Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W1020, FRÅN THE PAPER PROVINCE

 

Billeruds chefen ser positivt på framtiden

Är det möjligt med innovationer och förnyelse inom skogsindustrin? Ja, den frågan fick Billerudschefen
Per Lindberg svara på inför en månghövdad församling vid Papermakers Night i Karlstad – ett arrangemang av The Paper Province.

”Jag vägrar tro att det inte finns utvecklings-möjligheter”, svarade Per Lindberg, och radade upp flera exempel: ” Idag består till exempel förpackningar för färsk mat till 85 procent av plast och till 15 procent av papper.  Och frågar man konsumenterna vad de skulle vilja ha så svarar 87 procent att de hellre vill ha papper än plast. – Vad vi måste göra är att utveckla våra pappersförpackningar så att de kan utmana plasten. – Jag är säker på att det går”, svarade Per Lindberg och hänvisade till produkten Fresh-food – tråg för frukt och grönt, som redan tillverkas på Billerud Gruvön.

- ”Papper har redan etablerat sig som exklusivt omslag. – Billigare chips finns i plastpåsar, de dyrare som sticker ut förpackas i papperspåsar. Samma med choklad”, påpekade Per Lindberg.

- ”10 procent av våra livsmedel kasseras innan de når kund. Orsaken är i 25 procent av fallen på grund av dåliga förpackningar. – Det är klart att det måste gå att göra något åt detta”, sa Per Lindberg.

Han konstaterade också att man idag talar om Billerud som ett förpackningsföretag och inte som en pappers- och massaproducent. ”Det är ett steg i rätt riktning”, menade Per Lindberg. ”Vi har ökat effektiviteten, klarat av våra sparplaner och kan jobba flexibelt. Vi ska inte be om ursäkt för att vi inte är så stora. Det viktiga är att vi är bäst på det vi sätter fokus på”, sa Per Lindberg.
  
Papermakers Night är ett initiativ inom ramen för The Paper Province för att stimulera kontakten och informationsutbytet mellan företag, institutioner och myndigheter inom det pappersindustriella klustret i regionen. Idén med Papermakers Night är att samla aktiva inom regionen och gäster utifrån till en kvalificerad föreläsning med frågestund under ca 1-2 timmar. Därefter följer trivsam samvaro med fortsatta samtal under lättsamma former med förplägnad.

► Nästa Papermakers Night är den 18 november och då är huvudtalaren,
Leif Brodén från Södra.


Välkommen till frukostmöte torsdag 20 maj arrangerat av Compare och The Paper Province med Elvenite som värdar!

Tema: Enterprise Collaboration

Det senaste året har internet och sociala medier fått mycket stor uppmärksamhet i alla möjliga sammanhang. Stort fokus har ägnats åt webben för konsumenter. Vi kan konstatera att webben som riktar sig till företagsanvändare  eller Enterprise 2.0 som det också kallas, inte rönt samma intresse.

Under vårt frukostmöte ska vi försöka belysa några olika aspekter på de senaste trenderna som är värdefulla att känna till för kunskapsarbetare och företagsledare.

Om du någon gång funderat på någon av nedanstående frågor ska du komma och lyssna.

- Varför det är lättare att hitta information på Google än på vårt eget intranet?

- Varför suger nätverksdiskar?

- Vad betyder Enterprise 2.0 och Enterprise Collaboration?

- Hur kan mitt företag utnyttja samarbetsplattformar som wikis, bloggar och sökmotorer för att öka vår effektivitet?

- Är Enterprise 2.0 något för oss?

Nyckelord: Enterprise Collaboration, Konversation, Kunskaps- och dokumenthantering
Plats: Hos Elvenite AB, Norra Strandgatan 3, Karlstad
Tid: Torsdagen den 20:e maj, 07.30 - 09.00

Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  
senast tisdag 19 maj!

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

SOMAS i Säffle startar försäljningsbolag i Kina


SOMAS Instrument AB i Säffle har startat ett försäljningsbolag i Peking, Kina. Syftet med bolaget är att ytterligare stärka SOMAS position på den intressanta och mycket expansiva Kinesiska marknaden.

– Nu tar vi ett stort steg och etablerar oss med egen organisation i Kina för att komma närmare våra kunder, säger Peter Hägg VD på SOMAS.
– Vi kommer också att ha möjlighet att ge våra samarbetspartners ett aktivt stöd med utbildning och service på plats i Kina, säger Peter Hägg VD på SOMAS.

SOMAS har under de senaste åren gjort stora investeringar i produktionsutrustning vid fabriken i Säffle och ser i och med detta en möjlighet att ytterligare stärka sin position som ventilleverantör till den kinesiska industrin.

SOMAS har under många år levererat ventiler till både pappers- och varvsindustrin i Kina. Vi vill på detta sätt ytterligare öka försäljning och marknadsföring genom att stödja befintliga kunder men även att nå nya. Vi kommer även att ha bättre möjlighet att utföra Service på vår stora installerade bas av ventiler. Kontoret etableras i Peking med lokal personal.

För mer information, vänligen kontakta: Peter Hägg, VD, SOMAS Instrument AB, i Säffle
Tfn: 0533-167 00, 0706-51 05 45, e-post: peter.hagg@somas.se
Läs mer på: www.paperprovince.com

Metso har fått order på en kausticeringsanläggning från Metso
Bottnia Kemi i Finland


Metso ska leverera en kausticeringsanläggning  till Metsä-Botnia Kemi i Finland. Den nya anläggningen kommer att ersätta en befintlig kausticeringsanlägging och uppstart beräknas till hösten 2011. Vad ordern är värd kommer inte offentliggöras på begäran av kunden.

Det är en komplett kausticeringsanläggning, som ska levereras till Finland. Detta blir den första kompletta anläggningen som Metso levererar till landet i öst.

– En viktig order som befäster vår position som den ledande leverantören till den globala pappers- och massaindustrin, inte minst beträffande kompletta kausticeringsanläggningar. Ordern är ett tecken på det förtroende som finns på marknaden för våra produkter och vår duktiga, engagerade personal, säger Erik Kornfeld, platschef Metso Fiber Karlstad AB, i ett pressmeddelande.

Kausticeringsanläggningen, som har en kapacitet på 7 000 kubikmeter vitlut per dygn, är en viktig del av Metsä-Botnia Kemis kemikalieåtervinning. Den kommer också minska företagets underhållskostnader och förbättra brukets effektivitet och miljöprestanda.
OY Metso – Botnia AB är en del av Metsäliitto – koncernen. UPM-Kymmene Corporation äger 17 % av
Metsä-Botnia. Metsä-Botnia driver fyra massabruk i Finland och är ett av Europas topproducenter av
kemisk massa. Läs mer på: www.metso.com


För ytterligare information kontakta:
Thomas Malmqvist, Sales Manager, Kausticering, Fiber Business Line, Metso, Tel. 054 – 14 23 87.

Hannu Tähkänen, Senior Vice President, Wood and Pulp Handling, Fiber Business Line, Metso,
Tel. +358 40 551 7947

Läs mer på: www.paperprovince.com


Grön el från ny teknik - första Opcon Powerboxordern till Italien

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tagit sin första italienska order på en ångdriven Opcon Powerbox för produktion av grön el. Kund är Ekipo s.r.l., ett italienskt ingenjörsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer ''turn-key'' lösningar till processindustrin och som bland annat arbetar med anläggningar för omhändertagande av organiskt avfall.

Leverans ska ske i november 2010 där den ångdriva Opcon Powerbox kommer att integreras i en anläggning för förbränning av organiskt avfall som designats, utvecklats och tillverkats av Ekipo åt en kund i Italien.

- Opcon har nu tecknat fem avtal om leverans av Opcon Powerbox bara under de senaste tre månaderna. Det här innebär ännu ett genombrott för vår nya teknik och är vår första Opcon Powerbox order till Italien. Italien är med sina höga elpriser och tidvis brist på el en högintressant marknad för vår teknik för att producera el från varmt vatten eller ånga säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

- Det här blir vår första installation vid en avfallsförbränningsanläggning. Det är en intressant applikation med stora miljövärden. Genom effektiv elproduktion vid förbränning av organiskt avfall minskas också deponibehoven med de läckage och utsläpp som är förenat med det. Här talar vi verkligen om ''Waste to Value'', säger Per Hedebäck, affärsområdeschef Renewable Energy, Opcon AB.

- Vi ser flera fördelar med Opcons Powerboxteknik för elproduktion och ser växande möjligheter för den här typen av anläggningar på den italienska marknaden. Förbränning av organiskt avfall för grön elproduktion är ett område som växer i Italien och vi fokuserar nu allt mer på att utveckla och leverera den här typen av helhetslösningar till våra kunder, säger Massimo Meneghello, vd Ekipo s.r.l.

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer eller efter viss anpassning på större fartyg och kan producera upp till 6000 MWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations,
tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Läs mer på: www.paperprovince.com

Ungdomar får sommarjobb!

Stora Enso och Metso Paper är två av våra företag som satsar på ungdomar på
tekniska utbildningar.

De erbjuder ett antal ungdomar sommarjobb. Det handlar om ungdomar som går på gymnasiet ÅK 2 -
tekniska program. Det är en jättebra satsning och marknadsföring av både företag och bransch – det ger en positiv signal ute hos ungdomarna om att det finns en framtid för tekniska yrken.

Gunnel Kardemark, Karlstads universitet, ny ordförande i
The Packaging Arena


Jenny Eklund, Bulldozer reklambyrå och Jimmy Nyström, Billerud heter nykomlingarna i styrelsen som valdes av föreningsstämman den 17 maj. Gunnel Kardemark bytte samtidigt roll från ledamot till ordförande.

- Jag är mycket glad över så många branscher från näringslivet finns representerade i styrelsen, samtidigt som kopplingen till forskning och akademin nu blir ännu tydligare med Gunnel som ordförande, säger Per Branzén, vd The Packaging Arena.

Gunnel Kardemark har suttit i styrelsen sedan 2007 och har också styrelseuppdrag ibland annat universitetsstyrelsen vid Karlstads universitet och Compare.

- Jag hoppas att mitt ordförandeskap kan bidra till ännu fler infallsvinklar när det gäller aktuell forskning och samverkan mellan företag, säger Gunnel Kardemark, universitetslektor, som arbetar med externa kontakter och projektinitiering på CERUT, Centrum för regional utveckling.

The Packaging Arena samarbetar, samverkar och sammanför företag och specialister från hela branschen i hela världen. Gunnel Kardemark lyfter också fram hur viktigt det är att hitta mötesplatser som passar små och medelstora företag.

-  Tillit är en av grundpelarna när man arbetar som The Packaging Arena och de renommé som man lyckats bygga upp på bara några år är fantastiskt. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla verksamheten ytterligare, säger Gunnel Kardemark.

Tidigare Ordf. Mats Williams, The Paper Province, avtackades på årsstämman efter 2 år.

För ytterligare information kontakta:
Sandra Eriksson, Communications Manager´, tel. 054 - 20 38 73 eller Mobil: 073 - 802 79 04

Projektutbildning – våren 2010
 

The Paper Province har under ca 8 års tid erbjudit medlemsföretag projektutbildningar. Upplägg och koncept har utvecklats över tid och vi kan idag erbjuda en utbildning som är mycket uppskattade bland deltagarna. Deltagarna lämnar ofta mycket positiva utvärderingar efter genomförande. Kursledare för nedanstående utbildning är som vanligt Björn Haevaker från Addoceo AB.


Microsoft Project – 2 dagar
 

Målgrupp

Projektledare som vill lära sig att hantera planerings- /uppföljningsverktyget Microsoft Project.

Datum:

16-17/6 (anmälan senast 2 juni)
 
Pris:

6 210 kr / delt. exkl. moms, inkl. kurslitteratur, lunch och fika
 

Anmälan och frågor

Anmälan görs till KOMPETENSCENTRUM , Elisabeth Söderlund, tel. 054-240460

alt. e.soderlund@paperprovince.com  

 

Vid frågor, kontakta gärna Björn Haevaker, Addoceo  AB, mobil 070-1806546

alt. bjorn.haevaker@addoceo.se

 

 

The Paper Province  är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

 


Våra offentliga finansiärer
:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.


The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer inom närmaste framtiden:

►   20 maj – Frukostmöte med Elvenite, som värdföretag
►   21 maj – KY – utbildningsexamen på Karlstads Teknikcenter
►   1 – 3 juni – Bussresa / Färja till PulPaper-mässan i Helsingfors
►   16 juni – Frukostmöte hos Hynell Patenttjänst i Uddeholm – Samordnad transport

 

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62