Gå direkt till innehåll
Arbetsområdet vid Finngösa hållplats i Partille med planerade åtgärder.
Arbetsområdet vid Finngösa hållplats i Partille med planerade åtgärder.

Nyhet -

Trafikpåverkan när Finngösa hållplats i Partille byggs om

Hösten 2021 bygger Partille kommun ut Finngösa busshållplats och gör åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter på Göteborgsvägen, från Partillemotet till korsningen med Björnbergs väg. Arbetet inleds den 23 augusti och har stor påverkan på trafiken till och från Göteborgsvägen och Sävedalen och i viss mån även i Partillemotet. Förhoppningen är dock ett slutresultat som gagnar alla.

För effektivare av- och påstigning

Finngösa busshållplats är bland de mest använda hållplatserna i Partille enligt statistik från Västtrafik. För att effektivisera av- och påstigningen vid hållplatsen, ska hållplatslägena förlängas så att två bussar kan stanna samtidigt i varje riktning på Göteborgsvägen.

Under byggtiden upprättas en tillfällig hållplats i närheten som trafikeras enligt Västtrafiks tidtabell. Ambitionen är att på- och avstigning ska kunna ske med så liten störningspåverkan som möjligt under byggtiden. För att säkerställa framkomligheten för bussarna, kommer regelbundna avstämningar ske mellan kommunen, entreprenören och Västtrafik.

Bättre trafiksäkerhet för alla

Trafikflödet på Göteborgsvägen är tidvis högt och det rör sig mycket folk i området över och utmed Göteborgsvägen där Finngösa busshållplats ligger. Vid utbyggnaden av hållplatsen passar kommunen därför på att genomföra åtgärder för bättre trafiksäkerhet för bussresenärer på väg till och från hållplatsen och för passerande fordonstrafik.

Åtgärder för bättre trafiksäkerhet

Åtgärderna berör en vägsträcka om cirka 240 meter på Göteborgsvägen från Partillemotet i öster till korsningen med Björnbergs väg i väster:

  • Permanent sänkning av hastigheten från 60 km/h till 40 km/h. Syftet är öka trafiksäkerheten på vägsträckan; vid Finngösa hållplats, vid övergångsställen och vid korsningen med Björnbergs väg. Sänkningen av hastigheten görs i samband med att arbetena med busshållplatsen inleds i augusti 2021.
  • Anläggande av farthinder på samma vägsträcka för att dämpa passerande fordons hastighet och öka bilister uppmärksamhet på att många oskyddade trafikanter rör sig i området vid Finngösa busshållplats och över Göteborgsvägen.

Stor förväntad trafikpåverkan

Arbetet väntas ha stor påverkan på trafiken till och från Göteborgsvägen och Sävedalen och i viss mån även i Partillemotet.

Det ska alltid gå att nå fastigheter inom arbetsområdet. Men in- och utfarter kan ändras tillfälligt under byggtiden. Tidvis kan även trafiken förbi arbetsområdet begränsas till ett körfält i varje riktning.

Trafikanter med resmål inom arbetsområdet uppmanas att ha koll på eventuella ändringar. För att avlasta Göteborgsvägen är vi även tacksamma om trafikanter som kan välja en annan väg till sitt resmål gör det.

Klart till årsskiftet

Arbetet påbörjas den 23 augusti 2021 och förväntas var klart till årsskiftet. Det utförs av markentreprenören Carlbergs AB på uppdrag av Partille kommun.

Presskontakt om arbetet

För mer information om ombyggnaden av Finngösa hållplats och trafiksäkerhetsåtgärderna på Göteborgsvägen, kan du kontakta samhällsbyggnadskontorets projektledare Juha Ruuska.

Kontaktuppgifter

E-post: juha.ruuska@partille.se

Telefon: 031-792 12 64

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna Hartung

Presskontakt Kommunikationschef 031-392 23 64

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet