Pressmeddelande -

Nya nätmattor för brandisolering från Paroc - bra för arbetsmiljön


Paroc Teknisk Isolering lanserar nu " PAROC FireVent Mat" - nätmattor för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. De har blivit typgodkända av Sitac och är tunnare och lättare än tidigare brandgodkända nätmattor. Men de har ett lika bra brandmotstånd.
- Dessa nätmattor är bra för både arbetsmiljön och brandsäkerheten, säger Jim Lindström, chef marknadssupport, Paroc Teknisk Isolering. Det innebär lättare lyft för dem som brandisolerar och tunnare mattor gör det enklare att komma åt i trånga utrymmen.

Nätmattor används till att brandisolera ventilationskanaler utvändigt, så att branden inte sprider sig från en brandcell till en annan på kort tid. Att brandisolera ventilationskanaler är ett manuellt arbete som innebär många tunga lyft. Dessutom är utrymme alltid en brist när det kommer till teknisk isolering. Och tjocka mattor gör det svårare att komma åt och göra montaget riktigt bra.

Nu har Paroc tagit fram nätmattor som skapar gynnsammare förutsättningar. De är minst en centimeter tunnare än tidigare mattor och vikten har minskat med upp till 40 procent. Mattan finns i sju olika tjocklekar och är brandgodkända - från 15 minuter upp till två timmar. Dessa tunna mattor gör också att materialåtgången blir lägre och mindre material behöver köras till byggarbetsplatsen. Därmed minskar även transportkostnaderna och påverkan på miljön.

Sitac, det största certifieringsorganet i Sverige, har nu utfärdat ett typgodkännande för Parocs nätmattor. Det är en kvalitetsstämpel på att de fungerar som de ska. Detta typgodkännande gör det också lättare för kunden att välja rätt tjocklek på isoleringen, då den senaste tidens ändrade instruktioner från Boverket har lett till att många olika typgodkännanden har florerat på marknaden.

- Kunderna vill ha ett enkelt och tydligt dokument på vilket brandmotstånd olika produkter har, säger Jim Lindström. Nu har vi det och det underlättar för alla som isolerar med nätmattor.

För mer information om Parocs nätmattor se www.paroc.se och klicka på teknisk isolering.

För ytterligare information kontakta:
Jim Lindström, chef marknadssupport, Paroc Teknisk Isolering, tfn 0500-46 93 93, www.paroc.se
Bilder för fri publicering, Anna Bilén tfn 031-701 33 35

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering i Europa. Till PAROC® produkter hör byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, byggelement och akustikprodukter. Företaget bedriver tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen och har sälj- och representationsbolag i 13 europeiska länder. Paroc Group ägs av Arcapita Bank B.S.C.(c) och deras medfinansiärer samt att personalen i Paroc-koncernen äger en mindre andel. Paroc Groups omsättning år 2007 var EUR 461,7 miljoner och det genomsnittliga antalet anställda 2282.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Maria Mehner

Presskontakt Marketing Manager Byggisolering 0500-46 91 78