Pressmeddelande -

Kraftig sänkning av patentavgifter

Patent- och registreringsverket (PRV) vill sänka avgifterna för ansökan om patent med en fjärdedel. – Jag är glad att vi har utrymme att sänka avgifterna, säger PRV:s generaldirektör Gun Hellsvik. När PRV erbjuder bättre villkor för svenska företag bidrar vi också till Sveriges tillväxt på lång sikt. PRV strävar efter att hålla avgifterna på en så låg nivå som möjligt. Kostnaden för en patentansökan ska inte uppfattas som ett hinder för enskilda uppfinnare och mindre företag. Under flera år har PRV kunnat redovisa ett överskott från patentverksamheten. Efter noggrann analys av den ekonomiska situationen har PRV:s ledning hittat en konstruktion för avgiftssänkning. Att söka patent kostar idag 4000 kronor. Av detta är 1000 kronor en anmälningsavgift och 3000 kronor är avgift för granskningen. I en hemställan till regeringen föreslår nu PRV en sänkning på 500 kronor för respektive del. Det innebär en total sänkning på 1000 kronor, eller 25% av nuvarande avgift. Mer information Gun Hellsvik, generaldirektör, gun.hellsvik@prv.se Bert Lindblad, chefscontroller, bert.lindblad@prv.se Helen Rindforth, press och information, helen.rindforth@prv.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden

Kontakter

Stina Lilja

Presskontakt Pressansvarig Press och media 0703-90 21 25