Gå direkt till innehåll
I labbet på Sports Tech Research Centre försöker forskarna hitta framtidens metoder för snölagring.
I labbet på Sports Tech Research Centre försöker forskarna hitta framtidens metoder för snölagring.

Pressmeddelande -

Världsunik snöforskning i Östersund

Just nu genomförs unika tester i Östersund för att hitta framtidens sätt att lagra snö. Tidigare forskning lämnar mycket att önska och därför görs nu studier för att optimera metoderna för snölagring. Det här är kunskap som vintersportanläggningar runt om i hela världen kan komma att dra stor nytta av.

Testerna genomförs i Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet inom ramarna för det snö-projekt som drivs i regionen av bland annat Peak Innovation. I testerna jämförs olika material för att täcka över snö. Idag används ofta träbaserade material vid snölagring. I de nya testerna jämför forskarna traditionella material med mer innovativa material, bland annat från Smart Textiles i Borås.

För att kunna genomföra snötesterna har extra forskningskompetens från Luleå Tekniska Universitet tagits in. Det finns stora kunskapsluckor att fylla inom snölagring och därför intresserar sig många runt om i världen för resultatet av den pågående studien.

- Studien är unik i sitt slag och kommer att ligga till grund för fortsatta fältstudier inom området, säger Nina Lintzén, snöforskare på Luleå Tekniska Universitet.

Ambitionen är att fortsätta testerna i större skala i Bruksvallarna under nästa år. Att kunna lagra snö över sommaren är avgörande för de orter som vill kunna garantera en tidig skidsäsong oberoende av klimat. På grund av rådande klimatförändringar blir det allt viktigare för vintersportanläggningar runt om i världen att kunna säkra snötillgången för att vara med i konkurrensen om åkarna. 

- Det är viktigt att utöver täckningsmaterial också ha den geografiska snölagringsplatsen i åtanke. Det är möjligt att den optimala snölagringsmetoden varierar från plats till plats om även logistiska och miljömässiga kostnader läggs in i kalkylen, säger Erik Melin Söderström som arbetar i snö-projektet.

Snösmältning påverkas av många faktorer men ytsmältning från den omgivande luften är den faktor som har störst inverkan. Större kunskap om effektiva material för att täcka över snön är därför avgörande för att effektivisera snölagringen. Snöhögar har nu lagts ut i labbet på Mittuniversitetet och täckts över med olika material. Experimentet övervakas noga med hjälp av olika instrument. Under tiden riktas mångas nyfikna blickar mot Östersund.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Projektet “Snö” ska genom ökad kunskap och bättre samverkan positionera Jämtland Härjedalen som ledande inom området säker och högkvalitativ snö. Peak Innovation är delaktig i den gemensamma satsningen som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Peak Region AB, Östersunds kommun, Åre kommun, Svenska skidförbundet, Svenska skidskytteförbundet samt destinationerna Östersund, Åre, Vemdalen och Funäsfjällen. Projektet pågår mellan 2015 och 2017.

Presskontakt

Erik Melin Söderström

Erik Melin Söderström

Projektledare SNÖRIK Peak Innovation +46 70 541 97 19

Nina Lintzén

Doktorand Geoteknik Luleå Tekniska Universitet 070-3327452

Kajsa Nilsson

Forskningsingenjör Sports Tech Research Centre 073-4053131
Peak Innovation
Kunskapens väg 4 Campus
831 40 Östersund
Sverige