Pressmeddelande -

IF SKADEFÖRSÄKRING VÄLJER PACTUMIZE PLATTFORM FÖR FRAMTIDENS AVTALSHANTERING

If, Nordens största sakförsäkringsbolag, har valt LegalTech-bolaget Pactumize plattform för en helt digital hantering av försäkringsbolagets leverantörsavtal. Avtalslösningen ska vara tillgänglig för hela nordiska verksamheten.

Pactumize Contract Builder är en SaaS-plattform för digitalisering av stora och medelstora företags avtal. Avtalen implementeras genom konfigurering av ett frågeflöde med ett mycket användarvänligt gränssnitt. Därigenom kan alla affärsanvändare utforma affärskontrakt självständigt. Pactumize har tidigare implementerat plattformen bland annat hos det tyska företaget, Axel Springer, Europas största mediekoncern, som använt Pactumize sedan 2017. Alla typer av avtal kan konfigureras i plattformen; såväl standardavtal som mer komplexa avtal. Därutöver har Pactumize också tagit fram en lösning för Transfer Pricing, en lösning för administration av företagsobligationer och en lösning med möjlighet för en inköpare att utforma och förhandla avtal med en motpart genom att använda konfigurerade och på förhand godkända avtalsklausuler i ett säkert förhandlingsrum (Pactumize Negotiation Room).

– Avtalet med If utgör vår första implementering i försäkringsbranschen och en fantastisk bekräftelse på att vår SaaS-plattform lämpar sig väl för större bolag med verksamhet i flera länder, säger Anders Perméus, VD och medgrundare av Pactumize. Samarbetet med If under piloten har fungerat perfekt tack vare en mycket välorganiserad och drivande projektledning.

Vi ser satsningen på ett modernt digitalt avtalshanteringssystem som ett naturligt steg i Ifs ambition att vara enkla, både för oss och för våra kunder. Med Pactumize lösning kan vi snabbare granska och signera avtal, samtidigt som kvaliteten ökar då all information finns tillgänglig digitalt. Detta utan att tumma på säkerheten, säger Jonas Fagerström, Inköp Eftermarknad Motor på If.

För mer information, kontakta

Anders Perméus, VD Pactumize; 070 768 68 85 (anders@pactumize.com)

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • #legaltech #contractmanagement #digitalisation #contractautomation