Gå direkt till innehåll
Partille kommuns tomtkö avvecklas

Pressmeddelande -

Partille kommuns tomtkö avvecklas

Partille kommuns tomt-och småhuskö ska avvecklas. Kön stängs för nyregistreringar den 30 juni i år och upphör helt vid årsskiftet 2024/2025. Framtida försäljning av kommunens småhustomter kommer istället att ske via fastighetsmäklare.

– Så får vi en förmedling av kommunens småhustomter som är bättre anpassad till dagens bostadsmarknad. På detta sätt blir tomterna synligare för fler och vi når en större kundgrupp. Försäljningsprocessen blir också mer effektiv till fördel både för kunden och kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse.

Ärendet om att stänga tomt- och småhuskön lades fram för kommunstyrelsen den 11 maj 2021.

Spelat ut sitt syfte

Tomtkön kom till på 1960-talet för att underlätta för folk att hitta och köpa tomter att bygga eget på. Syftet var att erbjuda kommunala tomter till ett fast och relativt lågt pris.

Sedan dess har bostadsmarknaden och sättet som tomter förmedlas på ändrats mycket – inte minst genom utvecklingen av digitala bostadsplattformar. Principerna för prissättningen av Partille kommunens småhustomter har också anpassats efter nya villkor och tomterna säljs numera till marknadspris i enlighet med kommunens markpolicy.

När Partille kommun säljer småhustomter erbjuds dessa enbart till personerna i tomt- och småhuskön. I dag står cirka 2200 personer kön.

– Antalet köande är långt fler än det antal tomter som kommunen räknar med att kunna erbjuda de kommande 5-10 åren. Samtidigt har många stått i tomt- och småhuskön i flera årtionden utan att ha tackat ja till tomterna som de erbjudits, säger mark och exploateringschef Kristina Englund.

– Sammantaget gör detta att vi bedömer att kösystemet är ineffektivt och har spelat ut sitt syfte. Genom att istället sälja kommunens tomter via fastighetsmäklare finns de tillgängliga för alla och på samma ställe som övriga marknaden.

Flera kommuner på regional och nationell nivå har gjort liknande bedömningar och beslutat om att stänga sina tomtköer.

Finns inte risk för att klyftan ökar mellan människor som kan och inte kan köpa när man släpper kommunala tomter till marknadspris och budgivning?

– Tomterna säljs till marknadspris redan i dag. Däremot kan en enskild tomt bli dyrare eller billigare beroende på hur många som är intresserade av just den enskilda tomten.

Avvecklas i två etapper

Tomt- och småhuskön stängs för nyregistreringar den 30 juni 2021. När redan utlysta tomter fördelats enligt turordningsreglerna till dem som står i tomt- och småhuskön, upphör kön helt den 31 december 2024.

– Det handlar totalt om cirka 35 tomter i Hossaberget och Gökegård i Partille som förväntas vara fördelade och sålda inom 2024, säger mark och exploateringschef Kristina Englund.

Någon återbetalning av köavgifter kommer inte att ske.

– Alla som står i kön har fått de erbjudanden om tomter till salu som kön syftat till. Den aktuella köavgiften är dessutom en engångskostnad som inte återbetalas enligt kommunens regler för tomt- och småhuskön, säger Kristina Englund.

Effektivare försäljningsprocess

Förutom att öka tillgängligheten till kommunens tomter, väntas den nya försäljningsmetoden även förenkla förmedlingen och förkorta försäljningsprocessen.

– Vid försäljningen blir det snabbare avslut både för köparen och kommunen i och med att kötidsstyrningen och betänketiderna vid fördelning försvinner med tomt- och småhuskön.

Dessutom innebär den nya metoden minskade kostnader för administration och externa värderingar av tomtmark för kommunen.

Ämnen

Taggar

Regioner


Partille är en kommun i Västra Götaland som består av kommundelarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Till ytan är Partille litet (57,2 km²), men till invånarantalet är det en mellanstor kommun (cirka 39 500 personer 2020), granne med Göteborg. 

Partille ska vara en förstad att vara stolt över och en plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – mitt i det goda livet.

Följ Partille kommun och få mer info här:

Partille.se

Partille kommun på Facebook

Partille kommun på Instagram

Presskontakt

Kristina Englund

Mark- och exploateringschef 031-392 20 47
Marith Hesse, (M)

Marith Hesse, (M)

Ordförande Kommunstyrelsen i Partille 031-792 11 30

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet