Pressmeddelande -

Effektivare produktion och minskad efterfrågan - Paroc Hässleholm går ner till fyrskift

Paroc, en av de ledande tillverkarna av mineralullsprodukter i Europa, kommer från och med årsskiftet att gå ner på fyrskift i fabriken i Hässleholm.

Produktionseffektiviseringar tillsammans med byggbranschens neddragningar med minskad efterfrågan på byggmaterial som konsekvens, har gjort att Paroc nu måste anpassa produktionsvolymen i Hässleholm.

- Vi kommer till årsskiftet att vara tvungna dra ner från femskift till fyrskift och därmed säga upp 17 personer, varav cirka hälften är tillsvidareanställda. Det beror delvis på den minskade efterfrågan på byggmaterial i Sverige och Danmark men även på att vi blivit effektivare i vår produktion, säger Jan Andersson, fabrikschef Base Hässleholm.

Byggbranschen har de senaste månaderna gått ner väsentligt. En naturlig konsekvens av det är att efterfrågan på byggmaterial minskar. Detta märker Paroc av på den nordiska marknaden.

- Fabriken i Hässleholm levererar isoleringsprodukter till framför allt Sverige och Danmark. När byggbranschen i hela Norden går sämre märker vi direkt av det och det är viktigt att vi reagerar snabbt, säger Magnus Lundqvist produktionschef Sverige.

Hässleholm kommer under hela 2009 att arbeta i fyrskift.
- Vi är tvungna att anpassa produktionsvolymen i Hässleholm och våra prognoser visar att vi kommer att fortsätta med fyrskift under 2009. Vi måste ha full beredskap för att stå starka och förberedda när byggbranschen tar fart igen, säger Arne Johanzon, vd Paroc AB.

För ytterligare information kontakta:
Jan Andersson, fabrikschef Base Hässleholm, tfn 0451-38 56 31
Magnus Lundqvist, produktionschef Sverige, tfn 0500-46 92 81
Bilder för fri publicering: Margareta Bertilsson, tfn 0500-46 93 68
www.paroc.se

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering i Europa. Till PAROC® produkter hör byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Företaget bedriver tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen och har sälj- och representationsbolag i 13 europeiska länder. Paroc Group ägs av Arcapita Bank B.S.C.(c) och deras medfinansiärer samt att personalen i Paroc-koncernen äger en mindre andel. Paroc Groups omsättning år 2007 var EUR 461,7 miljoner och det genomsnittliga antalet anställda 2 282.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Hässleholm

Paroc Group är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av fonder som rådgivs av CVC Capital Partners Limited med Paroc anställda som minoritetsägare. År 2014 uppgick vår omsättning till 418 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 090.

Kontakter

Maria Mehner

Presskontakt Marketing Manager Byggisolering 0500-46 91 78