Pressmeddelande -

”Från stock till kartong/papper” populäraste kursen hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM, Karlstad.

The Paper Province är en ekonomisk förening, som samordnar och utvecklar samverkan mellan aktörerna i det massa- och pappersteknologiska näringslivet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län, med fokus på förpackningsteknologi. The Paper Province unika kluster av företag har stor betydelse både för medlemsföretagens ( idag är det 52 medlemsföretag med 7.500 anställda), regionens och landets utveckling. Syftet med kursen ”Från stock till kartong / papper” är att ge deltagarna förståelse för hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. Man kan sammanfatta det som ”en resa från stock till frigjord cellulosa-fiber, som sen formas till papper eller kartong”. Kursomfattningen är på 2,5 dagar, och hittills sedan starten 2001 har ca 750 personer genomgått kursen. Ur innehållet i kursen kan nämnas: de olika momenten vid massatillverkning behandlas, den viktigaste processutrustningen beskrivs och väsentliga process- variabler definieras. Massaberedningen gås igenom och pappers- och kartong- maskinens uppbyggnad och funktion beskrivs. Utbildningen och studiebesök görs hos flera av de större lokala pappersbruken. Kursledarna har mångårig erfarenhet från processindustrin, massa- och pappersindustrin och med akademisk utbildning. Från en utvärdering av kursen kan man läsa bland annat: - ”Jag tycker att kursen var suverän med bra och inspirerande lärare”, - ”Kursen är välplanerad och kurslärarna är intressanta att lyssna på”, -” Jag tycker att kursen har gett mig mycket bra och värdefulla kunskaper”. Vill du veta mer om denna kurs eller andra kurser hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM kontakta Camilla Falck, tel. 054 – 17 79 48, c.falck@paperprovince.com Du kan också läsa mer på vår hemsida: www.paperprovince.com

Ämnen

  • Utbildning

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62