Gå direkt till innehåll
Bild: Partille kommun
Bild: Partille kommun

Nyhet -

Partillepedagoger deltar i ”öppen lektion”

Den andra februari arrangerar utbildningsförvaltningen en utbildningsdag på temat utveckla undervisning genom kollegialt lärande. Under dagen kommer deltagarna få vara med om en ”öppen lektion”. Lektionen, som leds av lärare och elever från Oxledsskolan, observeras och efteråt hålls ett samtal för att analysera lektionen. Målet är att rikta om den svenska skolkulturen till ett roligare och mindre ensamt sätt att jobba, något som i slutändan gagnar eleverna.

Inspiration från Hongkong

Inspirationen till dagen kom ur den studieresa till Hongkong som åtta lärare från Partille gjorde under hösten då man fick ta del av ett antal öppna lektioner. Skolsystemen i Kina är toppresterande vad gäller kollegialt lärande, därav resmålet.

– På Oxledsskolan har vi arbetat med kollegial undervisningsutveckling under fyra terminer nu och konceptet ”öppen lektion” kändes som ett självklart nästa steg att ta, säger Stina Johansson.

Börjar i liten skala

Tanken är att metoden ska användas löpande på Oxledsskolan. Till att börja med i mindre skala och inom varje arbetslag, men förhoppningen är att det ska växa vartefter lärarna blir varma i kläderna.

– Vem vet, i framtiden kanske vi arbetar med öppen lektion mellan Partilles skolor för att ytterligare utveckla undervisningen. Men en sak i taget, nu ser vi fram emot uppstarten den andra februari, fortsätter Stina Johansson.

Kvalitet i lärprocessen

Deltagande under dagen är även pedagoger från skolornas arbetslag, så kallade teampiloter, som utgör organisationen KIL (Kvalitet i lärprocessen).

– KIL finns för att stimulera pedagogisk utveckling i arbetslagen och fungerar som ett stöd för arbetslag, förskolechef och rektor i det systematiska kvalitetsarbetet. Att få delta i öppen lektion känns både inspirerande och som ett naturligt steg i utvecklingsarbetet, säger Marika Abrahamsson, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anna Hartung

Anna Hartung

Presskontakt Kommunikationschef och t.f. IT-chef Kommunstyrelseförvaltningen 031-392 23 64

Mitt i det goda livet

Partille ligger strax öster om Göteborg. Kommunens strategiska läge mitt i storstadsregionen med ett bra serviceutbud och goda kommunikationer som gör Partille till en attraktiv plats att leva och verka på. Här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och samtidigt utnyttja storstadsregionens alla fördelar. Vårt mål är att Partille ska vara en plats där det är tryggt att bo och nära till allt – Mitt i det goda livet.