Pressmeddelande -

- Nu börjar byggandet av Karlstads nya torg!

Det är Energy Square med ekonomiskt stöd av .SE som samlat några av regionens mest kreativa personer för att lägga grunden till torget.

I Ljungbergssalen "ägget" på Karlstads Universitet hölls igår presentationerna av de idéer som framkom på Energy Squares workshop den 21 oktober. Workshopen hölls under ledning av Dotank och CTF i Karlstads Universitets pedagogiska verkstad. Deltagare var Compares vassaste IT-företag, reklam och webbyråer, de ivrigaste studenterna från Gamemaker, Älvkullegymnasiet och Karlstads universitet och kreativa krafter som musikern Pier Schmid Broken Door/Da Buzz. Under en dag fick de uppdraget att kreera idéer kring en ny virtuell mötesplats för Energy Square.

Presentationen inleddes med att landshövding Eva Eriksson, som nyligen fått rollen som ordförande i Sveriges Miljömålsråd, beskrev världsproblemet "Klimatfrågan". Här måste vi alla hjälpa till för att bygga ett hållbart samhälle menade Landshövding Eva Eriksson.

- I Värmland har det tagits ett beslut på att vi ska åstadkomma något inom energiområdet tillsammans med aktiva partners i regionen. Energy Square är en viktig del av detta genom att skapa förutsättningar för energieffektivisering inom den viktiga massa- och pappersindustrin, berättade Landshövdingen.

Ingrid Ivars, Energy Square beskrev uppdraget och förutsättningarna som gavs på workshopen och beskrev varför ett internationellt torg på nätet är nödvändigt. - Vi tror ju inte att vi kan få alla att komma till Karlstads torg för att göra affärer, vi måste se till att göra ett torg som är tillgängligt för alla var i världen man befinner sig. IT-nätverket Compare beskrev vilka som deltog och varför och tryckte på vikten av samverkan både mellan företag och olika branscher. De deltagande företagen var: Elvenite, Marilyn, Initium, Know IT, Two och Ord&Bild.

Danny Aerts, VD för .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) deltog under presentation och motiverade varför de valt att ge bidrag till Energy Square för att utveckla en ny virtuell mötesplats. När .SE årligen gör sin bedömning tittar man mycket på innehållet och har ett antal grundkriterier som ska uppfyllas som genomförbarhet, stor erfarenhet att driva projekt, trovärdig projektbeskrivning med mätbara och tydliga mål, tidigare erfarenhet av att ha utvecklat hemsidor som fortfarande är aktiva. Samtliga dessa kriterier anser Danny Aerts att Energy Square uppnår. De fann att Energy Squares målsättning är bra och ambitiös samt såg arbetet som mycket betydelsefullt och att det verkar för en god sak, att projektet hade en nytänkande internetlösning i en traditionell bransch, att projektet följer internets filosofi med fritt informationsflöde och mötesplats för människor, dess internationella prägel samt koncentreringen på best practices.

För att få spänst och nya fräscha vinklingar från andra branscher deltog bl. a Pier Schmid från Broken Door och initiativtagare till gruppen Da Buzz. Han menade av egen erfarenhet, att det går att nå fantastiska resultat via internet. Det kräver att man måste engagera sig hela tiden, svara på frågor och jobba med nya lockbeten för att intressera nya och gamla besökare men att det finns otroliga möjligheter att nå ut till en bred publik via webben.

Resultatet presenterades av de olika grupperna och här kom det fram nyskapande och originella idéer tillsammans med bra referenser från dagens Internetvärld som t ex YouTube, Blocket, Wikipedia och Facebook. Energy Square har nu samlat in alla goda idéer och kommer utifrån dessa att rita upp hur det nya torget ska se ut. Därefter är det bara att sätta igång att bygga!

Mer information:

  • Energy Square är ett projekt under The Paper Province med målsättningen att bli ett center för energieffektiviseringar inom massa- och pappersindustrin. Nyligen blev Energy Square beviljade medel ur Internetfonden av .SE för att utveckla en virtuell mötesplats.
  • .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som står på två ben; domännamnsverksamhet och Internetutveckling. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige.
  • Workshopen var det första konkreta resultatet av Compare och The Paper Province samarbetsprojekt COPPS, som syftar till att hitta affärsmöjligheter genom samarbete över branschgränserna.

För ytterligare information kontakta Energy Square:

Ingrid Ivars 0768 - 36 68 68 eller Magnus Persson 070 - 342 79 41

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Västra Götaland

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62