Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W1022, FRÅN THE PAPER PROVINCE

 

V Ä L K O M M E N till nytt frukostmöte i arrangemang av
The Paper Province och Compare,  onsdag den 16 juni,
med  Hynell Patenttjänst  i  Uddeholm,  som värdföretag!

Föredrag:  ”Bli en av få som förstår mer av IPR”

Vi kommer att belysa områdena patent, designskydd, varumärkesskydd och domännamn,  t. ex. vad de olika skyddsformerna erbjuder och vad man bör tänka på samt vikten av att:

  • Våga sticka ut
  • Sätta strategi tidigt
  • Sikta långt fram


Medverkar från Hynell Patenttjänst gör:  Peter Kylin

Datum & tid: Onsdag 16 juni  kl. 07.30–09.00
Plats: Hynell Patenttjänst,  Patron Carls väg 2 i Uddeholm
Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se 
senast 11 juni.

 Vi planerar för samåkning i buss från Karlstad, därför är anmälan bindande!

Meddela om du vill åka med i bussen!

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

Sista chansen nominera till
Forest Industry Awards


Läs mer på nästa sida!

 

Miljonregn till Karlstads universitet!

Karlstads universitet och Högskolan i Akershus har fått projektmedel från EU för att utveckla ett nordiskt utbildningsutbud för kompetensutveckling inom energiteknik. Det treåriga projektets totala budget är nästan 15 miljoner kronor, vilket gör det till ett av de största utvecklingsprojekten inom utbildningsområdet på Karlstads universitet!

Inom massa- och pappersindustrin finns ett stort behov av energitekniskt välutbildade ingenjörer.

-          Det här är ett stort och betydelsefullt projekt, säger Magnus Persson, verksamhetsansvarig vid Energy Square. Vi ser möjligheter för våra medlemsföretag att uppnå en ökad konkurrenskraft och få närmare kontakter med studenter. Därför är vi mycket glada idag för denna satsning inom energiområdet, avslutar Magnus.

                                                            www.energysquare.se

Finns det någon riktig eldsjäl inom skogsindustrin? Vem bör få pris för årets marknadsinsats? Vem är årets arbetsledare? Och vem årets opinionsbildare? 31 maj är sista dagen att nominera kandidater till Forest Industry Awards 2010.

För andra året i följd ska Forest Industry Awards delas ut, och nu är det hög tid att nominera kandidater – eldsjälar, opinionsbildare, arbetsledare, med flera. Sista dag för nominering är 31 maj.

Syftet med Forest Industry Awards var att lyfta fram goda exempel inom olika områden för att inspirera andra i branschen.

I år delas Forest Industry Awards ut i följande kategorier:

• Årets Eldsjäl
• Årets Arbetsledare
• Årets Korsbefruktning
• Årets Marknadsinsats
• Årets Opinionsbildare
• Årets Utvecklingsinsats

Vilka vill du se som vinnare? Du har ännu chans att nominera en eller flera kandidater i någon eller flera av kategorierna. Du kan snabbt och enkelt nominera din eller dina kandidater på www.forestindustryawards.se

Forest Industry Awards delas ut på branschens framtidsdag den 30 september, som arrangeras i Karlstad av Nordisk Papperstidning i samarbete med The Paper Province.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Citec undertecknade betydande ramavtal med Siemens Industrial Turbomachine

Citec har undertecknat ett betydande ramavtal med Siemens Industrial Turbomachinery AB, som finns i Finspång, Sverige. Siemens Industrial Turbomachinery designar, tillverkar och installerar ång- och gasturbiner med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Företaget levererar även kompletta kraftverk baserade på Siemens egentillverkade turbiner. Siemens Industrial Turbomachinery har 2700 anställda.

“Enligt avtalet så kommer Citec att erbjuda en bred palett av projekttjänster åt Siemens; bestående av helhetslösningar inom teknisk planering, projektledning och av konsultering på byggnadsplatser, samt även av tjänster inom teknikinformation”, säger Tommy Krohn, affärsområdeschef för Thermal Power & Civil vid Citec Engineering Oy Ab.

Under år 2010, så kommer avtalet att sysselsätta ungefär 30 experter på Citec.

“Vi på Siemens värdesätter kostnadseffektiva, globala teknikplaneringstjänster. Citec har levererat utmärkt ingenjörsarbete till oss under några år, och bägge parter kände därför att det var dags att underteckna ett långsiktigt partneravtal. Vi kommer också att utvärdera mervärdet av Citecs kompetens och tjänster inom området för teknikinformation”, säger Erling Bruun, direktör, Siemens Industrial Turbomachinery.

För mer information:
Tommy Krohn, affärsområdeschef, Thermal Power & Civil, Citec Engineering Oy Ab,
Mobil: +358 50 311 0640  E-post: tommy.krohn@citec.com

Jan Lundberg, affärsområdeschef, Energy Solutions, Citec Information Oy Ab
Mobil: +358 50 318 1033   E-post: jan.lundberg@citec.com

Anne Ostelius, informatör, Siemens AB
Mobil: +46707281456 E-post: anne.ostelius@siemens.com
www.siemens.se

Billerud Gruvön ordnar visningar för allmänheten

Med start 2 juni ordnar Gruvön fyra visningar för allmänheten under sommaren.
Visningarna äger rum:2 juni, 30 juni, 28 juli och 18 augusti.


Vid visningarna berättar guiderna, som alla vanligtvis arbetar inom olika avdelningar på Gruvön, om Billerud och bruket. Därefter går besökarna en guidad tur, från stock till papper. I turen ingår bland annat en titt på utsikten från taket av sodapannan och besök vid vår största pappersmaskin.
Anmälan till visningarna görs till Gruvöns Reception via telefon 0555-410 00 senast måndagen i visningsveckan. Antalet platser är begränsat.

Visningen startar klockan 18.00 vid Södra porten och tar ca 2,5 timmar. Vi välkomnar barn från 7 år.
Cykelhjälmar medtages till barn eftersom våra besökshjälmar passar bäst till vuxna huvuden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Jonsson, Informatör, Billerud AB Gruvöns Bruk, 0555-416 99


Teknikcollege har haft besök av Industrikommittén… 

 …i ett s.k. granskningsbesök inför en stundande återcertifiering av regionen och tre lokala Teknikcollege, Sunne, Karlstad/Hammarö och Kristinehamn. Ett stort antal företag, lärare, rektorer, kommun tjänstemän, skolor och Region Värmland ställde upp och berättade sin del av det digra arbetet vi gör i Värmland inom ramen för Teknikcollege. Det satte avtryck hos Industrikommittén som var imponerade av allt som vi åstadkommit sen starten för fyra år sen. Så nu väntar vi alla med spänning på återcertifieringen som förväntas komma efter semestern.

''Stora Enso bara i början'

Stora Enso är bara i början av arbetet med egna åtgärder för att få ned kostnadsnivåerna och anpassa bolaget till den rådande och framtida marknadssituationen.

Det säger Stora Ensos VD, Jouko Karvinen, i en intervju med nyhetsbyrån Direkt.
- Vi har gjort en del av de åtgärder som krävs i form av att skapa enklare strukturer och genomföra kostnadsneddragningar, men jag tror att vi bara är i början av det arbetet, säger Jouko Karvinen.

Stora Enso har vidtagit relativt omfattande åtgärder för att banta kostnadskostymen och dra ned kapaciteten på papperssidan. Bland annat har bolaget meddelat planer på att permanent ta bort 290 000 årston tidningspapper genom nedläggningen av tidningspappersverksamheten vid Varkaus bruk i mellersta Finland. Därtill genomför bolaget betydande kostnadsbesparingar, åtgärder som ska leda till resultatförbättringar om totalt 710 miljoner euro i årstakt, skriver nyhetsbyrån Direkt.

- Det arbetet går som planerat och vi räknar med att vi kommer att kunna nå besparingar om 710 miljoner i årstakt under den tidiga delen av 2011. Alla indikationer jag fått pekar på att så kommer att bli fallet, säger Jouko Karvinen.

Det finns för närvarande en stark kostnadspress uppåt.

- Priset på returpapper har gått i taket, samtidigt som vedkostnaderna stiger. Men vad gäller det sistnämnda, ska man ha klart för sig att det sker från mycket låga nivåer, säger Karvinen i intervjun.

Stora Ensos fiberkostnader, som utgör 30 procent av bolagets totala kostnadsbas, består huvudsakligen av kostnader för ved. Returpapper svarar för mellan 2,5 och tre procent av de totala kostnaderna. Under det första kvartalet steg fiberkostnaderna jämfört med det fjärde kvartalet förra året, en utveckling som väntas fortsätta sekventiellt, skriver nyhetsbyrån Direkt.

Kostnadssidan är en viktig faktor när Stora Ensos VD berör ett ständigt återkommande tema inom den europeiska skogs- och pappersindustrin; Behovet av konsolidering. Varför inte konsolideringen inom sektorn tagit fart tillskriver Stora Ensos VD bristen på kostnadssynergier.

- De kostnadsåtgärder vi kan göra på egen hand, kan vi göra snabbare än genom konsolidering sett till kostnadssidan. Samtidigt lever vi på en marknad där varje pappersmaskin verkar ha nio liv, säger Jouko Karvinen och pekar på att EU under de senaste tio åren finansierat kapacitetsuppbyggnaden inom industrin.

- Det uppmuntrar inte direkt till konsolideringsaktiviteter, säger han till nyhetsbyrån Direkt.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Autotech Teknikinformation etablerar sig i Karlstad

Autotech Teknikinformation AB är ett teknikkonsultföretag under stark tillväxt. Autotech har huvudkontor i Skellefteå och för närvarande lokalkontor i Stockholm, Boden och Boliden, men är verksamma i hela landet och etablerar sig nu i Karlstad.

Platschef och marknadsansvarig i Karlstad är Björn Nord som har gedigen erfarenhet av branschen, bland annat inom papper/massa-, energi- och telekomindustrin. Rekrytering av konsulter kommer att ske löpande under sommaren och hösten.

Autotech har etablerat sig i Karolinens fastigheter på Våxnäsgatan 10 och Björn kan nås på telefon 070-234 1353 eller mejladressen bjorn.nord@autotech.se .

Läs mer om Autotech Teknikinformation AB på följande webbadress: www.autotech.se

Karlstads universitet och Högskolan i Akershus startar ny utbildning i energiteknik

Karlstads universitet och Högskolan i Akershus har fått projektmedel från EU för att utveckla ett nordiskt utbildningsutbud för kompetensutveckling inom energiteknik.

Det treåriga projektets totala budget är nästan 15 miljoner kronor, vilket gör det till ett av de största utvecklingsprojekten inom utbildningsområdet på Karlstads universitet.

Det finns idag ett mycket stort behov av energiteknisk kompetens. Därför startar nu Sverige och Norge ett samarbete (Interregprojekt) kring energiteknisk kompetensutveckling.

Projektets fokus ligger på kompetens- och kunskapsutveckling inom värmeproduktion, -distribution och -användning, baserad på biobränslen, avfallsförbränning, industriell processvärme och termisk solenergi.

-Ingenjörsutbildningarna i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet kommer också att gynnas av projektet genom att de får ett bredare kursutbud, säger professor Bengt Månsson, projektledare vid Karlstads universitet.

Dessutom ges tillgång till unika anläggningar och specialutrustning samt nya möjligheter för studenterna att få internationella erfarenheter

Projektet innehåller utveckling och genomförande av kurser på avancerad nivå. Delar av kursutbudet kan kombineras till en masterexamen. Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik vid Karlstads universitet och Högskolorna i Dalarna, Akershus, Gjövik och Hedmark samt projektets åtta näringslivspartners kommer att driva utbildningarna. Det kommer även att omfatta ekonomi, projektledning samt arbetsmiljö knutet till den aktuella energitekniken.

- Det här är ett stort och betydelsefullt projekt, säger Magnus Persson, verksamhetsansvarig Energy Square på The Paper Province. Vi ser möjligheter för våra medlemsföretag att uppnå en ökad konkurrenskraft och få närmare kontakter med studenter. Vi har god erfarenhet av samarbeten inom forsknings- och utvecklingsområdet med Karlstads universitet sedan tidigare.

Utbildningarna beräknas starta höstterminen 2011 och riktar sig bland annat till ingenjörstudenter, konsulter, energiföretag, och driftpersonal vid värmecentraler och i processindustri såsom skogsindustrin. Inom massa- och pappersindustrin finns ett stort behov av energitekniskt välutbildade ingenjörer. Ett mål är att utveckla ett långsiktigt permanent samarbete kring etablering och drift av ett gemensamt nordiskt utbildningsutbud med master- och doktorsgradutbildning inom fjärrvärme, med stöd från branschorganisationerna i respektive land.

Frågor från medierna besvaras av:
Stefan Frodeson, Karlstads universitet, 054-7002081, 070-364 71 84

The Paper Province  är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

 

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer inom närmaste framtiden:
►   1 – 3 juni – Bussresa / Färja till PulPaper-mässan i Helsingfors
►   16 juni – Frukostmöte hos Hynell Patenttjänst i Uddeholm – Samordnad transport
►   16 – 17 juni - Kurs: Microsoft Project – 2 dagar.

 

 

 

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62