Gå direkt till innehåll
Kommunal samverkan kring familjerätt

Pressmeddelande -

Kommunal samverkan kring familjerätt

Från och med den 1 oktober 2021 samordnas familjerätten för de tre kommunerna Härryda, Mölndal och Partille i en ny gemensam familjerättsenhet, geografiskt placerad i Partille.

Partille kommun är glada och väldigt stolta över förtroendet att få driva den samordnade familjerättsenheten för de tre kommunerna.

– Det känns fint att kunna erbjuda kommuninvånarna i Härryda, Mölndal och Partille denna gedigna kompetens och erfarenhet i en samlad enhet, säger Anna-Karin Eglén, ny enhetschef för den samordnade familjerättsenheten i Partille. Tillsammans har vi dessutom större möjlighet att åstadkomma kvalitetsutveckling, för att ännu bättre kunna möta våra kommuninvånares framtida behov i familjerättsliga frågor, säger Anna-Karin.

Familjerättsenheten hanterar frågor som rör separation och skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap och föräldraskap samt adoption. Området innefattar förhållandet mellan föräldrar och barn. De kommuninvånare som har ett pågående ärende den 1 oktober, behåller sin nuvarande handläggare på den nya familjerättsenheten, tills ärendet är avslutat.

Samverkan kring familjerättsfrågor ökar de tre kommunernas förutsättningar för att kunna möta framtida utmaningar kring bland annat demografi, kompetensförsörjning och digitalisering. Genom att samla kompetensen inom specialistområdet i en större enhet, ökar också tillgängligheten för kommuninvånarna och samtidigt minskar risken för sårbarhet i viktiga frågor.

Den nya och samordnade familjerättsenheten kommer att tillhöra Partille kommun och ingå i social-och arbetsförvaltningen. De medarbetare som idag arbetar på familjerätten i Härryda och Mölndal, flyttar över till den gemensamma enheten och får då Partille kommun som arbetsgivare.

Med en gemensam drift kan familjerätten långsiktigt säkerställa en fortsatt god kontinuitet för kommuninvånarna kring familjerättsliga frågor.

Presskontakt

Anna-Karin Eglén, enhetschef
Familjerätt i Samverkan, Härryda, Mölndal, Partille
Partille kommun

031-792 16 82
anna-karin.eglen@partille.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Partille kommun är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²) men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2014: 36 528), granne med Göteborg.

Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt.– Mitt i det goda livet.

Följ Partille kommun och få mer info här:

Partille.se

Partille kommun på Facebook

Partille kommun på Twitter

Partille kommuns nyhetsbrev

Skattekollen

Presskontakt

Margareta Antonsson

Margareta Antonsson

Förvaltningschef Social- och arbetsförvaltningen 031 – 792 16 45

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet