Pressmeddelande -

Veckans Nyhetsbrev från The Paper Province, W0821.

 

#  I fredags hölls examen för Kvalificerad Yrkesutbildning på Karlstads Teknikcenter

I samband med examen utdelades The Paper Province´s stipendium. Stipendiaten heter Stina Carlsson, går direkt till jobb på KPA. De andra två på bilden är Björn Lagerbeck och Jan Marmstål, rektor).
Av de sammanlagt 27 som tog examen, är det möjligen 1-2 som inte har ett jobb klart redan idag. Det var 19 på KY Maskinkonstruktion och 8 på KY Elektronik som tog examen.

Karlstads Teknikcenter
- här formar vi tillsammans framtidens industri.
Hos oss finns optimala förutsättningar för tekniska studier. Vi förser
näringslivet med arbetskraft och fortbildar redan yrkesverksamma tekniker/ingenjörer i samarbete med branschen. Ta gärna en titt på  våra kvalificerade yrkesutbildningar och vår uppdragsutbildning.  www.karlstad.se/karlstadsteknikcenter  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Beijing University of Technology besökte Karlstads universitet och The Paper Province

Karlstads universitet fick besök av Beijing University of Technology nu i torsdag och fredags. Besöket är en uppföljning av den Kinaresa som Fakulteten för teknik- och naturvetenskaps ledning gjorde i början av maj. Man kommer också att besöka The Paper Province.
Under två dagar, 22 och 23 maj, besökte åtta personer från Beijing University of Technology´s ledning  Karlstads universitet. Besöket har varit inplanerat sedan i vintras och är ett led i det samarbete som startat förra hösten. Syfte är att stärka samverkan kring studentutbyten mellan länderna och nu är det dags för Karlstads universitet att visa vad vi kan erbjuda. Gästerna fick under fredagen också att få en presentation av Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Några timmars sightseeing i Karlstad samt besök hos The Paper Province är också inplanerat.

Av tradition är det i första hand USA, Frankrike och England som tagit emot kinesiska studenter. Idag finns ett stort intresse från kinesiska universitet att skicka studenter till norra Europa, av flera skäl.
- Man anser att vi är ett modernt universitet med en hög kvalitet på utbildningsnivån, det är en fördel att vi har undervisning på engelska och att vi tar emot studenter gratis, säger Stephen Hwang, samordnare för den internationella verksamheten vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap.
Karlstads universitet hoppas på att hitta former för nya samarbeten gällande student- och forskningsutbyten i samverkan med svenska och kinesiska företag.
Under hösten kommer även några av de andra kinesiska universiteten att gästa Karlstad och universitetet.
The Paper Province har nyligen startat ett internationellt center - The Energy Square, det första i världen, för energieffektivisering av produkter och tjänster inom pappers- och massaindustrin. Satsningen har rönt stort internationellt intresse bland annat från Kina och Indien. www.paperprovince.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#  The Packaging Greenhouse presenterar ''PaperTrain'' för interaktiv kompetens-utveckling

Välkommen till en presentation av nya konceptet PaperTrain från The Packaging Greenhouse på SPCI den 27-29 maj.
Den innehåller bl a 29 multimediabaserade moduler relaterade till massa-och pappersframställning samt 10 moduler till framställning av wellpapp ger möjligheten att skräddarsy eget certifieringspaket.

Seminarium med bl.a. Peter Lokhorst från TDC/VAPA, Holland.
Tid: torsdag 29 maj kl. 10.00-11.00, konferensrum K14, SPCI2008
För ytterligare information kontakta Carl Zotterman, VD, The Packaging Greenhouse AB, tel. 054-177976.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sju medlemsföretag i The Paper Province ställer ut i gemensam monter på SPCI- mässan i Älvsjö, 27 - 29 maj.  Monter A 35:40

Vi är 7 företag från The Paper Province, som i år åker till Stockholm och SPCI 2008, årets största och viktigaste mässa för massa- och pappersindustrin, säger Kjell Lagerström, Infomationsansvarig på The Paper Province.

På bilden ses från vänster: Per-Eric Haraldsson, VD, ConDesign Nevo AB, Jan-Erik Björklund, ConDesign Nevo AB, Platschef Karlstad, Lennart Asplund, KPA Engineering AB, Ulf Karlsson, Navo AB, Kurt Härdig, WTC Teknik, Carl Zotterman, The Packaging Greenhouse och Kjell Lagerström, The Paper Province
Där ställer vi ut i en gemensam monter i A - Hallen (Nr A 35:40) i namnet The Paper Province.
I år firar SPCI (Svenska Pappers och Cellulosa Industrin) 100 års jubileum, man beräknar att ca 16 000 besökare från hela världen kommer till Stockholm.
Alla 7 är medlemsföretag i The Paper Province och erbjuder produkter och tjänster till massa- och pappers-industrin. Många arbetar med kunder i hela Europa, har en internationell handelsvana. Alla företagen är verksamma bland annat som teknikkonsulter inom massa- och pappersindustrin.

Läs gärna mer på: www.spci2008.com
Följande företag är med: ● ConDesign AB www.condesign.se  ● KPA Engineering AB www.kpaworld.com ● Lamb AB www.lamb.se  ● Navo AB www.navo.se  ● Opcon AB, Stockholm www.opcon.se ● The Packaging Greenhouse AB www.thepackagingreenhouse.com ● The Paper Province www.paperprovince.com  ● WTC Teknik  www.wtcteknik.se  

Läs mer på: www.paperprovince.com

-------------------------------------------------------------------------------

Trainee - nyckeln till framgång!?

Vare sig det gäller Akademiker Trainee eller annan Trainee kan detta vara "nyckeln" för er företagare - till morgondagens medarbetare! Utbudet minskar medan efterfrågan ökar på välutbildade medarbetare.

Våga pröva något nytt - våga investera för framtiden genom en Trainee!

The Paper Province tillsammans med Proffice, Karlstads universitet och företagsrepresentanter stöder denna tanke och menar att det kan bli en nödvändighet inför framtiden att våga pröva andra vägar för att få "rätt" medarbetare. Bristande tid och kunskaper kan göra skillnad mot att få "lära upp" en medarbetare från början, och på rätt plats.

Vi anser att alla företag i allmänhet bör ta chansen att strategiskt använda sig av dessa möjligheter som finns idag gällande "Akademiker Trainee" eller annan form av Trainee. Det blir allt tuffare att rekrytera enligt den "vanliga" modellen!

Vi har bjudit in representanter från företag som redan satt detta i system och nått framgång med detta koncept. Kom och lyssna till dem och även till information från Karlstads universitet om hur systemet fungerar, och vilka utbildningar som är aktuella just nu.

Bättre med en medarbetare med rätt kompetens än tio med fel!

Inbjudan - till Informationsmöte med avslutande lättlunch
Onsdag den 4 juni kl. 11 - 13.
Plats: Hotell Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad
Informationsmötet är kostnadsfritt för deltagaren.

Medverkar gör bland annat: The Paper Province, Thomas Bylund, Proffice, Carina Bäccman, Karlstads universitet, Olle Dahlin, Rottneros, Hans Paulsson, KPA Engineering och Patric Johansson, ÅF

Bjud med dina kollegor!

Anmälan önskar vi senast den 30 maj till Camilla Falck, c.falck@paperprovince.com eller tel. 054 - 17 79 48.  Kontaktperson är också Thomas Bylund, Tel: 054-17 75 80, Mobil: 0702-64 40 09

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam After Work för The Paper Province och Compare

På torsdag (29 maj) är det dags igen för After Work- träff på Plaza i Karlstad - en ny gemensam mötesplats för alla anställda på företagen i The Paper Province och Compare.
The Paper Province och Compare har sedan tidigare gemensamma frukostmöten där företagen får möjlighet att träffa och lära känna varandra - och erfarenheterna är mycket goda.
"Vi ska vara brobyggare mellan våra respektive nätverk - därför behöver vi etablera flera och bredare mötesplatser", förklarar Göran Österman på Compare och Mats Williams på The Paper Province.
"Genom att bjuda in alla anställda på Compare- och The Paper Provinceföretagen till After Work-träffar vill vi bredda kontaktytorna mellan företag för att skapa nya affärer och samarbeten - men också för att ha roligt tillsammans", fortsätter Göran Österman.
After Work-träffarna kommer att hållas sista torsdagen i varje månad från från kl. 17.00 på Plaza i Karlstad som erbjuder mat och dryck till rabatterade priser. Läs mer på: www.paperprovince.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Välkommen på frukostmöte med Eltel Networks som värd, 17 juni i Karlstad
Frukostmötet är ett arrangemang av The Paper Province och Compare.

Tema: Affärsmöjligheter med moderna radiosystem

Lägesrapport om RAKEL (Radio Kommunikation för Effektiv Ledning) införandet i Värmland och i övriga landet Nya kommunikationsmöjligheter med hjälp av Tetra tekniken i industrimiljöer. Industri - och personlarm över Tetra och GSM


Om Eltel:
Eltel Networks är Europas ledande Intranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Med våra drygt 8 600 medarbetare verkar vi för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2500 anställda fördelade över hela landet.

Om Rakel (RadioKommunikation för Effektiv Ledning)
Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Det är verksamhet i statliga myndigheter, kommuner, landsting och hos kommersiella aktörer som till exempel elleverantörer och elnätsföretag.

Medverkar från Eltel gör : Anders Gräsberg, Jan-Olof Petersson, Dan Segerbjörk ,Stefan Sillén
Tid: Tisdag 17 juni, kl 07.30-09.00, Plats: Gräsdalsgatan 14, Karlstad
Din anmälan vill vi ha senast fredag 13 juni
till: maria.johansson@compare.se eller till a.persson@paperprovince.com.

Bjud med dina arbetskamrater och passa på att träffa representanter från de båda nätverken!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#  Semcon Caran AB - Nygammalt teknikkonsultföretag i nya lokaler

Sedan måndagen 14 april finns nu teknikkonsultföretaget Semcon Caran AB i nya lokaler i Telia-huset på Lagergrens gata 7 i Karlstad.
I och med sammangåendet bildas nu en av Karlstads största teknikkonsultsbyråer med ett 80-tal anställda inom i huvudsak fem områden:

- Design & Development: Konstruktion, produktutveckling, mekanik etc.
- Semcon Informatic Services: Teknikinformation, illustrationer, 3d etc.
- Hydro Power Services: Elkraft, el-konstruktion, automation etc.
- Semcon Project Management: Projektutbildningar, PROPS, analyser, coaching etc.
- Projekttema: Produktionsteknik

Våra kunder efterfrågar i allt högre omfattning möjligheten till att samarbeta på en bredare front än tidigare. Vi vill kunna erbjuda helhetslösningar med kompetenser som våra kunder efterfrågar och det kan vi i och med sammangåendet, säger kontorschef Jimmy Danielsson. Tillsammans blir vi en stark samarbetspartner till våra kunder i regionen och vi kommer fortsatt att sträva efter att kunna erbjuda de bästa lösningarna.
Semcon och Caran är sedan lång tid tillbaka kända varumärken i regionen och har sedan etableringen i Karlstad skapat sig ett namn som en stabil leverantör av konsulttjänster.

För att fira sammangåendet bjuder vi nu in kunder och media till öppet hus den 18 juni mellan kl. 16.00 - 19.00 för att få tillfället och bekanta sig närmare med vår verksamhet i våra nya lokaler.
För ytterligare information vänligen kontakta:  Jimmy Danielsson Kontorschef 054-771 6708 eller Michael Ulhagen,  Affärsutvecklare 054-14 03 12, Marie Lundberg Teamledare,  054-14 03 08
Anmälan till öppet hus vänligen kontakta Christina Stenstrand via mail: christina.stenstrand@semcon.com
Semcon Caran AB, Lagergrens gata 7, 652 26 Karlstad

Semcon Caran AB är 3600 engagerade människor som brinner för produktutveckling, teknikinformation och IT . Vi omsätter årligen 3,3 miljarder kronor och drivs av en vilja att utveckla idéer och produkter som ger dig, mig och alla andra människor ett bättre och enklare liv. Ordet tillsammans är viktigt för oss. Att driva projekten tillsammans med våra kunder är också hemligheten bakom våra långa kundrelationer och vår förmåga att växa. V i fokuserar på fyra utvecklingsintensiva branscher: Automotive, Telecom, Medical & LifeScience och Industry. Vår förmåga att leverera mervärde till våra kunder har gett oss allt fler uppdrag på den internationella arenan. Vi finns idag i 15 länder, imorgon finns vi på fler ställen.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Energiproblemen förföljer Rottneros

Rottneros planer att flytta delar av utrustningen för CTMP-tillverkning i Utansjö till Sydafrika har stött på patrull. Också i Sydafrika är energifrågan het, sedan landet drabbats av en svår energikris med stigande elpriser och osäkra elleveranser.
Utansjö bruk stängs nu i dagarna. En massalinje stoppades nyligen, och i månadsskiftet maj-juni stängs den andra linjen. 140 anställda mister sina arbeten. De höga energikostnaderna är orsaken.
Rottneros har för avsikt att flytta Utansjös nya CTMP-linje, som invigdes av kungen så sent som för tre år sedan, till Sydafrika. Men energikrisen har även nått Sydafrika. Elpriserna stiger, och i perioder får såväl industrier som hela regioner i landet räkna med att kopplas bort från elnätet.
Rottneros kommentarer är sparsamma. Enligt företaget fortgår förhandlingar om en flytt av Utansjös CTMP-linje till Sydafrika. Men koncernchefen Ole Terland sticker inte under stol med att energikrisen i landet kan bli helt avgörande:
- Vi för diskussioner med Sydafrika, och vi behöver garantier om säkra leveranser av el för att kunna gå vidare, säger han till Sveriges Televisions Mittnytt. När vi kan få besked är oklart. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boka dig till höstens kurser "Från stock till kartong / papper"!

Nu kan vi åter igen inbjuda till vår populära kurs "Från stock till kartong / papper", och idag har vi klart med

kursen den 30 september.  Målgruppen vi vänder oss till är: Alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers / kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Syftet: att ge deltagarna förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber som sedan formas till papper eller kartong.

Vill du veta mer om kursen? Gå in på vår webb-adress: www.paperprovince.com/kompetenscentrum  eller kontakta Camilla Falck, tel. 054 - 17 79 48, c.falck@paperprovince.com .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Självklart bokar du din nästa kurs hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.paperprovince.com/kompetenscentrum och läs mer om våra utbildningar eller skriv ett e-mail till Camilla Falck,  c.falck@paperprovince.com , tel. 054 - 17 79 48.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 74 företag med mer än 8 500 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller VD Mats Williams, tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

 

The Paper Province Ek. För.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054-17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)
Tel. 054-17 79 42
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information)
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

 

Detta händer just nu i The Paper Province:

●   SPCI - Utställningen i Stockholm, den 27 - 29 maj.

●   After Work 29 maj, kl. 17 -  på Plaza, Karlstad

●   Informationsmöte gällande Akademiker Trainee / Trainee, 4 juni, Hotell Drott Karlstad.

●   Frukostmöte med Eltelnetworks i Karlstad som värdar, 17 juni kl. 07.30 - 09.00.

 

 

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62