Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W0847, FRÅN THE PAPER PROVINCE

# Framgångsrik tillväxtmodell presenterades på Norges ambassad i Stockholm

Över hela världen diskuteras just nu hur vi skall få fart på ekonomin. Om det finns system och modeller som leder till utveckling och tillväxt. Och det gör det. I Värmland. På måndagskvällen samlades ett 70-tal politiker och representanter för näringslivet på Norges ambassad i Stockholm för att få veta mer om Värmlandsmodellen och dess resultat.

Bilden: Regionråd Tomas Riste, landshövding Eva Eriksson, Norges ambassadör Odd L Fosseidbråten

- Modellen har redan rönt stort internationellt intresse. Bara under den senaste månaden har vi besökt både Tokyo och Kapstaden för att berätta om det framgångsrika arbete, säger Eva Eriksson, landshövding i Värmland.
Värmlandsmodellen bygger på samverkan mellan offentlighet, akademi och näringsliv med fokus på affärsutveckling, forskning, entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Mycket av samarbetet kanaliseras via de klusterbildningar som finns i Värmland. Klusterorganisationerna har, på näringslivets initiativ, växt fram ur regionalt starka näringslivsgrenar som papper och massa, förpackningar, IT samt stål och verkstad - betydande verksamheter med mer än 30 000 medarbetare, som bidrar med över 25 miljarder kronor till Sveriges exportnetto.

Tre år i rad har Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmlands län låtit en extern och oberoende aktör, Ramböll Management, undersöka modellens effekter. Mätmetoden har kvalitetsgranskats av NUTEK som verifierat mätningens tillförlitlighet och giltighet. 315 klusterföretag har fått svara på frågor om tillväxt, konkurrenskraft, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning.

Fler jobb, nya produkter och ökad försäljning
Nästan var tredje företag uppger att de säljer mer och nästan hälften att de utvecklat nya produkter och tjänster som ett resultat av modellen. Dessutom bidrar modellen till ökad industrinära forskning och långsiktig kompetensförsörjning.
Även antalet jobb har påverkats positivt. Mellan 2005 och 2008 bidrog Värmlandsmodellen till att det skapades mer än 1 200 nya jobb inom papper och massa, IT samt stål och verkstad, med en beräknad skatteeffekt på drygt 140 miljoner kronor.
- Resultatet visar att Värmland befinner sig i framkant när det gäller att utveckla innovativa samverkansformer och att här ger både privata och offentliga investeringar god avkastning, säger Tomas Riste, regionråd Region Värmland.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, landshövding Värmlands län, tfn: 070-530 42 13
Tomas Riste, regionråd Region Värmland, tfn: 054-701 10 11

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Nordic Paper - Bäckhammars Bruk får utöka verksamheten

Nordic Paper som driver Bäckhammars bruk söder om Kristinehamn får rätt att utöka verksamheten på pappersbruket. Detta efter en dom i Miljödomstolen.

I tillståndet ingår det att bolaget följer de föreskrivna buller- och utsläppsnivåerna.

Tillståndet innebär att bruket får tillverka 200.000 ton oblekt sulfatmassa och 130.000 ton papper per år.

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Minskad efterfrågan leder till personalneddragningar på Metso Fiber, Karlstad

Osäkerheten i den globala ekonomin ger följder för Metso Fiber Karlstads verksamhet. Organisationen måste dimensioneras för en lägre volym och därför varslas 30 personer på Metso Fiber Karlstad Service Center AB och 10 personer på Metso Fiber Karlstad AB.

Oroligheter i den globala ekonomin har lett till förändrade marknadsförhållanden för pappers- och massaindustrin vilket innebär lägre efterfrågan för Metso Fibers produkter. Tidsplanen för större projekt förskjuts och serviceprojekt, så som ombyggnationer, senareläggs. Organisationen måste anpassas efter det förändrade marknadsläget och verksamheten behöver vara mindre och mer flexibel för att lättare hantera förändringar på marknaden.

Facket och berörd personal på Metso Fiber Karlstad Service Center AB och Metso Fiber Karlstad AB har idag informerats om planerade förändringar samt de personalförändringar detta innebär. Båda enheterna ingår i Metso Fiber business line och har sammanlagt ca 245 medarbetare.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Kornfeld, Platschef Metso Fiber Karlstad, 070-383 22 84

Metso är en internationell teknologikoncern vars omsättning år 2007 uppgick till cirka 6 miljarder euro. Metsos 27 000 medarbetare i över 50 länder betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineral-bearbetningsindustrin, energiindustrin samt andra utvalda industribranscher.

Läs mer på: www.paperprovince.com


# Välkommen till frukostmöte, torsdag 11 december, med Two som värdföretag!

Den 11 december hålls nästa frukostmöte arrangerat av Compare och The Paper Province, med Two som värdföretag.

Tema: Effektivt intranät

Intranätet är idag på väg att bli företagets viktigaste affärssystem!
Two berättar om hur ett effektivt intranät skapar delaktighet, stärker varumärket, bygger en lärande organisation samt inte minst effektiviserar informationsflödet.

Föredragshållare: Magnus Henrichson.

Medverkar gör också Joacim Malmström och Allan Hallén

Tid & Datum: Torsdag den 11 december, kl. 07.30-09.00

Plats: Inre hamn, Magasin 1 i Karlstad (Tynäsgatan 12)

Anmälan
: till maria.johansson@compare.se eller k.lagerstrom@paperprovince.com senast den 9 december.

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

# Stort intresse för nätverkslunch om sociala media

Ett 40-tal medlemmar kom när Informatörsnätverket i Värmland höll nätverksträff med Caroline Jungsand (Prime PR) onsdag 12 november om sociala media.

Dagens medielandskap medför såväl utmaningar som möjligheter för oss kommunikatörer. Varje dag står vi inför ett myller av nya kanaler och mötesplatser där användarna interagerar med varandra. Hur kan vi använda dessa för att bli framgångsrika i vår kommunikation?

Caroline Jungsand - kreatör och specialist inom digitala medier - pratade om vikten av omvärldsbevakning på webben, de nya makthavarna och visade exempel på lyckad webb-kommunkation.
Läs mer på: www.compare.se/informator

# BTG koncernen expanderar

DiamondBlade Oy, i Parhalahti, Finland har gått samman med BTG koncernen, Eclépens i Schweiz. Ett av skälen är att få tillgång till materiella kostnadsfördelar och för att dra nytta av administrations och IT support.

Dock kommer DiamondBlade och BTG att fortsätta att arbeta oberoende av varandra med sina unika utbud av produkter och service med hjälp av oberoende försäljnings- och distributionskanaler.

För mer information kontakta:
Frank Grossmann, VP och General Manager, Duroblade BTG Eclépens S.A., Tel. +41 21 866 00 66, Fax +41 21 866 00 61, frank.grossmann@btg.com www.btg.com

eller Veli-Pekka Kivioja, General Manager, DiamondBlade Oy, Tel. +358 8 434 0670, Fax +358 8 434 0671,
veli-pekka.kivioja@diamondblade.fi www.diamondblade.fi

# VA-Ingenjörerna - NU FÖRSTÄRKER VI KARLSTADSKONTORET

Nu förstärker vi Karlstadskontoret med ytterligare en projektledare, Pär Mollstedt, tidigare YIT Karlstad och Karlskoga.

De senaste 4 åren har Pär varit VVS-chef på Comfort i Borlänge. Pär börjar sin anställning 1 dec. 2008.

Vi önskar honom hjärtligt välkommen!

VA - Ingenjörerna AB är en ledande funktionsleverantör inom miljö och vattenrening. Vi är ca 50 anställda på nio orter med huvudkontor i Stockholm. Företaget är ett helägt dotterbolag till danska Krüger A/S och är därigenom en del av Veolia Water Solutions och Technologies, som är världsledande inom processtekniska lösningar för vattenbehandling. Läs mer på: www.paperprovince.com

# 100 st Åk 9 elever på besök!

Under den gångna veckan var ett 100 - tal elever från Åk 9 på studiebesök.

Metso Paper, The Packaging Greenhouse, Karlstad Teknikcenter och Processtekniskt centrum har genom The Paper Province tagit emot 100 st åk 9 elever från Hammarlundens skola på Hammarö. Området var belamrat med elever som gick runt på de olika ställena för att få sig en bild av hur kul det är med teknik och att läsa tekniska ämnen. En tuff dag både för företag, elever och lärare - men otroligt kul!

På bilderna nedan berättar C-G Salomonsson och Magnus Linder för var sin grupp om The Packaging Greenhouse.

# Framtida möjligheter för den värmländska skogsindustrin
- två seminarier om skogsråvaran och arbetskraften

Seminarierna kommer att belysa skogsindustrins betydelse för Värmland och är ett samarrangemang mellan Stora Enso, Pappers och Skogs- och Träfacket samt Arbetsförmedlingen.

Andra seminariet

Hur attrahera arbetskraft till skogsindustrin?

Seminariet tar sin utgångspunkt i framtida arbetskrafts- och kompetensbehov för den värmländska skogsnäringen - hur kan vi attrahera unga människor till ett arbete inom skogsnäringen och hur säkerställer vi näringens behov av kompetens och arbetskraft?

Datum: Fredag 5 december 2008 Plats: Skoghalls Bruk, aulan

kl.09.00-09.30 Registrering och kaffe

kl.09.30-09.45 Inledning

Eva Eriksson, Landshövding Värmland

kl.09.45-12.00 Dagsläge och framtid när det gäller arbetskraft till

skogsnäringen

kl.12.00-13.30 Lunch på Brukshotellet

kl.13.30-14.30 Debatt

Moderator: Jonny Ohlsson, NWT

kl.14.30-15.00 Summering - Hur går vi vidare?

Eva Eriksson, Landshövding Värmland

Anmälan:

Anmälan sker till receptionen på Stora Enso Skoghalls Bruk via e-post:
reception.skoghall@storaenso.com ellertelefon: 01046-541 40 (vardagar kl 8-16) senast den 26 november 2008. Begränsat antal platser.

# FEM-konferens i Karlstad

Interreg-projektet FEM (Förnyelsebar energi, Energieffektivisering och Miljö) håller konferens den 26 november klockan 12.00 - 16.00 på Karlstads universitet.

Hur kan regionens näringsliv växa inom energisektorn? Hur kan vi i båda riktningar förbättra kunskapsförmedling mellan universitet och regionens näringsliv och förvaltning?

Konferensen inleds klockan 12.00 med en buffélunch i Pedagogiska Verkstan i teknikhuset Vänern. Därefter fortsätter konferensen klockan 13.00 med att göra korta nedslag och presentera följande aktiviteter:

Vindkraft: Per Eiritz, Stål & Verkstad
Solceller och Solfångare: Ellen Moons, Karlstads universitet
Vågkraft: Jan Forsberg, Karlstads universitet
Biogas: Dag Hallén, Energikontor Värmland
Etanol och Metanol: Thomas Nilsson, Karlstads universitet
Biodrivmedel/Bionic: Charlotte Wedberg, Energikontor Värmland
Pellets: Jonas Berghel, Karlstads universitet
Energieffektiv rening av avloppsvatten: Ola Holby, Karlstads universitet
Energieffektivisering av datahallar: Mikael Lundström, Compare
Energieffektiva systemlösningar för byggnader: Jens Beiron, Karlstads universitet och Charlotte Wedberg, Energikontor Värmland
Utbildningsfrågor: Bengt Månsson, Karlstads universitet
Eldrivna fordon: Christer Bergerland, Fortum och Åke Pettersson, Karlstad Kommun
Glava Energi Center: Tommy Strömberg, GEC
Energieffektivisering inom Skogsindustrin: Ingrid Ivars, Energy Square
Nya torkningsprocesser: Christophe Barbier och Roger Renström, Karlstads universitet
Förnyelsebar energi för landsbygden: Dag Hallén, Energikontor Värmland
Vattenkraft: Larry Greenberg, Karlstads universitet
Pyrolys: Christer Gustavsson, Pöyry
Regional Energistrategi: Ingrid Tilly, Länsstyrelsen i Värmlands län
Kommunala klimatplaner: Cecilia Andersson, Energikontor Värmland

Konferensen avrundas med att konkretisera hur vi går vidare med de två ställda huvudfrågorna för dagen.

Anmälan till den kostnadsfria konferensen görs till Maria Hansson (maria.hansson@stalverkstad.se)

Läs mer på: www.paperprovince.com .

# Håll utkik efter vårens utbildningar, 2009, från

The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

Nu är arbetet med vårens kurser inom KOMPETENSCENTRUM på gång!

Håll utkik framöver i "Veckans Nyhetsbrev" och på webben!

► Microsoft Project 2007

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och har behov att lära sig verktyget Microsoft Project 2007 för att administrera och följa upp sit projekt. För dem som genomfört kursen "Utveckla din förmåga att driva projekt" är denna utbildning ett naturligt steg för att ytterligare befästa sin kompetens avseende projektledning.

Omfattning : 2 dagar. Kursdatum: 16 - 17 december, 2008.

Anmälan till Camilla Falck, tel. 054 - 17 79 48 eller
c.falck@paperprovince.com

Läs mer om våra kurser på: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

# Fullbokad kurs "Utveckla din förmåga att leda projekt"

Ännu en fullbokad kurs i vårt KOMPETENSCENTRUM, "Utveckla din förmåga att leda projekt", genomfördes den 19 november. Lärare Björn Haevaker från Addoceo AB kunde hälsa deltagare från: KPA Engineering AB, Stora Enso Skoghall AB, Metso Paper Karlstad AB, UMV Coating AB samt Stål & Verkstadsföretaget MH Engineering AB.

Läs mer om våra kurser på: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 80 företag med mer än 8700 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

- FEM - konferens i Karlstad, 26 november, där Energy Square medverkar.

- PACSEM - förpackningsseminariet 26 - 28 november i arrangemang av
The Packaging Arena.

- Nästa Frukostmöte, den 11 december, med TWO som värdföretag.

- Seminarium - Hur attrahera arbetskraft till skogsindustrin?
5 dec. Stora Enso Skoghalls Bruk, Aulan.

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Västra Götaland

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62