Nyhet -

Tillmötesgå säkerhetskrav med detaljerade inspelningar

Att kunna uppfylla revisorernas krav på regelefterlevnad är av största betydelse för många organisationer..

DirectAudit från Centrify kan göra detaljerade inspelningar av användaraktiviteter genom att spela in vem som har använt vilket system, vilka kommandon denne utfört, med vilka rättigheter och exakt vilka förändringar som gjorts på nyckelfiler och konfigurationer.

Centrify DirectAudit är mer än endast loggfiler och ger dessutom:

En överskådlig vy över användarsessioner från inte bara din Windowsmiljö utan även din Unix- och Linuxmiljö.

Visuell uppspelning av valfri användarsession på dina övervakade system för att se exakt vilka åtgärder som vidtagits, vilka förändringar som gjorts och vilka resultat det hade på systemet.

”Out-of-the-box”-vyer på inspelade sessioner, grupperade efter system, användare eller andra kriterier.

En indexerad händelselista av varje session visar en klar tidslinje för viktiga åtgärder som gjorts och låter dig starta uppspelningen vid den exakta tidpunkten för händelsen.

Stöd för både ”Out-of-the-box” rapportering samt möjlighet att generera egna, som låter dig utföra fulltextsökningar på händelser i inspelade sessioner. Möjlighet finns även att skapa en sökning med flera filtreringskriterier.

Övervakning i realtid av varje användarsession på Windows, UNIX- eller Linuxsystem för att direkt upptäcka misstänkta aktiviteter eller för att avvärja tekniska problem.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • security
  • it-säkerhet
  • säkerhet
  • windows
  • pedab
  • centrify

Kontakter

Sara Alvin-Hansson

Presskontakt Marketing Manager Communications +46 8 5872 3721