Pressmeddelande -

Det verkar som om det inte finns något missbruksproblem

Lagom före semestern startade vi en väl riktad kampanj med tydliga målgrupper. Vi hade en ambition att sprida kunskap om vanebruk, riskbruk, missbruk och beroende. Vi startade programmet på Las Palmas med ett antal nya kunder. Dessa har nu genomgått intensivutbildningen för livsstilsförändring och är i full gång med sitt förändringsarbete på hemmaplan. Vår andra tanke med kampanjen var att sprida informationen om vårt program på Las Palmas. Vad gjorde vi? Jo, vi satte saamman ett brev med information, kunskap om "sjukdommen" och dess yttringar. Vi beskrev vinsten av att tidigt möta dessa problem i arbetslivet. Vi beskrev "fällorna" för högpresterande målgrupper. Vi beskrev farorna för personer i utsatta positioner. Detta brev skickade vi sedan till 600 styrelser. Vi la ut 10 st annonser på Google som under perioden mars- juli visades 3, 8 miljoner gånger. Vi fick en ökning med nästan 4000 besökare på vår hemsida. Vi gjorde en undersökning på 10 företag och ställde ett antal frågor om ledningens syn på missbruk och beroendeproblem.

Resultatet vi fått är INGA reaktioner, inte ett samtal, inte en förfrågan. Nu sitter vi och ska analyser och dra slutsatser av denna lilla kampanj.

Denna analys är egentligen redan klar, det finns inget problem med missbruk och beroende. Eller är det fel slutats. Ja vi tror inte på detta. Vi vet av egen erfarenhet att det finns problem. Dessa problem har ett eget litet problem i sig. Människan söker inte hjälp förrän den har nått sin absoluta botten. Vi själv var sådanan, dom vi hjälpt var exakt lika som vi. Vi ställde oss frågan, var det fel på våra budskap?, var det fel på hemsidan? Var det fel på programmet? Vi frågade ett antal som vi hjälpt. Är det fel på vår marknadsföring? Svaret blev, nej absolut inte, men det är inte intressant att söka hjälp förrän det är för sent. 

Vår undersökning visade att problemet fanns inte på de arbetsplatser vi besökte. Dessa arbetsplatser hade i snitt ca 200 anställda var. Det fanns inga falla med problem. Märkligt men så såg det ut.

Återigen har vi sett skammens, skulden sjukdom visa sitt fina ansikte. Vi ser ännu en gång att missbruk och beroende är en lurig sjukdom som gömmer sig i förnekelse, försvar och förklaringar. Kanske är det så att denna sjukdom kan bäst hanteras när det nått sitt slut. Ett slut som tragiskt nog får oanade konsekvenser. Vi ser att det krävs mod att vilja ta atag i problemet innan det är för sent. Ett m od som sakta men säkert försvinner i denna fortskridande sjukdom. Vi ser också att bästa resultat nås när en uppriktig vilja finns till att förändra sitt liv. Kanske är det så att modet, viljan, ärligheten visar sig först när jag som människa nått min botten och blivit besegrad av beroendet. Vi ser i dag ett stort värde i att fortsätta sprida budskapet om hjälp, program, informatinom, kunskap om den väg som leder till en förändring.

Kelly Pienitzka

Peak Recovery AB/Peak Leadership AB

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Våga leva livet

Kontakter

Jörhan Pienitzka

Presskontakt Beroendeterapeut, Coach, författare och Caseholder Ägare och genomförare 0854595943