Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W1021, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Elvenite berättade om Enterprise 2.0 under frukostmöte


När Elvenite stod som värdar för Compare och The Paper Province frukostmöte berättade de om Enterprise 2.0 och om hur man effektiviserar information och kunskapshantering i organisationer.

 

Mängden information som finns idag är enorm och många företag är oerhört ineffektiva i sitt sätt att hantera informationsmängden. Detta är en av drivkrafterna bakom begreppet Enterprise 2.0. ”Idag finns det en stor mängd ”tyst kunskap” inom många företag. Om man släpper lös den så finns det stora vinster att göra. Det underlättar bland annat att tillvarata den lokala kunskapen”, berättade Johan Gotting.

Med nya webbteknologier kan företag möta sina medarbetare i deras sätt att arbeta och därmed underlätta deras informations- och kunskapshantering. ”Generation Y, där stora delar är uppväxta med ett modernare sätt att hitta och samla information och kunskap kommer inte att ställa upp på att jobba som många organisationer gör idag”, sa Johan Gotting

Några av vinsterna som kan uppnås med Enterprise 2.0 är bland annat effektivare utveckling av nya produkter genom ”Crowdsourcing” med hjälp av forums och wikis. Effektivitet genom att underlätta för kunskapsarbetare att hitta information på det egna intranätet istället för att söka på Google. Återvinna all den information som normalt försvinner i en e-postkonversation.

Idag jobbar Elvenite med verktyget MindTouch, en open source-baserad plattform för Enterpris Collaboration, för att hjälpa sina kunder att arbeta utifrån begreppet Enterprise 2.0.

Elvenite AB är ett konsultföretag som i nära samverkan med kunder och partners utvecklar lösningar och tjänster baserade på informationsteknologi för att uppnå mätbar och varaktig affärsnytta. Nyligen toppade Elvenite Almis tillväxtlista. En lista som de för nionde året i rad sammanställt i syftet att lyfta fram framgångsrika företag som utvecklas bra och växer i Värmland.

”Vi var fyra stycken som startade Elvenite 2007 och idag är vi snart 12 anställda. Det känns väldigt kul att vi har kunnat nyanställda under den senaste tidens lågkonjunktur och speciellt bra känns det att vi anställt nyutexaminerade akademiker”, sa Johan Gotting (bilden), en av grundarna till Elvenite. Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province delade ut stipendium på Examensdag på
Karlstads Teknikcenter

Utbildningen heter:Maskinkonstruktör – Plant Design. Bland The Paper Province medlemsföretag finns goda möjligheter till spännande arbeten – både i närregionen och på den internationella marknaden.

Årets stipendiat heter Foat Gündüz (bilden), och här har han tagit emot sitt stipendium av Uno Olsson,
ordf. i just Maskinkonstruktörs – programmet, och Marianne Andersson från The Paper Province.

Billerud instiftar stipendium för studenter inom Processteknik


Billerud delade också ut ett nyinstiftat stipendium till en framstående student inom den Kvalificerade Yrkesutbildningen Processteknik, vid Karlstad Teknikcenter (KTC). Här får nyutexaminerade Björn Stoor stipendiet från Claes Hansson, Personalchef på Billerud AB Gruvöns Bruk.

Stipendiet är på 20 000 kr och delas ut till den student som har högst avgångsbetyg och bäst uppfyller de kriterier som satts upp för framtida processtekniker inom Billerud. Bland kriterierna finns bland annat följande: En processtekniker inom Billerud:
- Motiveras och sporras av tuffa krav och spännande utmaningar.
- Är kreativ, kommer med nya idéer och arbetssätt och vågar prova nya möjligheter och vägar för att göra ett bra arbete.
- Analyserar situationer och problem och gör alltid sitt bästa för att bidra till verksamheten.

Utbildningen Processteknik vid KTC är bland de bästa utbildningarna som finns för processoperatörer inom pappersindustri. Därför har Billerud valt att samarbeta med utbildningen och särskilt
uppmärksamma en duktig student.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hansson, Personalchef, Billerud AB Gruvöns Bruk, 0555-411 22 eller Peo Filipsson, HR Specialist, Billerud AB Gruvöns Bruk, 0555-412 17

 

 

 

V Ä L K O M M E N till nytt frukostmöte i arrangemang av
The Paper Province och Compare,  onsdag den 16 juni,
med  Hynell Patenttjänst  i  Uddeholm,  som värdföretag!

Föredrag:  ”Bli en av få som förstår mer av IPR”

Vi kommer att belysa områdena patent, designskydd, varumärkesskydd och domännamn,  t. ex. vad de olika skyddsformerna erbjuder och vad man bör tänka på samt vikten av att:

  • Våga sticka ut
  • Sätta strategi tidigt
  • Sikta långt fram


Medverkar från Hynell Patenttjänst gör:  Peter Kylin

Datum & tid: Onsdag 16 juni  kl. 07.30–09.00
Plats: Hynell Patenttjänst,  Patron Carls väg 2 i Uddeholm
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se 
senast 11 juni.

Vi planerar för samåkning i buss från Karlstad, därför är anmälan bindande!

Meddela om du vill åka med i bussen!

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

Avhopp från Nordic Paper

Nordic Papers produktionsdirektör, Øystein Vedahl, avgår med omedelbar verkan efter meningsskiljaktigheter i bolagsledningen.

Øystein Vedahl, chef för affärsområde Greaseproof i Nordic Paper och produktionsdirektör för bruken i Säffle och Greåker, har avgått från sin befattning och lämnar Nordic Paper. Orsaken är meningsskiljaktigheter mellan Vedahl och Nordic Papers VD, Jan Runo, erfar Nordisk Papperstidning.

– Vi tackar Øistein Vedahl for tiden hos Nordic Paper, och önskar honom lycka till med nya utmaningar, säger Jan Runo i ett kort skriftligt meddelande från Nordic Paper. Kort därefter kom ett meddelande från Vedahl, där han framhåller vad som uträttats under hans tid som produktionsdirektör i koncernen, och att han är tillgänglig för nya arbetsuppgifter.

Øystein Vedahls funktion i Nordic Paper upprätthålls tills vidare av Harry Enersen.

OptiFiner Pro-kvarn revolutionerar LC-malningstekniken

LC-malningen i mäldberedningen spelar en avgörande roll för utvecklingen av fiberegenskaper för pappersproduktion, eftersom den har stor inverkan på papperskvaliteten och pappersmaskinens körbarhet. Metso lanserar nu ett revolutionerande koncept för lågkoncentrationsmalning i form av den nya OptiFiner Pro-kvarnen.

Till skillnad från traditionella kvarnar matar OptiFiner Pro jämnt över bommarna, direkt in i malzonen där fiberbearbetningen sker. Hela mälden bearbetas jämnt, vilket ger högre lastförmåga i kvarnen och bättre energieffektivitet. Andra fördelar är enastående driftflexibilitet och enkel installation på grund av det kompaktare formatet. Optimalt konfigurerad kan OptiFiner Pro ersätta två traditionella kvarnar och ändå sänka elförbrukningen med 40 %. Den nya konstruktionen lämpar sig för alla typer av applikationer för lågkoncentrationsmalning.

I en konventionell kvarn mals fibrerna på bomtopparna medan den hydrauliska kapaciteten bestäms av spåren i garnityret. Slumpen avgör om en del av fibrerna blir malda och andra inte. I samband med detta utsätts en del av fibermassan för för höga påfrestningar, vilket leder till ökad finmaterialhalt, försvagning av de malda fibrerna samt ineffektiv energiöverföring till fibrerna. Den nya OptiFiner Pro-konstruktionen ökar antalet fibrer som bearbetas korrekt, och genom att malningsarean utnyttjas bättre är bearbetningsintensiteten mycket högre än i någon annan kvarn.

Tomgångseffekten motsvarar så mycket som 50 % av effekten i en traditionell kvarn. OptiFiner Pro är utrustad med en mindre rotor på grund av det förbättrade fiberflödet, vilket nästan halverar tomgångseffekten. Konstruktionen medger en betydligt högre installerad effekt och kapacitet, vilket ytterligare höjer malningseffektiviteten.

Den förbättrade prestandan hos OptiFiner Pro möjliggör malning med färre och kompaktare kvarnar. Resultatet är kraftigt sänkta investerings- och underhållskostnader. Den höga energieffektiviteten leder till sänkta driftskostnader och stöder dessutom hållbar utveckling genom lägre livscykelkostnader samt mindre miljöpåverkan. OptiFiner Pro inleder en ny era inom lågkoncentrationsmalning.

Bild 1: Nya OptiFiner Pro är kompakt och enkel att installera.
Bild 2: Bättre stapling av fibrerna på bomytan ökar effektivitet i den nya designen.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Lundfors, Product Sales Manager, Paper business line, Metso
Tel. +46 702 16 25 88, mikael.lundfors@metso.com 

Läs mer på: www.paperprovince.com


Mer än 10 varv runt jorden

Nästan en halv miljard steg gick medarbetarna på Skoghalls Bruk under de två månader som motionskampanjen Stora Enso-steget pågick. Drygt hälften av alla medarbetare var med i tävlingen. Bilden: Vinnande lag i Stora Enso-steget blev No Feschellpots från KM8. Glada vinnare fr v Christer Jungeblad, Ulf Lindén och Kjell-Åke Andersson. Saknas på bilden gör Stig- Ove Östergren.

I torsdags var det dags för prisutdelning i motionskampanjen. Det vinnande laget blev No Feschellpots med Kjell-Åke Andersson, Ulf Lindén, Christer Jungeblad och Stig-Ove Östergren. Alla jobbar på Kartongmaskin 8 (KM8). De lyckades få ihop ett imponerande stegsnitt på 34 981 steg per dag. Priserna var presentkort på 1 500 kronor var på Stadium.
Motionskampanjen är en del i brukets omfattande friskvårdsarbete. Målsättningen med Stora Enso-steget var att förbättra medarbetarnas motionsvanor och öka intresset för hälsa och friskvård. Ett tecken på att motionskampanjen haft önskad effekt är att i utvärderingsenkäten svarade 75 procent att stegtävlingen inspirerat dem till fortsatt motionerande.

Fakta Stora Enso-steget:
Antal deltagare: 582 personer fördelade på 137 lag (Vi är cirka 1000 anställda.)
Antal steg: 495 360 302 steg
Antal km: 435 438 km
Varv runt jorden: 10,87 varv
Ytterligare information: kontaka Sara Kvarford, Tel: 01046-541 03
Läs mer på: www.paperprovince.com

Projektutbildning – våren 2010
 

The Paper Province har under ca 8 års tid erbjudit medlemsföretag projektutbildningar. Upplägg och koncept har utvecklats över tid och vi kan idag erbjuda en utbildning som är mycket uppskattade bland deltagarna. Deltagarna lämnar ofta mycket positiva utvärderingar efter genomförande. Kursledare för nedanstående utbildning är som vanligt Björn Haevaker från Addoceo AB.

Microsoft Project – 2 dagar
 

Målgrupp : Projektledare som vill lära sig att hantera planerings- /uppföljningsverktyget Microsoft Project.

 

Datum:  16-17/6 (anmälan senast 2 juni)
 

Pris:  6 210 kr / delt. exkl. moms, inkl. kurslitteratur, lunch och fika
 


Anmälan och frågor:

 

Anmälan görs till KOMPETENSCENTRUM , Elisabeth Söderlund, tel. 054-240460

alt. e.soderlund@paperprovince.com  

 

Vid frågor, kontakta gärna Björn Haevaker, Addoceo  AB, mobil 070-1806546

alt. bjorn.haevaker@addoceo.se

 

The Paper Province  är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

 


Våra offentliga finansiärer
:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.


The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer inom närmaste framtiden:

►   1 – 3 juni – Bussresa / Färja till PulPaper-mässan i Helsingfors
►   16 juni – Frukostmöte hos Hynell Patenttjänst i Uddeholm – Samordnad transport
►   16 – 17 juni - Kurs: Microsoft Project – 2 dagar.

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62