Gå direkt till innehåll
Elsparkcyklar ska testas i centrala Partille och utvärderas efter ett år.
Elsparkcyklar ska testas i centrala Partille och utvärderas efter ett år.

Pressmeddelande -

Elsparkcyklar – nytt färdmedel i Partille

Partille kommun ska testa kommersiell uthyrning av elsparkcyklar i samarbete med Tier och Voi med start i april 2024 och ett år framåt för att se om de kan fungera som ett komplement till andra färdmedel och öka tillgängligheten i centrala Partille.

– Elsparkcyklar kan bidra till att stärka kopplingen mellan olika delar i centrala Partille, minska bilburenheten och komplettera kollektivtrafiken. Till exempel kan man nå fler verksamheter och platser där kollektivtrafik saknas eller är begränsad i dag, bland annat Brodalens och Mellby industriområde. Detta ökar tillgängligheten, säger Marith Hesse, ordförande i kommunstyrelsen i Partille som sa ja till projektet den 7 februari.

Två företag får hyra ut elsparkcyklar i ett år

Företagen Tier och Voi, som hyr ut elsparkcyklar på flera platser i Sverige, har ansökt om att delta och tillåts genom kommunstyrelsens beslut att hyra ut sina elsparkcyklar i centrala Partille med start i april och ett år framåt. Sedan ska projektet utvärderas innan beslut om eventuell fortsättning kan tas.

– Vi ser fram emot att vara en del av detta spännande pilotprojekt med delade elsparkcyklar i Partille. Det är en fantastisk möjlighet att främja hållbar mobilitet och bidra till en mer tillgänglig och miljövänlig stadsstruktur. I samspel med kollektivtrafiken kommer vi nu tillsammans få tillfälle att öka mobilitetsalternativen för invånarna i Partille", säger TIERs policychef Dan Nerén.

– Vi är stolta över att introducera våra elsparkcyklar i Partille, i synnerhet i samband med ett pilotprojekt med en så pass tydlig strategi för att främja hållbar mobilitet och göra staden mer tillgänglig. Med många Partillebor som dagligen pendlar till Göteborg ser vi fram emot att samarbeta för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och erbjuda ett smidigt alternativ som kan konkurrera med bilen i både tid och pris, säger Viktor Olejnik, Sverigechef på Voi.

Vill minska bilanvändningen i centrala Partille

Partille kommun har genomfört en parkerings- och mobilitetsutredning för att stärka tillgängligheten och minska bilanvändningen i centrala Partille. I utredningen framhålls uthyrning av elsparkcyklar som en möjlig del av lösningen.

– Vi vill erbjuda människor större frihet och flexibilitet på kortare resor i centrum med ett praktiskt och hållbart alternativ till andra färdmedel, säger kommunens trafikchef Emma Johansson. Om vi kan minska antalet bilar på vägarna i centrum, kan vi också minska trängseln, bullret och avgasutsläppen i miljöer där många vistas.

Samarbetar med Göteborgs stad om mikromobilitet

Partille samarbetar också med Göteborg om mikromobilitetslösningar för att underlätta resor mellan kommunerna. Även här ses delade elsparkcyklar som en möjlighet.

Elsparkcyklar ska testas och utvärderas

– Det finns delade åsikter om elsparkcyklar ur säkerhetssynpunkt och en oro att de kan utgöra hinder för andra trafikanter. Därför vill vi testa idén i mindre skala, utvärdera och eventuellt justera innan vi avgör om det är en möjlig permanent lösning i Partille, säger trafikchef Emma Johansson.

Frågor och svar om elsparkcyklar

Är verkligen elsparkcyklar ett hållbart alternativ?

Om fler resor med elsparkcykeln kan ersätta bilresor, kan elsparkcykeln vara ett hållbart alternativ.

Tillverkningen av en elsparkcykel bidrar visserligen till stora utsläpp av koldioxid. Men den senaste generationen elsparkcyklar är byggda för att hålla längre. De underhålls och repareras också i större utsträckning än tidigare.

Sammantaget innebär detta att dagens elsparkcyklar rullar mycket längre än tidigare generationer och att en elsparkcykel vid användning därför står för mycket lägre utsläpp av koldioxid per kilometer än en bil.

Hur förhindras att elsparkcyklarna blir ett hinder i stadsmiljön i Partille?

I samverkan med Partille kommun har Tier och Voi upprättat zoner där elsparkcyklar får användas och ställas. I företagens appar kan du se var du kan köra och parkera i Partille.

Tier och Voi använder digitala geostaket och artificiell intelligens (AI) för att upprätta zonerna och kontrollera att elsparkcyklarna parkeras rätt och inte hindrar andra trafikanter. Utanför dessa zoner kommer elsparkcyklarna sluta fungera och påbörjade resor kommer inte kunna avslutas.

Tier och Voi ansvarar för att flytta sina elsparkcyklar som ställts trafikfarligt eller hindrande inom 12 timmar från det att företagen fått kännedom om felparkeringarna.

Hur förhindras olovlig körning av elsparkcyklarna?

För att förhindra olovlig körning av elsparkcyklar har både Voi och Tier åldersgräns på 18 år för att använda deras fordon. Det är inte heller tillåtet att låna ut sitt konto till någon annan för att använda ett fordon. En person som låter någon annan använda en elsparkcykel, till exempel genom att aktivera fordonet med sitt konto, är ansvarig för allt eventuellt missbruk.

Vilka trafikregler gäller för elsparkcyklar?

För elsparkcyklar, både fordon för kommersiell uthyrning och privata fordon, gäller samma regler och krav som för cyklar. Detta innebär att du får köra elsparkcykel på cykelvägar, men inte åka på gångbanor och trottoarer.

Om du måste så får du också köra elsparkcykel på bilvägar med en hastighetsbegränsning på max 50 kilometer i timmen förutsatt att du är särskilt försiktig och är över 15 år gammal eller uppfyller den åldersgräns som uthyrningsföretaget bestämt

På gågator måste du köra långsamt (gångfart) och släppa fram gående. Om du ska över ett övergångsställe, måste du också väja för gående och bilar. Om du går på övergångsstället med elsparkcykeln, gäller samma regler som för gående.

Hjälm är ett krav för alla under 15 år både på cykel och elsparkcykel och rekommenderas starkt för alla användare.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vår vision är att Partille ska vara en plats där det är tryggt att bo och nära till allt – Mitt i det goda livet. Få mer information på Partille.se och följ gärna även Partille kommun på Facebook och LinkedIn för aktuella uppdateringar från våra verksamheter och om kommunen som arbetsgivare.

Kontakter

Emma Johansson

Emma Johansson

Trafikchef Samhällsbyggnadskontoret 031-792 12 98
Marith Hesse, (M)

Marith Hesse, (M)

Ordförande Kommunstyrelsen i Partille 031-792 11 30

Mitt i det goda livet

Partille ligger strax öster om Göteborg. Kommunens strategiska läge mitt i storstadsregionen med ett bra serviceutbud och goda kommunikationer gör Partille till en attraktiv plats att leva och verka på. Här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och samtidigt utnyttja storstadsregionens alla fördelar. Vi vill att Partille ska vara en plats där det är tryggt att bo och nära till allt – mitt i det goda livet.