Pressmeddelande -

Effektivare produktion och minskad efterfrågan - Paroc Hällekis går ner till treskift

Paroc, en av de ledande tillverkarna av mineralullsprodukter i Europa, kommer från och med årsskiftet att gå ner på treskift i fabriken i Hällekis.
Produktionseffektiviseringar tillsammans med byggbranschens neddragningar med minskad efterfrågan på byggmaterial som konsekvens, har gjort att Paroc nu beslutar att anpassa produktionsvolymen i Hällekis.

- Vi kommer till årsskiftet att vara tvungna att säga upp 27 personer, varav ett mindre antal är tillsvidareanställda. Det beror delvis på den minskade efterfrågan på byggmaterial i Sverige och Norge men även på att vi blivit effektivare i vår produktion, säger Michael Gustavsson, fabrikschef Base Hällekis.

I våras anställde Paroc ett tjugotal visstidsanställda till ett femte skift för att säkra leveranserna av isolering till byggbranschen. Dessa är anställda till årsskiftet och kommer enligt avtal att arbeta fram till dess.

- Fabriken i Hällekis är modern och väl fungerande och vi har varit duktiga på att hitta sätt att öka produktionseffektiviteten, både genom en modern maskinpark och genom att förbättra processerna för bland annat support och underhåll. Detta tillsammans med en vikande byggmarknad har gjort att vi nu anpassar produktionsvolymen i Hällekis, säger Magnus Lundqvist, produktionschef Sverige.

Prognosen från Paroc visar dock att nedgången inte kommer att vara långvarig.
- Vi är tvungna att anpassa produktionsvolymen i Hällekis nu men vi ser också att vi inom en överskådlig framtid kommer att fortsätta öka produktionen i fabriken. Men för att vi ska klara det krävs att vi anpassar kostymen efter dagens efterfrågan, säger Arne Johanzon, vd Paroc AB.

För ytterligare information kontakta:
Michael Gustavsson, fabrikschef Base Hällekis, tfn 0510-89 926
Magnus Lundqvist, produktionschef Sverige, tfn 0500-46 92 81
Bilder för fri publicering: Margareta Bertilsson, tfn 0500-46 93 68
www.paroc.se

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering i Europa. Till PAROC® produkter hör byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Företaget bedriver tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen och har sälj- och representationsbolag i 13 europeiska länder. Paroc Group ägs av Arcapita Bank B.S.C.(c) och deras medfinansiärer samt att personalen i Paroc-koncernen äger en mindre andel. Paroc Groups omsättning år 2007 var EUR 461,7 miljoner och det genomsnittliga antalet anställda 2 282.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Göteborg

Paroc Group är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av fonder som rådgivs av CVC Capital Partners Limited med Paroc anställda som minoritetsägare. År 2014 uppgick vår omsättning till 418 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 090.

Kontakter

Maria Mehner

Presskontakt Marketing Manager Byggisolering 0500-46 91 78