Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W1220-W1221 iBiz Solutions - Microsoft Gold Partner

Ny ordförande i The Paper Province

Carl-Johan Albinsson, vd på Stora Enso Skoghall, valdes till ny styrelseordförande för The Paper Province på klusterorganisationens årsstämma i Karlstad på onsdagskvällen. 

På bilden ses Carl-Johan Albinsson och Maria Hollander, VD, The Paper Province

- Ett spännande och viktigt uppdrag, inte minst med tanke på pappers- och massaindustrin betydelse för både arbetstillfällen och samhällsekonomin i regionen, säger Carl-Johan Albinsson.

The Paper Province är ett världsledande kluster inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag. Genom samverkan med varandra och med universitet och offentliga aktörer utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.

För mer information:
Carl-Johan Albinsson, ordförande, The Paper Province, tfn: 070-397 53 93
Maria Hollander, vd, The Paper Province, tfn: 0706-21 11 72

► Från The Paper Province Årsstämma

År 2011 i korthet. 7 nya medlemsföretag, ny VD och en rad aktiviteter som stärker medlemsföretagen och regionens konkurrens- och innovations- och attraktions-
kraft.     Forts på sid 2.

Forts från sida 1 …..Från The Paper Province Årsstämma

År 2011 var ett händelserikt och spännande år för The Paper Province, vars verksamhet utgår från medlemsföretagens behov och önskemål.

Vi gläds åt att The Paper Province utnämnts till ”Ett kluster i världsklass”

Listan görs av European Cluster Observatory, som på uppdrag av Europeiska kommissionen kart-
lägger och analyserar europeiska kluster och hur de bidrar till regional tillväxt och utveckling.
The Paper Province är ett av fem svenska kluster som återfinns på listan över europeiska kluster i världsklass.

Därför är vi medlemmar i The Paper Province
Tre skäl som medlemsföretagen anger:


1. Nya affärer och ökat samarbete med andra medlemsföretag

2. Tillgång till klusterorganisationens marknadsföring och lobbyverksamhet

3. Tillgång till ökad kunskap om trender och omvärldsanalyser

Välkommen du också som medlem!

Som medlemsföretag i The Paper Province får ni tillgång till unika mötesplatser och nätverk som utvecklar och förbättrar er konkurrenskraft. Ni får också möjlighet att delta i de ca 200 aktiviteter som vi arrangerar varje år.
Kontakta oss eller gå in på vår hemsida och hämta en intresseanmälan! www.paperprovince.com

Stort tack till avgående ordförande och styrelseledamöter

Per Bjurbom, Billerud AB Gruvöns Bruk har suttit som ordförande de senaste två åren. Stort tack för allt arbete! Nedan överlämnar Maria Hollander, VD, The Paper Province, blommor till avgående ordf.
Per Bjurbom.

Stort Tack till alla medlemsföretag, investerare och samarbetspartner som bidrar till att The Paper Province är ett kluster i världsklass!

► Jenny Annebäck vinnare av Europaresa tillsammans med marknadschef på Stora Enso Skoghalls Bruk

I mitten på april arrangerades arbetsmarknadsdagen Hotspot på Karlstads universitet. I Stora Ensos monter fanns en tävling där första pris var en resa tillsammans med en av marknadscheferna till en kund i Europa.

Vinnare i tävlingen blev innovations- och designingenjörsstudenten Jenny Annebäck. Hennes tävlingsbidrag var följande:
Visst strålar vi ikapp jag och Stora Enso-solen. En attraktiv arbetsplats är för mej en miljö där kreativ höjd och ett kritiskt tänkande är viktigt. Där hållbarhet står i fokus tillsammans med varje medarbetares personliga utveckling. En plats där idéer frodar och tas på allvar.

Tävlingsuppgiften för studenterna gick ut på följande:

 1. Kom      till Stora Ensos monter på Hotspot.
 2. Ta      ett roligt foto på dig själv i vår monter med din mobil.
 3. Gilla      Stora Enso Skoghalls Bruk på facebook: www.facebook.com/skoghallsbruk
 4. Ladda      upp fotot på Stora Enso Skoghalls Bruks facebooksida.
 5. Beskriv      i bildtexten vad du tycker kännetecknar en attraktiv arbetsplats.

 

− I och med tävlingen fick vi in tips från studenterna på vad de tycker kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Det är sådant som vi har nytta av när vi utvecklar vårt företag och vår arbetsplats samt planerar marknadsföringen till studenter. Många studenter vill gärna få en uppfattning om hur en marknadsavdelning arbetar. Nu får vinnaren möjlighet att uppleva detta genom att följa med en av marknadscheferna på en tjänsteresa till en kund i Europa, säger Sara Kvarfordh, informatör Stora Enso Skoghalls Bruk.

Vinnaren utsågs av en jury bestående av vd Carl-Johan Albinsson, marknadschef Anders Harbäck och informationsansvarige Kjell Kumlin.
Resan kommer att äga rum under hösten 2012.

För mer information:
Sara Kvarfordh, informatör, Stora Enso Skoghalls Bruk, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com
Jenny Annebäck, student, högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, Karlstads universitet, 0760-410 825, jennyanneback@gmail.com

► Leca Graphics vann Líderpack Awards för förpackningar baserade på Billerud FibreForm®

Två FibreForm-baserade produkter fick fina priser inom mat och dryckeskategorierna vid Hispack, Spaniens största förpackningsmässa. Den ena förpackningen var en tredimensionell godisförpackning och den andra en kreativ box för mousserande vin. Producenten bakom förpackningen var Cycobox, en del av Leca Graphics-koncernen.

Líderpack Awards har sedan 1995 varit de mest eftertraktade priserna i Spanien inom sektorerna för förpackning och Point-of-Sale-reklam. Vinnarna får sedan företräda Spanien i förpackningsvärldens största tävling, Worldstars for Packaging.

”Det har varit fantastiskt att få arbeta med FibreForm-pappret. Vi har kunnat skapa helt nya former och erbjuda imponerande förpackningslösningar, vilket är helt i linje med Leca Graphics affärsidé”, säger Ramón Lantero, vd för Cycobox i Leca Graphics-koncernen.

”Vi är mycket glada att branschfolk inom förpackningsindustrin har valt ut FibreForm-baserade produkter till två av priserna. Det visar tydligt att lockande förpackningar som lyfter fram produkten på butikshyllan och marknadsför varumärket är attraktiva på marknaden”, säger Nuría Renom, affärsutvecklare för hållbara förpackningslösningar vid Billerud.

FibreForm är FSC®-certifierat och tillverkas av förnybar råvara som också garanterar en komposterbar och återvinningsbar förpackning.

Cycobox
Företaget Cycobox grundades 1970. Det förvärvades av Lantero Group år 2005. Cycobox har sedan starten fokuserat på att växa med sina kunder och anpassa sig till nya situationer. Lantero Groups ägande ger oss styrkan hos ett multinationellt företag med industriell inriktning. Cycobox utgör tillsammans med tre företag som tillverkar hopvikbara lådor koncernen Leca Graphics Group.
Cycobox webbplats:
www.cycobox.lecagraphics.com

För mer information, vänligen kontakta:
Nuría Renom, Business Development Manager Sustainable Packaging Solutions, Billerud Iberíca, telefon +34 93 470 05 56
Toni Cortadellas, Staff Manager Leca Graphics, telefon +34 93 808 73 99
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Stor succé för iBiz Solutions på Hotspot!

När arbetsmarknadsdagen Hotspot firade 15 år var ca 100 företag, organisationer och kommuner på plats på Karlstad universitet, och iBiz Solutions var såklart ett av de utställande företagen.

”Hotspot är en perfekt mötesplats och arena för studenterna och företagen, och det ger ett unikt tillfälle att träffa framtida medarbetare och visa upp vårt företag på ett bra sätt”, säger Konsultchef Caj Rollny, som var en av tre medarbetare som deltog i eventet från iBiz Solutions.

iBiz Solutions är idag en av de ledande och mest framträdande aktörerna inom integration i Norden, och här spelar ju förstås våra medarbetare en stor roll.  Hållbar och värdeskapande integration står idag och de närmaste åren mycket högt upp på kundernas agenda och actionlistor. Våra uppdragsgivare är ofta stora och välkända företag på den internationella arenan, och våra uppdrag och kunder fortsätter öka kraftigt. Utifrån detta, och vår ambition att bli nr 1 i Norden så behöver vi rekrytera fler konsulter och medarbetare, såväl erfarna och experter som nya och som vill lära och utvecklas inom integrationsområdet fortsätter Caj.

Vår monter var riktigt välbesökt av intresserade studenter, och vår idé med ett ”integrationstest/spel” blev en succé. Där fick studenterna prova på att själva integrera och få inblick i vår vardag och olika utmaningar/scenarios. ”Jag såg många goda blivande integratörer under dagen, och integration verkar även vara intressant för framtida stjärnor. Under de senaste två åren har vi rekryterat tre studenter från Karlstad universitet och fler vill vi ha”, säger Caj Rollny.

Självklart så korades även en Hotspot-mästare i integrationstävlingen, där pris till bästa integrerare delas ut. Utifrån många bidrag i tävlingen, trevliga och ambitiösa studenter som vill mycket så var det ett svårt val, men vinnare blev Örjan Almén, som idag var på plats i iBiz Solutions lokaler för att ta emot förstapriset, en iPad 3.

”Kul att vinna och nästan ännu roligare att se att IT-företagen på HotSpot är så framåt då HotSpot är en så viktig mötesplats för oss studenter och företagen”, säger Örjan Almén.  

”Det var inte bara Örjan som var en vinnare utan även vi på iBiz Solutions för att vi fick träffa så många bra kandidater på Hotspot”, avslutar Caj.
Läs mer på: www.paperprovince.com

► 80 jobb bort på Albany

2012-05-21

Albany International har inlett förhandlingar för att säga upp 80 personer från fabriken i Halmstad. Fabriken tillverkar maskinbeklädnad för pappersindustrin.
 
Orderingången till fabriken i Halmstad har minskat betydligt, med början i slutet av förra året, skriver Hallandsposten på nätet.

Enligt nyhetsbyrån TT finns 65 av de hotade jobben på kollektivsidan. Anläggningen i Halmstad sysselsätter cirka 420 personer.
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Slut med slipmassa i Rottneros - 50 jobb bort

Rottneros styrelse har beslutat att omedelbart inleda förhandlingar om upphörande av kontinuerlig produktion av slipmassa vid Rottneros bruk. Bruket fokuserar på CTMP-massa.

Rottneros Bruk har ungefär 100 anställda, varav cirka 50 kommer att varslas om uppsägning.

Orsaken till beslutet att upphöra med produktionen av slipmassa är den snabbt vikande konsumtionen av tryckpapper i Europa, som medför dramatiskt minskad efterfrågan på slipmassa. Brukets CTMP-produktion fortsätter, och med begränsade investeringar möjliggörs kvalitetsutveckling för kartongtillverkande kunder samtidigt som kapaciteten höjs något.

Rottneros meddelade under 2011 dels att ett förbättringsprogram inkluderande personalned­dragning skulle genomföras, dels att det bokförda värdet på anläggningstillgångarna i Rottneros bruk skrevs ned. Dessa åtgärder är nu i allt väsentligt genomförda, men visar sig tyvärr vara otillräckliga, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Tillverkningen av slipmassa beräknas upphöra under kommande vinter, men tidpunkten beror på utgången av de fackliga förhandlingarna samt överenskommelser med berörda kunder. Kostnader under uppsägningstid kommer att tas löpande och sliperiets bokförda värden är redan nedskrivna till noll kronor, vilket i dagsläget innebär att inga substantiella engångsavsättningar avses göras.

– Det känns naturligtvis mycket tråkigt att behöva konstatera att marknaden krymper för denna produkt. Tack vare råvaran och den stora yrkesskickligheten i bruket producerar vi en utsökt och kvalitetsledande produkt men det räcker ändå inte, säger Ole Terland, VD i Rottneros AB.

Förutsättningarna för produktionen av förpackningar inom SilviPak liksom för eventuell tillverkning av ”gröna” fordonsbränslen vid Rottneros bruk påverkas inte av neddragningen i sliperiet.
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Stora Enso vill ha rättvisa markavtal i Kina

Stora Enso strävar efter avtal direkt med markägarna när det gäller eukalyptusplanteringar i Kina. Det uppger bolaget efter den finländska
TV-dokumentären om Stora Ensos skogsplantager i södra Kina.
 
Den finske journalisten och filmaren Mika Koskinens dokumentärfilm Den tysta skogen, som också sänts i SVT, uppmärksammar den ilska som kokar bland lokalbefolkningen, när kinesiska staten exproprierar mark för Stora Ensos eukalyptusplantager i södra Kina.

För att komma till rätta med problemen vill Stora Enso bland annat ha avtal direkt med markägarna.

"Kina har en lång historia av marktvister. Stora Enso har därför gjort sitt yttersta för att se till att alla markavtal är juridiskt korrekta och rättvisa”, skriver Stora Enso i en kommentar till TV-dokumentärens uppgifter.

”2009 upptäckte Stora Enso att en del av de 1 633 kontrakt som gällde arrende av samhällsmark var juridiskt oklara, och företaget började därför se över alla kontrakt för att åtgärda eller säga upp otydliga kontrakt. Arbetet med att åtgärda kontrakten pågår fortfarande", skriver Stora Enso.

I de fall marktvister inte går att lösa, kommer Stora Enso att avstå från marken. Hittills har bolaget avstått från att arrendera omkring 7 000 hektar mark. Detta har i sin tur lett till protester från bybor uteblivna potentiella framtida intäkter.

Stora Ensos presstalesman i Sverige, Jonas Nordlund, tillbakavisar de påståenden som förs fram i TV-dokumentären om att eukalyptusodlingar försämrar vattentillgången i marken. Stora Enso övervakar vattenbalansen i samarbete med Guangxi-universitet, och det finns ingenting som tyder på att eukalyptusträd torkar ut lkällor och floder, vilket hävdas i TV-programmet.

Stora Enso beslutade i våras att investera omkring 14 miljarder kronor i ett nytt massa- och kartongbruk i Kina. Massaproduktionen baseras på eukalyptusved huvudsakligen från bolagets egna odlingar.
Läs mer på: www.paperprovince.com

► 710 jobb bort hos Voith i Tyskland och Österrike

Pappersmaskintillverkaren Voith Paper lanserar ett omfattande åtgärdspaket till följd av förändrade marknadsförhållanden. 710 personer varslas om uppsägning vid bolagets anläggningar i Tyskland och Österrike.
 
Det är den minskade efterfrågan på tryckpapper i Europa som ligger bakom Voith Papers neddragningar vid fabrikerna i Tyskland och Österrike. Bolaget hänvisar till den snabba digitaliseringen av vardagslivet i Europa, samtidigt som Voith Paper ser ett nytt marknadssegment öka i Asien.

Där handlar det om ökad pappersförbrukning, huvudsakligen kartongmaskiner och maskiner för förpackningspapper. Det rör sig om medelstora maskiner, som är mindre investeringstunga än tryckpappersmaskiner, och som dessutom redan nu i stor utsträckning tillverkas lokalt.

För att anpassa verksamheten till de förändrade marknadsförhållandena varslade Voith Paper på tisdagseftermiddagen 710 anställda vid bolagets anläggningar i Tyskland och Östyerrike. Varslet gäller både personal inom produktionen och kontorsanställda.

I Heidenheim handlar det om cirka 280 tjänster som ska bort, i Ravensburg cirka 300 jobb, i Krefeld 55 jobb och i St Pölten runt 70 jobb.

- Pappersmarknaden kommer att fortsätta vara en attraktiv marknad för Voith med goda tillväxtmöjligheter. Men marknadsvillkoren håller på att förändras, och med de åtgärder vi nu genomför säkrar vi vår position som en ledande partner till den globala pappersindustrin, säger Hans-Peter Sollinger, VD i Voith Paper.

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Coldwater Group Inc of Atlanta announce acquisition of R&E Kirwin Ltd

Coldwater Group, Inc. of Atlanta is pleased to announce the acquisition of R&E Kirwin Ltd. of Chesterfield, England effective today.  Terms of the acquisition are confidential. 

R&E Kirwin is a well-known supplier of doctor blades and accessories for the paper industry, with customers throughout Europe, Africa and Asia.  Coldwater’s Swedish subsidiary, Coldwater Jocell AB, was already an exclusive distributor of R&E Kirwin products in Sweden and Norway as a result of its acquisition of Breba Tekniska AB in 2011. 

Coldwater Group, Inc. President David Withers said “We are pleased to have R&E Kirwin become part of our company.  Doctor blades are a natural fit for our business of mechanical consumables and services to the paper industry, and this transaction builds on the experience we gained from acquiring Breba last year.”

The operations of R&E Kirwin will move to Coldwater Jocell’s facility near Karlstad, Sweden in early June. 

For more information visit www.coldwaterseals.com
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Stora Enso huvudsponsor vid Skid-VM 2015

Falun har tilldelats Skid-VM 2015. Stora Enso är en av huvudsponsorerna och kommer att vara en viktig samarbetspartner i förverkligandet av tävlingen.
 
– Vi ser Skid-VM i Falun som något oerhört positivt för Dalarna och Sverige. Vi vill vara med och bidra till ett lyckat och ansvarstagande evenemang genom att vara en av huvudsponsorerna. Med 200 000 besökare och 500 miljoner TV-tittare ser vi Skid-VM som en viktig arena, där våra intressenter får chansen att lära känna Stora Enso som den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar, säger Mats Nordlander, Sverigechef i Stora Enso.

Stora Enso är en av grundarna (Founder) till Beyond Skiing 2015 Foundation, en intresseförening som stöder och utvecklar VM-projektet. Förutom detta samarbete har Stora Enso tecknat avtal med European Broadcasting Union (EBU) och agenten Tridem Sports om att vara en av huvudsponsorerna till Skid-VM 2015.

– ­Det är mycket glädjande att ett globalt företag som Stora Enso med stark lokal närvaro i vår region bestämt sig för att satsa på Skid-VM, säger Sven von Holst, VM-general, Skid-VM 2015.

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Bioraff - konferens i Jönköping i maj

En internationell konferens på temat Wood Biorefinery arrangeras i Jönköping i slutet av maj. Konferensen hålls i anslutning till World BioEnergy-mässan på Elmia.
 
Hur man kan göra nya produkter av skogsråvara, som kan ersätta fossila produkter står i fokus för konferensen Wood Biorefinery i Jönköping, som arrangeras i samarbete mellan Elmia och SPCI. Exempel på Bioraff-produkter från skogen är fordonsbränslen, kemikalier för exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustri, textilråvara med mera.

Sverige ligger långt fram inom området, och det tar Elmia fasta på och lockar internationella deltagare till Jönköping i slutet av maj.

Mässan och konferensen World BioEnergy, som arrangeras i Jönköping 29-31 maj, är en av Nordens få arrangemang med global publik. Det finns starka synergier mellan bioraffinaderi- och bioenergisektorn, men det här är första gången de båda områdena samverkar på samma arena, skriver Elmia i ett pressmeddelande.
Läs mer på: www.worldbioenergy.com

 

► iBiz Solutions har blivit Microsoft Gold Partner!

Det har det senaste året blivit svårare för IT-företag att få statusen Microsoft Gold Partner. Trots det kan nu iBiz Solutions stoltsera med att som en av mycket få aktörer i Sverige titulera sig som Gold Partner inom kompetensen Application Integration.

- Det är vår målsättning att samtliga konsulter ska vara certifierade, säger Caj Rollny, Konsultchef på iBiz Solutions.

Att uppnå Gold statusen är ett naturligt mål för många IT-företag att sträva mot. Detta då den är ett mått på kompetens och att företaget håller hög kvalitet i sina leveranser samt att företaget tar ansvar för att sina konsulter besitter rätt teknisk kompetens etc. Kriterierna för att uppnå Guld Partnerstatus med Microsoft har tydligt skärpts, något som naturligtvis gör utmärkelsen än mer attraktiv både för partnern, Microsoft och ”marknaden/kunderna”. För att ett företag ska få kalla sig Microsoft Gold Partner krävs bland annat ett antal kundreferenser, 4 samlingscertifikat, högt betyg i en stor kundnöjdhetsundersökning samt godkända säljtester.

Statusen kan uppnås genom certifierad mjukvara eller kompetens

Det finns två sätt att bli en Microsoft Gold Partner, antingen via certifierad mjukvara eller via certifierade medarbetare. För att uppnå statusen via certifierade medarbetare krävs att minst fyra stycken i företaget lyckas ta samlingscertifieringen Microsoft Certified Professional Developer. 

- Vi blev Microsoft Gold Partner genom att certifiera våra kompetenta medarbetare, berättar Caj Rollny. Vi har varit enormt fokuserade på att uppnå statusen, och vi är givetvis mycket stolta över att ha lyckats!

Marcus Gullberg, Affärsområdeschef Integration Microsoft Sverige och Caj Rollny, Konsultchef
iBiz Solutions.

Det finns i nuläget totalt endast tre aktörer i Sverige som klarat Microsoft Gold Partner inom Application Integration via certifierade medarbetare. Att inneha statusen innebär mycket för iBiz Solutions, men även för kunderna som anlitar företaget.

- Att vara Microsoft Gold Partner innebär att vi har fått en kvalitetsstämpel på att vi besitter en omfattande kompetens inom Application Integration. Dessutom bevisar det både för oss själva och för andra att våra kunder uppskattar det jobb vi utför för dem, fortsätter Caj Rollny,

Bidrar till att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

Utmärkelsen gör iBiz Solutions till ett starkt alternativ vid val av leverantör av de tjänster som företaget erbjuder. Den kommer troligen även ha en positiv inverkan på hur iBiz Solutions uppfattas bland potentiella medarbetare.

- Vi har uppfattningen att anställda känner större legitimitet och stolthet för sin arbetsplats när arbetsgivaren är en ledande, seriös och erkänd aktör på sin marknad, menar Caj Rollny. Dessutom påverkas rekryteringsprocessen positivt. Precis på samma sätt som att potentiella kunder attraheras av vår kompetens, så lockar den bästa sortens medarbetare till företag med ambitioner, och det har iBiz Solutions.

På Microsoft motiveras utmärkelsen av iBiz Solutions Goldpartnerskap på följande sätt:

- Vi uppskattar hur iBiz Solutions samlade kompetens i kombination med deras arbetssätt ger kunden mervärde. Deras metodik och modell för att leverera förvaltningsbar och hållbar integration ger ett mycket starkt intryck, berättar Marcus Gullberg, Affärsområdeschef Integration, Microsoft Sverige

Att ha blivit Microsoft Gold Partner inom Application Integration är dock inte tillräckligt för iBiz Solutions. Nu gäller det att både förvalta kvalitetsstämpeln, fortsätta leverera tydlig nytta i våra kunduppdrag samtidigt som siktet ställs på att bli Gold Partner inom ytterligare ett kompetensområde!

iBiz Solutions medarbetare tillsammans med Marcus Gullberg och Katrin Järnebrink från Microsoft
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Kolla på ”Kanal 12”  och  programserien om skogen, massa- och pappersindustrin! (TV kanal 82)

Del 2 sänds 23 – 29 maj
Del 3 sänds 13 – 19 juni
Del 4 sänds 4 – 10 juli

AKTUELLA KURSER:

► Grundläggande chefs- & ledarskap, 2-4 okt. samt 6-8 nov., 2012. Internatform.


► Integrerat ledarskap steg 2, 17-19 sept., 5-7 nov., 17-19 dec. samt 21 mars, 2013
     Internatform.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via  e-post camilla@thepackaginggreenhouse.com
 
The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 - 621 11 72
m.hollander@paperprovince.com
 
Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:

 

 • 30 maj - Häng med Paper Province-bussen till Jönköping och World BioEnergy 2012
 • 31 maj – After Work på Drott Bar i Karlstad, kl. 17 – 19
  Alla medlemmar i de 4 klustren är Välkomna!
 • 8 juni – Frukostmöte med
  The Packaging Arena
 • 17-19 sept., 5-7 nov.,17-19 dec.,
  samt 31 mars, 2013, Kurs:
  Integrerat ledarskap steg 2.
  Internatform.
 • 2-4 okt samt 6-8 nov. Kurs Grundläggande chefs-& ledarskap. Internatform
 • 15 november - Papermakers Night, med Birgitta Sundblad, VD, INNVENTIA,
 • 22 november, kl. 12 – 16  –
  Ny Energiträff på Best Western Hotel Savoy

       Läs också på vår hemsida:
       www.paperprovince.com


Har ni tips på nya potentiella
medlemsföretag till
The Paper Province?

Kontakta Kjell Lagerström
på tel. 054 – 24 04 66 eller
k.lagerstrom@paperprovince.com

Ämnen

 • Kemikalieindustri

Regioner

 • Skåne

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62