Skip to main content

93,4 procent återvinning när Peab Asfalt asfalterar i Lund

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2019 13:22 CEST

Väg som belagts med 93,4 procent återvinning som sparat värdefulla naturresurser

Asfalttillverkning kräver stenmaterial av mycket hög kvalitet. Det gör även konstruktion av banvallar. Därför kunde Peab Asfalt använda återvunnen järnvägsmakadam från Swerock som råvara i tillverkningen för ett projekt i Lunds kommun. Resultatet är en beläggning med 93,4 procent återvinning som sparat värdefulla naturresurser.

Återvinning sparar naturresurser

Asfalt tillverkas i många olika recept beroende på var den ska ligga och vilken belastning den ska tåla, men förenklat kan den sägas bestå av ca 95 procent sten och 5 procent bindemedel. Stenmaterialet måste vara av mycket hög kvalitet. Ett alternativ till att utvinna materialet i bergtäkter kan vara att använda restprodukter från tunnelsprängningar och andra anläggningsarbeten. För ett projekt i Lund tillverkade Peab Asfalt en massa där allt ingående stenmaterial utgjordes av återvunnen makadam från ombyggnad av en järnväg. Resultatet är en beläggning med 93,4 procent återvinning.

Förorenat avfall blev högvärdig råvara

Stenmaterialet levererades av Swerock, systerbolag och materialleverantör. De hade tagit emot det som förorenat avfall vid företagets återvinningsanläggning i Malmö. Normalt hade det deponerats eller använts som fyllnadsmaterial, men Swerock insåg att detta var sten av högsta kvalitet som kunde bli en ny prima råvara för asfalttillverkning. De kontaktade Peab Asfalt som genast nappade. Stenens ursprungliga användning borgade för att den skulle hålla måttet, och kunde Swerock säkra kvalitet och renhet skulle detta bidra till företagets mål att öka andelen återvinning i sin asfalt.

Process som säkrar kvalitet och miljö

Järnvägsmakadam är förorenad efter att banvallen har besprutats för att hållas fri från vegetation. Vid uppgrävning blandas den också med sand, grus och jord, och det följer med kvistar, plast och geotextil. Lösningen blev behandling i Swerocks våtsikt, där förorenade partiklar och vätskor avskildes i flera behandlingssteg. Laboratorieanalyser visade att stenen var helt ren och kunde klassas som ofarlig för människa och miljö. Den krossades till rätt storlek, kvalitetstestades och levererades till asfaltverket där asfaltmassan blandades enligt projektets recept.

Cirkulära flöden innebär fler råvarukällor

Den här typen av projekt visar vägen till en resurseffektiv framtid där cirkulära flöden är en självklarhet. Det menar Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab Asfalt och Swerock:

- Vi vill hitta den bästa lösningen för varje projekt, utifrån krav på funktion, miljö och ekonomi, men också utifrån vilka råmaterial som finns att tillgå – jungfruliga och sekundära. Järnvägsmakadam blir kanske inte det nya normala, men projektet visar vad som är möjligt när vi tänker cirkulärt. Ett material som en gång har producerats för att hålla extremt hög kvalitet har återanvänts i en applikation där värdet bevaras. Med god kunskap, rätt utrustning och ambitiösa beställare kan vi nå långt!

I Swerocks våtsikt omvandlas den förorenade järnvägsmakadamen till ny prima råvara för asfalttillverkning.

Järnvägsmakadamen är förorenad efter att banvallen har besprutats, och vid uppgrävning följer det med sand, grus, kvistar, plast och geotextil.

Efter behandling i våtsikten har alla föroreningar avskilts och stenen klassas som ofarlig för människa och miljö.

För mer information kontakta Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg, 0733-84 77 92, karin.bergkvist@peab.se.

Peab Asfalts verksamhet har har cirka 900 anställda, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall samt genom dotterbolaget Peab Asfalt Norge AS.

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.