Gå direkt till innehåll
Den invasiva växtarten Parkslide gynnas av varmare klimat.
Den invasiva växtarten Parkslide gynnas av varmare klimat.

Nyhet -

Miljövänlig bekämpning av parkslide testas i Partille

Växtsäsongen 2021 testar kommunen att bekämpa den invasiva växtarten parkslide på ett miljövänligt sätt. Bekämpningen sker genom upprepande behandlingar med hett vatten av ytan där parksliden växer.

Den höga temperaturen förstör växtens cellstruktur och dödar dess synliga delar. Varje gång behandlingen upprepas, blir växten svagare. Till sist försvinner den helt.

Testerna sker på flera utvalda platser i kommunen. 

Svårbekämpad växt

Parkslide är en aggressiv invasiv växtart som finns i Partille. Växten kommer ursprungligen från Asien och gynnas av varmare klimat.

Parkslide är mycket svårbekämpad. Partille kommun arbetar med att ta fram riktlinjer för hur kommunen ska hantera parkslide i parker och andra allmänna grönytor i Partille. Parallellt testas hetvattenbehandling på flera platser.

Rapportera invasiva arter

Djur och växter som är främmande i den svenska floran och faunan kan orsaka stora problem för inhemska växter och djur och i förlängningen även för människans hälsa. Arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva främmande arter.

För att förebygga spridning och få en uppdaterad bild av utbredningen av invasiva arter i Sverige, vill länsstyrelsen ha hjälp av allmänheten att rapportera in observationer av främmande arter till artfakta.se.

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art kan du rapportera in den direkt via din mobil. Bifoga gärna bilder.

Länk

Rapportera invasiv främmande arter till artfakta.se.

Lämna i slutna sopsäckar på ÅVC

På grund av invasiva växtarters förmåga att spridas och orsaka stora skador, behöver frökapslar, växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat på återvinningscentralen i Öjersjö för minimera risken att arterna sprids vidare.

Får ej komposteras

Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och sidenört läggas i den egna komposten eller återvinnas som trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Lämnas i containern för brännbart

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter ska istället lämnas på återvinningscentralen inpackade i förslutna sopsäckar som sedan läggs i containern för brännbart. Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Ansvar för bekämpning

Alla har ansvar att bekämpa invasiva arter. Det vill säga:

  • Privatpersoner.
  • Kommunala fastighetsägare.
  • Statliga fastighetsägare.
  • Bolag som äger fastigheter.

Kommuners ansvar

Kommuner är ofta fastighetsägare till exempel för parker och allmänna ytor och är i den rollen ansvariga för att bekämpa invasiva främmande växter som finns med på EU-listan. Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har där en viktig roll i att se till att det förseglade avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett rätt sätt.

Läs mer på sidan Invasiva främmande arter på kommunens webbplats.

Länk

Sidan Invasiva främmande arter.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Anna Hartung

Presskontakt Kommunikationschef 031-392 23 64

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet