Gå direkt till innehåll
Eva Wahlberg och Karin Håkanson är två av lärarna som arbetat med ett projekt för att stärka kopplingen mellan språk- och yrkesundervisning.
Eva Wahlberg och Karin Håkanson är två av lärarna som arbetat med ett projekt för att stärka kopplingen mellan språk- och yrkesundervisning.

Nyhet -

Vuxenutbildningen i Partille prisas för språkprojekt

Vuxenutbildningen i Partille tilldelas ”Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk” av Skolverket för ett pilotprojekt. Syftet med projektet har varit att utveckla integrering av yrkes-och språkundervisning för utrikesfödda elever inom vuxenutbildningen.

Det prisade projektet startades på initiativ av rektorer och verksamhetschefer inom Göteborgsregionen och pågick mellan våren 2020 och hösten 2021. Projektet genomfördes på en barnskötarutbildning som vänder sig till utrikes födda elever.

– Syftet har varit att stärka utrikesfödda elevers progression och förutsättningar att klara de språkliga krav som ställs på en arbetsplats genom integrerad undervisning och förstärkt koppling mellan skolan och det arbetsplatsförlagda lärandet, säger Nomi Madolo, rektor på vuxenutbildningen i Partille.

Nytt yrke och nytt språk

En utmaning för utrikesfödda elever som läser en yrkesutbildning är att de ska lära sig ett nytt språk och ett nytt yrke samtidigt. Genom projektet har nya arbetssätt utvecklats för att bättre och effektivare kunna integrera de olika delarna med varandra.

– Grunden för alltihop är samplaneringen och i slutändan sambedömningen mellan yrkesläraren och läraren i språk, säger SFI- och svenskläraren Karin Håkanson.

Det nya arbetssättet innebär att yrkes- och språklärare formulerar gemensamma mål och samverkar för att få ihop språkundervisning, teori och praktik på förskolan.

Yrkesläraren Eva Wahlberg ser flera fördelar med arbetssättet. När språkundervisningen tydligare kopplas samman med den yrkeserfarenhet som eleverna får på sin praktik händer något:

– Deras osäkerhet släpper och de blir mer engagerade vilket gör att de vågar prata.

Även handledarna ute på arbetsplatserna har haft en viktig roll under pilotprojektet genom att identifiera verkliga situationer som är språkligt utmanande för eleverna.

– De har en mycket viktig roll i elevernas utveckling när det gäller både yrkeskompetenser och språkliga kompetenser, säger Nomi Madolo.

Priset, som består av 25 000 kronor, delas ut av Skolverket på Språklärargalan den 18 november.

Fakta: Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk har inrättats av EU-kommissionen för att utveckla språkundervisningen. Utmärkelsen delas ut för projekt som till exempel prövar nya idéer i undervisningen, gör språkinlärningen lustfylld, ökar förståelsen för andra kulturer eller delar med sig av metoder och erfarenheter. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa.

Källa: Skolverket

Kontakt

Nomi Madolo, rektor för vuxenutbildningen i Partille.

  • Telefon: 031-792 18 95
  • E-post: nomi.madolo@partille.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Madelene Johansson

Madelene Johansson

Presskontakt Biträdande kommundirektör och t.f. chef för IT/digitalisering/kommunikation Kommunstyrelseförvaltningen 031-392 20 64

Mitt i det goda livet

Partille ligger strax öster om Göteborg. Kommunens strategiska läge mitt i storstadsregionen med ett bra serviceutbud och goda kommunikationer som gör Partille till en attraktiv plats att leva och verka på. Här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och samtidigt utnyttja storstadsregionens alla fördelar. Vi vill att Partille ska vara en plats där det är tryggt att bo och nära till allt – mitt i det goda livet.