Pressmeddelande -

Sveriges virologer går samman - startar insamlingsfond för att hindra framtida virusorsakade pandemier

Virusorsakade pandemier kommer drabba oss igen, men nästa gång kan vi stå bättre förberedda. Det menar Sveriges virusforskare som nu går samman i ett nationellt initiativ som ska stärka Sveriges arbete mot framtida virusorsakade sjukdomar och pandemier.

För drygt ett år sedan fick Sverige sitt första bekräftade fall av covid-19. Trots att vaccinationer nu har påbörjats så lämnar denna pandemi djupa spår, på såväl individ som samhälle. Med 2020 i backspegeln går Sveriges virusforskare nu samman och startar Virus- och pandemifonden, en insamlingsfond som ska stärka Sveriges arbete mot virus.

- Coronapandemin har gjort det tydligt att vi behöver öka kunskapen om virus för att stå bättre förberedda mot framtida virusorsakade pandemier. Virus- och pandemifonden ska hjälpa till att stärka svensk virusforskning och samarbetet kring virusorsakade sjukdomar och pandemier, säger Niklas Arnberg, professor i Virologi och en av initiativtagarna till Virus- och pandemifonden.

De senaste tolv åren har WHO utlyst globalt nödläge sex gånger. Samtliga nödlägen har orsakats av olika typer av virus. Sveriges virologer har liksom WHO varnat för virusorsakade pandemier, och uppmanat till förberedelse och samarbete. Med Virus- och pandemifonden vill forskarna öka Sveriges beredskap inför kommande virusutbrott och pandemier.

- Vi har inte råd att hamna i en liknande situation igen. Men med kunskap kan vi göra skillnad. Därför måste vi lära oss av denna pandemi och stärka Sveriges arbete mot virussjukdomar och pandemier. Allt stöd vi kan få är viktigt för beredskapen till nästa pandemi, menar Niklas Arnberg.

Virus- och pandemifonden kommer att samla in medel för att stärka svensk virusforskning, med det långsiktiga målet att bekämpa virusorsakade infektioner och förhindra framtida virusorsakade pandemier. Fokus i arbetet kommer vara att:

a) Stödja svensk vetenskaplig forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar.

b) Medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi genom att finansiera, organisera, och samordna svensk forskning.

c) Upplysa om forskning i ämnet virologi och hur virusorsakade sjukdomar – inklusive pandemier – påverkar hälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning, industri, ekonomi och samhället i stort.

  Bakom Virus – och pandemifonden står Svenska sällskapet för Virologi - en oberoende och fristående ideell förening som startades 2009 och som idag samlar fler än 250 virusforskare för att dela kunskap inom området.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

  Virus - och pandemifonden – Svenska sällskapet för virologi är en ideell förening med drygt 250 medlemmar. Syftet med den nya insamlingsverksamheten är att stärka svensk virusforskning och därmed motverka virusorsakade sjukdomar och framtida virusorsakade pandemier. Läs mer om fonden: www.pandemifonden.se

  Kontakter

  Hannah Resare Monsén

  Presskontakt Presskontakt