Pressmeddelande -

Exakta: ett tryckeri utan papperslager

Papyrus, med huvudkontor i Mölndal i Göteborg, erbjuder flera olika logistiklösningar för papper och förbrukningsvaror till grafisk industri och förbrukningsvaror till företag och offentlig sektor. PaperManagement introducerades av Papyrus i Sverige för ca 2 år sedan. Konceptet riktar sig till tryckerier som köper minst 500 ton papper per år och har en omsättning på 30-40 mnkr. Tanken är att minska kapitalbindningen genom att låta Papyrus ta hand om lagret.

– Med PaperManagement blir vi på Papyrus mer som en konsult. Och det är som helhetsleverantör vi har möjlighet att göra verklig nytta, säger Hans Ekelund, kundansvarig för Exakta på Papyrus.

Exakta ligger i Hässleholm med tryckeri, digitaltryckeri och repro. 1976 drogs verksamheten igång med att göra skolkataloger i svartvitt. Idag består Exaktas uppdrag främst av återkommande publikationer, som tidskrifter och magasin. Dotterbolaget Exakta Media i Malmö, som bildades 2001, kompletterar verksamheten med layout, produktion och fotografering.

Exakta var tidigt ute att prova PaperManagement och sedan starten i januari 2007 har man i stort sett gjort sig av med hela sitt papperslager. Som en naturlig förlängning har Papyrus och Exakta även nyligen rullat igång VMI – ett automatiskt ordersystem. Med VMI tar Papyrus hand om behovsplanering, orderadministration, leveransövervakning, godsmottagning och fakturahantering. Kort och gott lägger Papyrus alla beställningar och sköter sedan leveransen fram till produktion.

– Det är skönt att låta Papyrus ta hand om hela processen. Att satsa på en strömlinjeformad produktion och ett fabrikstänk är idag en nödvändighet för att kunna bli framgångsrik som tryckeri, säger Håkan Larsson, VD för Exakta.

Han fortsätter:

– När kunden trots allt, i sista stund, säger att de vill ha 5000 exemplar till, så ska vi ju lösa det. Det är då det är viktigt att det flyter mellan oss och Papyrus, så att vi slipper stå där utan papper. Och det är just därför vi har valt att låta Papyrus stå för lagerhållningen.FAKTA
PaperManagement
Paper Management introducerades av Papyrus i Sverige för ca 2 år sedan. Det riktar sig till tryckerier som köper minst 500 ton papper per år och har en omsättning på 30-40 mnkr. Tanken är att minska kapitalbindningen genom att låta Papyrus ta hand om lagret. I en förlängning med VMI tar Papyrus över behovsplanering, orderadministration, leveransövervakning, godsmottagning och fakturahantering.
Exakta
Tryckeri med kringtjänster i Hässleholm och Malmö, 78 miljoner i omsättning förra året med en plan att omsätta 90 mnkr detta år, 50 anställda. Produktion av trycksaker.

Papyrus
Papyrus erbjuder flera olika logistiklösningar för papper och förbrukningsvaror till grafisk industri och förbrukningsvaror till företag och offentlig sektor. Omsättningen är 1,8 mdkr och antalet anställda 300 st.


För mer information, kontakta:

Håkan Larsson, VD Exakta tel 0451-70 65 18

Gussi Emri, VD Papyrus Sverige AB, tel 0705 - 48 06 87

Ämnen

  • Pappersindustri