Pressmeddelande -

Per-Stefan Gersbro tilldelades Packmarknaden Award

Sedan fyra år arrangerar tidningen Packmarknaden ”Packaging Industry Awards” där priser delas ut i flera kategorier. Den kanske mest prestigefyllda är ”Packmarknaden Award”, ett hederspris till en person som på ett avgörandet sätt har bidragit till utvecklingen av svensk förpackningsindustri genom sin gärning.

Vinnare i år är Packbridge vd Per-Stefan Gersbro. Så här motiverar juryns valet:

Per-Stefan Gersbro har genom ett stort engagemang skapat ett helt nytt intresse för förpackningar hos förpackningsindustrins kunder; varumärkesägare, handel, råvaruindustri, transportföretag och i stort sett alla företag som i sin dagliga drift använder förpackningar. Per-Stefan Gersbro leder Packbridge som fyller ett tomrum mellan olika aktörer i förpackningens värdekedja på ett sätt som som ingen tidigare har lyckats med i Sverige.

I Packbridges sanna anda överbryggar Per-Stefan Gersbro genom sitt ledarskap kunskap, förståelse och engagemang. Vi önskar honom fortsatt framgång och vill med detta pris också sporra alla andra i Packbridges organisation.

Per-Stefan Gersbro tog emot utmärkelsen vid en ceremoni på Scanpack 2012 i Göteborg den 24 oktober.

Kategorier

  • förpackningar
  • förpackningsindustri
  • kluster
  • malmö
  • nätverk
  • packbridge
  • per-stefan gersbro
  • packmarknaden award
  • scanpack 2012

Fakta om Packbridge:

I Sydsverige finns ett stort antal förpackningsföretag och här finns också en stor del av den svenska livsmedelsindustrin, den överlägset största användaren av förpackningar (svensk förpackningsindustri sysselsätter 20 000 personer och omsätter 60 miljarder kronor, i Sverige).

Den akademiska världen är också omfattande i Sydsverige med institutioner för material, förpackningar och logistik. Att få branschen, kunderna och akademin att tillsammans utvecklas för att bli en ledande, global aktör, är huvuduppgiften för förpackningsklustret Packbridge som bildades sommaren 2010 och i dag har160 medlemsföretag. Målsättningen är att inom ett par år ha upp emot 300 medlemsföretag från hela värdekedjan. Tillsammans ska medlemsföretagen lägga grunden för nya företagsetableringar, nya intelligenta förpackningslösningar, skräddarsydda utbildningar och en ökning av antalet anställda.

Packbridge arrangerar också den årliga toppkonferensen Top Packaging Summit by Packbridge med runt 250 deltagare.

VD för Packbrige är Per-Stefan Gersbro som nås via per-stefan@packbridge.se eller på 040-611 96 91.

Kontakter

Marie Malmberg Lavsen

Presskontakt VD +46 768 543 689