Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W1018, FRÅN THE PAPER PROVINCE

iBiz höll frukostmöte om informationsexplosionen


När iBiz Solutions stod som värdar för Compare och The Paper Province frukostmöte så berättade de om informationsexplosionen och om vikten av att hänga med i utvecklingen.

iBiz Solutions är ett konsultföretag som grundades i Karlstad 2008 av Gunnar Andreasson och Michael Olsson. Efter att företaget snabbt växt till 6 anställda hamnade de inför valet om att fortsätta som tidigare eller att satsa och växa. Idag är de 11 anställda och jobbar kontinuerligt för att hitta nya medarbetare och skapa tillväxt i företaget.

 

”Tillsammans med våra partners så är vi tunga inom vårt område. Huvudfokus är på konsulttjänster inom integration men vi jobbar även med konceptutveckling”, berättade Mika Vikman, VD på iBiz Solutions.

 

Under frukostmötet berättade Mika Vikman om den informationsexplosion vi lever i idag. ”Mycket av informationen som skapas på Webben är givetvis av mer personlig karaktär, men det finns också enorma mängder av tillgänglig information som är intressant för företagen i deras affärsutveckling. Mycket av denna information har också tidigare varit ostrukturerad och därmed svårare att använda, men på senare tid har många initiativ tagits till att strukturera upp denna. Ett bra exempel på detta är DBpedia, där man har strukturerat upp den enorma informationsmängd som finns i Wikipedia.”

Enligt en undersökning så går stora delar av svenska företag och organisationers IT-budget åt att förvalta och effektivisera befintliga system runt produktionsprocessen och väldigt få procent går till att skapa information för nya affärer och affärsmodeller.

”Svensk effektivitet i produktion är inte längre tillräcklig för överlevnad, utan det är dags att hitta andra konkurrensfördelar. Informationsexplosionen skapar helt nya affärsutvecklingsmöjligheter för företag och organisationer. Som exempel på detta har det på senare tid bl.a. skapats en marknad för informationsförmedlare. Många pratar idag om Molntjänster ur perspektivet hårdvara och mjukvara, d.v.s. att dessa delas av många för att uppnå högre effektivitet och skalfördelar. Vi ser dock en tydlig trend att detsamma gäller för själva informationen, både den företagsinterna och den allt viktigare som kommer från externa parter av olika slag. Då även den verksamhetskritiska informationen successivt blir mer spridd och inte enbart hanteras och ägs av den egna verksamheten, ser vi att integrationskompetensen är en strategiskt viktig pusselbit för fortsatt god utveckling och konkurrenskraft”, sa Mika Vikman.

Utbildning i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kursen vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.


Målet:

Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.


Datum:  26 – 27 maj, 2010    (Anmälan senast 12 maj!)

Plats: Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.

Tid:  08.30 – 16.00

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.


Anmälan är bindande
och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare.

Kallelse e-mailas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.


Anmälan och frågor:
görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com


Vid frågor,
kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil.tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se


Projektutbildningar – våren 2010
 

The Paper Province har under ca 8 års tid erbjudit medlemsföretag projekt-utbildningar. Upplägg och koncept har utvecklats över tid och vi kan idag erbjuda utbildningar som är mycket uppskattade bland deltagarna. Deltagarna lämnar ofta mycket positiva utvärderingar efter genomförande. Kursledare för nedanstående utbildningar är som vanligt Björn Haevaker från Addoceo AB.


Vi erbjuder nu två separata utbildningar som kan genomföras var och en för sig eller i kombination.

Utveckla din förmåga att leda projekt – 4 dagar

Målgrupp:

Denna utbildning vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt till de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

 


Datum:

Utbildningen är uppdelad och genomförs under 2 + 2 dagar

25/5-26/5 samt 31/5-1/6 (anmälan senast 11 maj)

Pris:

10 700 kr/delt exkl. moms, inkl. kurslitteratur, lunch och fika
 

Microsoft Project – 2 dagar
 

Målgrupp

Projektledare som vill lära sig att hantera planerings- /uppföljningsverktyget Microsoft Project.

 

Datum:

16-17/6 (anmälan senast 2 juni)
 

Pris:

6 210 kr/delt. exkl. moms, inkl. kurslitteratur, lunch och fika
 

Anmälan och frågor

 

Anmälan görs till KOMPETENSCENTRUM , Elisabeth Söderlund, tel. 054-240460

alt. e.soderlund@paperprovince.com  

 

Vid frågor, kontakta gärna Björn Haevaker , Addoceo AB , mobil 070-1806546

alt. bjorn.haevaker@addoceo.se  

 

Välkommen till Papermakers Night, Tisdag den 11 maj på Elite Stadshotellet i Karlstad! 14:e kvällen!
 
Papermakers Night – ett arrangemang av The Paper ProvinceInbjuden gäst denna kväll är:
Per Lindberg, VD & Koncernchef i Billerud AB.
Tema: ”Tradition och Förnyelse”.


PROGRAM:

 

16.30 Registrering och drop-in i Franska matsalen.
17.00 Välkommen / Inledning Mats Williams, VD, The Paper Province
17.15 Kvällens gästtalare. Per Lindberg
Frågestund.
19.00 Mingel med lätt buffé buffé i Franska matsalen.
Baren hålls öppen under kvällen.

ANMÄLAN (är bindande)! Vi önskar Er anmälan senast onsdagen den 5 maj till Elisabeth Söderlund, tel. 054 - 24 04 60 eller e.soderlund@paperprovince.com

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! TAG GÄRNA MED DIG EN KOLLEGA!

Papermakers Night är ett initiativ inom ramen för The Paper Province för att stimulera kontakten och informationsutbytet mellan företag, institutioner och myndigheter inom det pappersindustriella klustret i regionen. Idén med Papermakers Night är att samla aktiva inom regionen och gäster utifrån till en kvalificerad föreläsning med frågestund under ca 1-2 timmar. Därefter följer trivsam samvaro med fortsatta samtal under lättsamma former med förplägnad.

Tidigare gästande föreläsare har varit: Erkki Pehu-Lehtonen, Koncernchef för Jaakko Pöyry Group, Mats Lindstrand från McKinsey & Co, Thomas Johannesson, VD för STFI-Packforsk, Näringsminister Leif Pagrotsky, Marie S. Arwidsson, VD för Skogsindustrierna, Carl-Gustav Beckeman, Direktör EU´s 7:e ramprogram – FTP, Gunnar Svedberg, VD för STFI-Packforsk, Kerstin Norén, rektor Karlstads universitet, Christen Grönvold- Hansen, Skandinavien-chef för Voith Paper AB, Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan Stockholm, Dr. Cao Zhenlei, President i China National Pulp and Paper Research Institute (CNPPRI), Christer Ågren, Sverigechef, Stora Enso. Ole Terland, CEO, Rottneros AB.

 

Tema Energi på Miljömötet för skogsindustrin

På Paper Province årliga evenemang ”Miljömötet för skogsindustrin” finns i år ett eget block för energifrågor. Där kommer vi få höra om praktiska tips samt pågående forskningsprojekt inom energieffektivisering, potentialen inom biologisk rening och om energiintensiv industri kan överleva i Sverige. Föreläsningarna följs av gruppdiskussioner där det finns möjlighet att fördjupa sig i presentationerna.

-          Vi ser fram emot två intensiva, roliga och mycket lärorika dagar, säger Magnus Persson verksamhetschef Energy Square.

                                                          www.energysquare.se  

 

 

 

Tetra Pak fortsätter bygga miljömässig konkurrenskraft
- har minskat sin klimatpåverkan med över 20 procent på fyra år

 

Tetra Pak fortsätter arbeta brett med miljö och presenterar framsteg för både bolagets produkter och tillverkning. I Sverige har Tetra Pak minskat energianvändningen markant och den största anläggningen i Lund minskade sin energianvändning med 13 procent mellan 2005 och 2009. Resultatet är ett minskat koldioxidutsläpp med 18 procent i Sverige under perioden. Det visar Tetra Paks nya hållbarhetsredovisning som nu har publicerats.

 

År 2005 antog Tetra Pak ett klimatmål för att reducera koldioxidutsläppen från sina anläggningar med 10 procent i absoluta tal från 2005 till 2010. Globalt reducerades koldioxidutsläppen preliminärt med 9,4 procent mellan 2005 och 2009.

- Vårt klimatmål är högt prioriterat inom Tetra Pak och vi är övertygade om att vi når tio procent i  år. Vi har under de här åren ökat försäljningen, så i reella termer har vi globalt förbättrat oss med över 20 procent, säger Claes Du Rietz, global miljöchef på Tetra Pak.
 

Samtidigt som Tetra Pak har minskat sin klimatpåverkan erbjuds kunder en möjlighet till energieffektivisering genom utveckling av nya produkter. Bland annat satsar bolaget nu på att utveckla förpacknings- och processlösningar som ska minimera spill och reducera förbrukningen av vatten, energi och disklösning på kundernas anläggningar - men även i den egna produktionen.

 

Ny generation aseptiska pastörer
Tetra Pak arbetar med att kontinuerligt förbättra komponenter, moduler, produktionslinjer och hela anläggningar så att deras miljöpåverkan minskar. Hösten 2009 lanserade Tetra Pak den nya generationen Tetra Therm Aseptic Drink, en aseptisk pastör för drycker som till exempel juice, som kan minska vattenförbrukningen med upp till 80 procent för dryckesproducenter.

 

Tetra Pak lanserade också världens första hermetiskt slutna mejeriseparator under oktober 2009, med direktdrift som kan sänka energiförbrukningen med 35 procent. Den nya separatorn - Tetra Centri AirTight Eco - passar för mejeriproduktion med hög volym och kan minska energiförbrukningen för hela separeringssystemet.

- I slutändan vill vi se att vårt miljöarbete skapar konkurrenskraft för våra kunder och därmed för oss, berättar Erik Lindroth, tf miljöchef Tetra Pak i Norden. Detta kräver att vi jobbar både brett och långsiktigt. Miljöarbetet för oss handlar därför om hållbarhet på lång sikt, både miljömässigt och affärsmässigt.

Läs hela hållbarhetsredovisningen på www.tetrapakprotects.se  


 MEDIAKONTAKTER

Eva Milton, kommunikationsdirektör                                                        Erik Lindroth, tf miljöchef

0708 69 69 72, Eva.Milton@tetrapak.com                                                 0733 36 59 96, Erik.Lindroth@tetrapak.com

 

 

Sogeti värdar för frukostmöte den 6 maj

Den 6 maj välkomnar Sogeti de anställda hos Compare och The Paper Province intressentföretag till frukostmöte då de står som värdar.

Tema: Industrialiserad IT-leverans och förvaltning, ”Right City”

Växande systemflora? Verksamheten implementerar nya system som kräver kunskap som IT-avdelningen inte har, eller har resurser för att underhålla. Kan detta problem lösas och även vara kostnadseffektivt? Vilka metoder och arbetssätt måste tillämpas? Se och hör Sogetis strategi och plan för detta.

Sogeti Karlstad berättar om ett praktikfall där Sogeti tar över ett system som är i förvaltningsläge och implementeras i Sogeti Integration Management Center – SIMC.

Nyckelord: Integration, Outsourcing, Administrativ Cost Cutting

Datum & tid: torsdag 6 maj kl. 07.30–09.00
Plats: Hos Sogeti, Norra Klaragatan 18 på Karolinen i Karlstad
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se senast
tisdag 4 maj.


Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

 

Lera och stärkelse gav en tredjeplats på
Globe Forum


Förnyelsebara förpackningsmaterial med en kombination av stärkelse och lera har visat sig ge mycket lovande resultat på bestruket pappersmaterial.

Forskningsprojektet som är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Sheffield Hallam University, kom på en tredje plats vid Globe Forum, en internationell tävling för innovationer, under torsdagens final i Stockholm.

Docent Caisa Andersson och professor Lars Järnström, båda vid Avdelningen för kemiteknik vid Karlstads universitet, forskar tillsammans med professor Chris Breen från Sheffield Hallam University i Storbritannien, kring förnyelsebara råvaror i förpackningar. Under torsdagens final i tävlingen Globe Forum i Stockholm väckte deras projekt stort intresse och bland 10 finalister kom de till slut på en tredje plats. Projektet handlar om att ersätta petroleumbaserade plastfilmer med en beläggning av stärkelse och lera, i pappersförpackningar.

- Det här var riktigt roligt, säger en glad Caisa Andersson. Vi har upplevt ett stort intresse för vår innovation under den här mässan och tävlingen. Konsumtionen ökar i samhället och det blir allt viktigare att hitta ersättningsmaterial för de plastfilmer som dominerar marknaden idag. Det här är ett viktigt projekt och det handlar om att bidra till en hållbar miljö i framtiden. I vår studie har vi visat att skyddet mot fukt förbättras kraftigt när vi blandar in ett naturligt material, lera. Leran förhindrar eller fördröjer helt enkelt att fukt tränger igenom. Det faktum att det är god tillgång på råvara och att det är möjligt att ha en storskalig produktion är viktiga faktorer och det finns även fördelar ur återvinningssynpunkt genom en förenklad hantering av returfiber.

10 utvalda innovationer bland annat från USA, Israel och Litauen tävlade i finalen. 1000 personer från drygt 40 länder var på plats och röstade.
Globe Forum är en internationell marknadsplats för innovation och hållbar utveckling, med experter, innovatörer, företag och investerare.

Caisa Andersson nås lättast under dagen genom att kontakta Lynn Dreierbakken, Stål & Verkstad, 072 - 2105721, lynn.dreierbakken@stalverkstad.se (sms eller mejl går också bra)

 

Andra kvartalet i rad med en rörelsemarginal över 10 procent

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under första kvartalet 2010:

”Med ett rörelseresultat på 234 miljoner kronor för det första kvartalet 2010 har vi nu två kvartal i rad bakom oss då vi når vårt mål att ha en rörelsemarginal över 10 procent. Detta, och en fortsatt stabil efterfrågan är tecken på att återhämtningen nu står på en allt stabilare grund.

Den goda efterfrågan gör att arbetet med att återställa prisnivåerna har mycket goda förutsättningar att fortsätta. Vi tvingas dock anpassa tempot i prisökningarna till våra kunders marknadssituation, varför ökningarna genomförs stegvis i takt med att deras verksamhet förbättras. Parallellt fortsätter också arbetet med att utveckla våra produkter. Vi ser löpande resultatet i form av nya kunder, nya tillämpningar och kommersiella framgångar. Det är tillfredsställande att se det vi åstadkommit när det gäller nytänkande och innovation, även om mycket återstår.

Billerud står nu starkt både verksamhetsmässigt och finansiellt och vi ser framåt med tillförsikt mot en fortsatt återhämtning.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-021 10 92

 

Grundkurs i kemisk massateknik

I samarbetet med The Paper Province arrangerar The Packaging Greenhouse en ”Grundkurs i kemisk massateknik”. Kursen vänder sig till personal inom drift, utveckling och processupport men även projektledning, konstruktion och processdimensionering.

Målet med kursen är att ge en överblick över kemisk massatillverkning. Deltagarna har efter kursen fått en förståelse och kunskaper över grunderna i de olika ingående processtegen, från vedhantering till kemikalieåtervinning

Plats:  Karlstad
Kursstart:  18-20 Maj 2010
Pris: 12000 SEK inkl. mat och kurslitteratur

Låter detta intressant? För intresseanmälan kontakta Maria Svedinger Andersson, för kontaktuppgifter se nedan.

Maria Svedinger Andersson, Projektledare / Project Manager, The Packaging Greenhouse
Axel Johnsons väg 6, SE-652 21 Karlstad
Direct: +46 (0) 54 24 04 94

E-mail: maria@thepackaginggreenhouse.com
www.thepackaginggreenhouse.com

 

 

The Paper Province  är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

 

 

Våra offentliga finansiärer:  Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

 

 

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 www.paperprovince.com      

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.comKjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.comNi som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.


Detta händer inom närmaste framtiden:

    5 - 6 maj – Miljömötet för skogsindustrin. Programmet snart klart för Miljömötet 2010.
►    6 maj – Frukostmöte med Sogeti, som värdföretag
►   11 majWorkshopinom Karlstads universitets forumutbildning FORENEW, Elite Stadshotellet
►   11 maj - Papermakers Night på Elite Stadshotellet. Huvudgäst denna kväll, Per Lindberg,
       President och CEO för Billerud AB
►   20 maj – Frukostmöte med Elvenite, som värdföretag
►   28 maj - Industrirådet (SIC) hos Stora Enso Research
►   1 – 3 juni – Bussresa / Färja till PulPaper-mässan i Helsingfors
►   16 juni – Frukostmöte hos Hynell Patenttjänst i Uddeholm

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Skåne

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62