Gå direkt till innehåll
Det vinnande arbetslaget på avdelning Kotten består av förskollärare Ulrika Jelvestam, barnskötare Lisa Andersson, förskollärare Heidi Sjövold och barnskötare Tor Fischer.
Det vinnande arbetslaget på avdelning Kotten består av förskollärare Ulrika Jelvestam, barnskötare Lisa Andersson, förskollärare Heidi Sjövold och barnskötare Tor Fischer.

Nyhet -

Partille kommuns hälsopris till avdelning Kotten på Lillegårds förskola

På avdelning Kotten på Lillegårdens förskola är ”varenda kotte” lika viktig. Att var och en ska känna sig sedd och accepterad för sin unika person är en del i enhetens arbetssätt och en av anledningarna till att Kotten tilldelas Partille kommun Hälsopris 2021.

Priset delades ut på en mindre ceremoni i Partille Herrgård den 16 juni. Avdelning Kotten representerades av förskollärarna Heidi Sjövold och Ulrika Jelvestam som fick ta emot priset av kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

– Vi är förvånade och naturligtvis väldigt glada för utmärkelsen. Föräldrarna lämnar det bästa de har till oss och att få hälsopriset för vårt arbete är det bästa betyg vi kan få, säger förskollärare Ulrika Jelvestam, en av fyra i arbetslaget på avdelning Kotten med cirka 20 barn i åldrarna 2 till 4 år.

Hälsa ur ett vidare perspektiv

Hälsa är svårdefinierat begrepp som är mycket större än att bara var fri från en sjukdom. Det innefattar både ett fysiskt välbefinnande men också psykiskt och socialt välmående. Det är något som arbetslaget på avdelningen Kotten arbetar med dagligen, även om de inte själva har benämnt det som just hälsoarbete.

– Vi jobbar strukturerat för att ha en bra stämning på avdelningen. Vi vill att barnen ska längta hit och försöker ofta sätta lite guldkant på deras vardag, säger barnskötare Lisa Andersson.

Guldkanten kan handla om att hålla färgfest där alla klär sig i en viss färg eller mysiga sagostunder. Det kan också vara fysiska aktiviteter som dans och avslappning eller utflykter i naturen. Minst en dag i veckan går avdelningen på utflykt med aktiviteter efter årstid och väder. På senaste uteturen fick barnen leta vårtecken. På våren köper avdelning Kotten också in ägg från nässelfjärilar så att barnen kan följa utvecklingen från larv till puppa och slutligen färdiga fjärilar som de till slut får släppa ut i det fria.

– Fjärilsprojektet engagerar lika mycket varje år. Barnen vill gärna hjälpa att ta hand om de kommande fjärilarna och det bidrar till att ta fram ömhet, omsorg och respekt hos dem, säger Lisa Andersson.

Vill vara bra förebilder

Arbetslaget på avdelning Kotten har jobbat tillsammans i två år. Redan från starten har man haft samma inställning och medvetet arbetat efter ledorden nyfikenhet, kreativitet och empati. Mycket fokus läggs på att på olika sätt lyfta frågor om lika och olika, hur man är en bra kompis och hur det känns för den som inte får vara med. Genom att visa nyfikenhet för barnen och deras tankar vill man att alla ska känna sig lika viktiga och betydelsefulla. Arbetslaget strävar också efter att vara bra förebilder för barnen i alla situationer.

– Vi är noga med att ha en god ton mellan oss i personalgruppen. Vi försöker alltid att resonera oss fram till olika lösningar och ta in andras synpunkter. Vår inställning är att vi ska lyfta varandra i arbetslaget och ”göra varandra bra.” På så vis hoppas vi inspirera och lära barnen att göra samma sak, säger Ulrika Jelvestam.

Glädje och humor är andra viktiga värden som man värnar om på avdelning Kotten. Det ska vara kul att vara på förskolan och att skratta tillsammans är en viktig del av samvaron.

– Men vi betonar för barnen att man ska skratta med varandra, inte åt varandra, säger Ulrika Jelvestam.

Motivering

Avdelning Kotten på Lillegårds förskola tilldelas Partille kommuns hälsopris 2021 med följande motivering:

”Avdelningen Kotten på Lillegårdens förskola arbetar medvetet för att stimulera och främja barnens hälsa. På avdelningen genomförs kreativa, genomtänkta och inspirerande aktiviteter där barnen på ett tydligt sätt görs delaktiga i arbetet. Engagemang, glädje och nyfikenhet genomsyrar verksamheten som smittar av sig på barnen. Att tidigt grundlägga hälsobringande vanor har betydelse för hälsan senare i livet.

Det medvetna hälsofrämjande arbetet på Avdelningen Kotten gör dem till vinnare av Partille kommuns Hälsopris 2021”.

Årligt hälsopris med ett vidare perspektiv

Partille kommun delar varje år ut ett pris till nyskapande och inspirerande insatser som bidrar till att stärka hälsan i kommunen. Priset kan ges till enskilda personer, grupper, föreningar eller andra verksamheter.

Tanken med hälsopriset är att uppmärksamma goda exempel som stimulerar utveckling inom folkhälsoarbete och som bidrar till att fler vill engagera sig för att förbättra hälsoläget i Partille. Hälsopriset ska uppmärksamma en insats som uppfyller något eller några av nedanstående kriterier:

  • En insats som främjar hälsa och goda livsvillkor, livsmiljöer och/eller levnadsvanor
  • En insats som har ett tydligt syfte, mål och hållbarhetsfoku
  • En insats som kan spridas och kopieras av andra aktörer eller verksamheter.

Priset på 15 000 kronor kan ges till en eller flera personer, grupper, föreningar eller verksamheter, såväl offentliga som privata, som är förebilder i folkhälsoarbetet. Kandidaterna till priset kan arbeta med hälsa i ett vidare begrepp än det traditionella; kost, motion och rörelse. Det kan till exempel vara trivselaktiviteter eller socialt arbete i olika form och riktat till olika målgrupper.

I länken nedan kan du läsa mer om hälsopriset och vilka som har fått det tidigare år.

Länk

Priser och stipendier i Partille kommun

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna Hartung

Presskontakt Kommunikationschef 031-392 23 64

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet