Skip to main content

Nya bygg- och miljötaxor i Partille kommun

Nyhet   •   Okt 09, 2019 10:30 CEST

Taxorna för bygg- och miljöförvaltningens avgiftsfinansierade verksamheter revideras den 1 november 2019. Justeringen följer på den översyn av taxorna som inleddes vid omorganisationen av samhällsbyggnadskontoret och av bildandet den nya bygg- och miljöförvaltningen 2018.

– Genomgången visar att intäkterna inte matchar utgifterna som förvaltningen har för de tjänster vi erbjuder inom bygg- och miljöenhetens verksamheter. För att kunna leverera service med hög kvalité måste vi ha budget i balans, säger Isabella Helge, chef för bygg- och miljöförvaltningen.

Gäller från 1 november

De nya taxorna inom bygg- och miljöförvaltningens verksamheter antogs på kommunfullmäktiges möte den 1 oktober 2019. De gäller från den 1 november 2019 och ersätter då tidigare taxor.

– Men som kund hos bygg- och miljöförvaltningen är det bra att känna till att ärenden som påbörjats innan den första november i år debiteras utifrån de gamla taxorna.

Ta del av innehållet i de antagna taxorna genom att klicka på länkarna i punktlistan nedan.

Indexjusteras årligen

Kommunfullmäktiges beslut innebär även att samtliga tre taxor numera kommer att justeras årligen enligt Sveriges Kommuner och Landstings Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgiftsfinansierad verksamhet

Miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen ger kommunen stöd att ta ut avgifter från sina kunder för handläggning av ärenden inom bygg- och miljöförvaltningens verksamheter. Lagarna ger även kommunen möjlighet att själv välja finansieringsmodell.

– Vi tycker att det är rimligt att ta in kostnaderna från de kunder som nyttjar bygg- och miljöförvaltningens tjänster hellre än att fördela dem på alla skattebetalare i Partille kommun, varav flertalet kanske aldrig kommer att ha ett ärende hos oss, säger Isabella Helge.

Avgifterna får dock inte vara högre än kostnaderna för den service och de tjänster som förvaltningens verksamheter tillhandahåller enligt kommunallagens självkostnadsprincip.