Pressmeddelande -

Viga visayavårtsvin nya djur på Parken Zoo

Parken Zoo har fått två akut utrotningshotade visayavårtsvin. Zero och Jossie är bara ett år gamla och kom med bil till Parken Zoo från en djurpark i Holland. Den lilla grisarten har inte fått den uppmärksamhet den förtjänat och därför behövs nu stora insatser för att rädda djuret. Högst 100 individer finns kvar i det vilda på Filippinerna.

Även djurparkspersonal lär sig saker när det kommer nya djur. När visayavårtsvinen släpptes ut ur transportburen hoppade de runt som rädda harar och klättrade som katter på staketet för att komma undan. Ett ganska oväntat beteende för grisar med andra ord.

- De överraskade oss allihop när de kom, vi sprang runt som tokar för att stoppa dem från att rymma. Men de lugnade ner sig efter en stund, berättar Helena Olsson.

För att Parken Zoo skulle få de två vårtsvinen, Josie och Zero, har man fått tillstånd från Filippinska regeringen. Parken Zoo blir därmed den femte djurparken i Europa som fått tillstånd att delta i bevarandeprojektet för vårtsvinen. Man samarbetar direkt med två räddningsstationer på Filippinerna med ekonomiskt stöd och utbyte av kunskap. Privatpersoner kan också skänka pengar till projektet på Filippinerna. 

- Det är ett bra skött projekt, vi får vara med och göra en jätteinsats för de här lite bortglömda djuren. De är otroligt hotade av utrotning, säger Helena Olsson. 

Visayavårtsvinen är en liten gris som äter rötter och fallfrukt. Historiskt sett har den funnits på alla Visayaöarna (den centrala övärlden i Filippinerna), men idag är arten utrotad från mer än 98 % av sitt gamla utbredningsområde. Ohållbart jordbruk där jorden utarmats, politiska oroligheter och låg prioritet för djur- och miljöfrågor ligger bakom utrotningen.

För att stödja Parken Zoos arbete i Filippinerna kan man ge bidrag på plusgiro 27 09 70-7. Märk bidraget "Visayavårtsvin".

För mer information, kontakta:

Helena Olsson, djurparkschef Parken Zoo, 070-95 84 333

 

Ämnen

  • Underhållning