Pressmeddelande -

PPT-gruppen - The Swedish Pulp & Paper Technology Group höll sitt Vårmöte i Karlstad.

PPT bildades tillsammans med Sveriges Exportråd och medlemsföretagen täcker nästan varje område av massa- och pappersindustrin: teknologi, maskiner och maskinutrustning, process /instrument och kemikalier. Ett 35 – tal personer hade samlats med ordf. Ulf Frölander i spetsen, där Benima Mellan AB med stöd av The Paper Province Ek. förening stod som värdar. Ur dagsprogrammet kan nämnas: Presentationer av följande företag: Benima Mellan AB och möjligheter med IT / Automation, The Paper Province Ek. förening och de 52 medlemsföretagen i detta unika kluster inom pappers- och massaindustrin i Värmland, norra Dalsland och Örebro län, The Packaging Arena Ek. förening, som samlar världens bästa förpackningskompetens och erbjuder den på en global arena. Med unika förutsättningar, ett tydligt konsumentfokus och ett öppet samarbetsklimat bidrar The Packaging Arena till framtidens innovativa förpackningslösningar. Vidare presenterades The Packaging Greenhouse AB, helägt dotterföretag till The Paper Province Ek. förening, som är ett forsknings- och utvecklings-företag med en unik pilottestmaskin, där företag från hela världen kan utveckla och testa nya produkter, material och tjänster inom förpackningsområdet. Efter lunchen presenterade Metso Paper nuläget och vad som är aktuellt inom Tissue, mjukpapperssidan, KPA Machinery AB berättade om sig som nystartat dotterföretag till KPA i Karlstad AB. Torbjörn Yngwe Bäck, Exportrådet Peking berättade om vad som händer i Kina just nu och vad PPT-gruppen kommer att få se i samband med resan till Kina i oktober-november. Därefter gjordes också en rundvandring i The Packaging Greenhouse´s och Metso Tissue´s försöksanläggningar. Eftermiddagen avrundades med att ordf. Ulf Frölander berättade om kommande resor till Polen, Kina under hösten och om resan till Ungern/Tjeckien/Slovakien i jan/febr. 2007. Dagen avslutades med middag och underhållning på Stadshotellet, Elite.

Ämnen

  • Utbildning

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62