Pressmeddelande -

Över 80 % av svenska företag mäter inte sin energiförbrukning avseende IT

IT-distributören PEDAB och Exido har inlett ett samarbete kring Exidos modell för Grön IT-revision - GITauditTM. Samarbetet innebär en gemensam satsning för att hjälpa och stödja företag i utvecklingen av Grön IT. Som ett led i detta lanserades under september Grön IT audit - GITaudit. En modell som hjälper företag och organisationer att systematiskt och konsekvent gå igenom företagets status avseende Grön IT.
GITaudit ställer det enskilda företaget i relation till andra företag och branscher. Syftet är att synliggöra vad företaget kan göra för att förbättra sitt arbete och ger underlag för prioritering, åtgärdsplan, strategi och policy.

Vi ser stort intresse för Grön IT på marknaden och stora möjligheter för våra samarbetspartners att erbjuda GITaudit till sina kunder, säger Peter Jansson, VD för PEDAB Software.

Undersökningen Grön IT i Sverige 2008 visar att insikten kring Grön IT är stor. Däremot är det få företag som mäter och redovisar IT:s miljöpåverkan och effekter av initiativ kring Grön IT.

Det som ofta saknas i dag är kunskapen om var man skall börja säger Niklas Zandelin, VD för Exido. Dessutom är det få företag som idag mäter och följer upp initiativ kring Grön IT. GITaudit syftar till att utveckla beslutsunderlag och göra initiativ och investeringar inom Grön IT mätbara avslutar Niklas.

För ytterligare information om Grön IT audit se www.gronitaudit.se.

Fakta om Exido/Grön IT I Sverige:
Exido är ett analys- och konsultbolag med fokus på IT-marknaden i Sverige. Grön IT i Sverige|IT-barometern genomförs kontinuerligt bland svenska IT-beslutsfattare och är Sveriges största oberoende undersökning av svenska IT-branschen.

Fakta om PEDAB
PEDAB är en nischad distributör inom IT-branschen med marknadsledande specialistkompetens på utvalda hård- och mjukvaror såsom IBM, Lenovo, Novell och ISS. PEDAB har ca 50 medarbetare med kontor i Borås, Stockholm, Helsingfors och Oslo. Genom att addera mervärden åt sina kunder och leverantörer lever de upp till sitt löfte om att hitta deras nästa affär.

För ytterligare information:
Niklas Zandelin, VD Exido, +46 8 54 50 43 57, niklas.zandelin@exido.se
Peter Jansson, VD PEDAB Software, +46 8587237 10, peter.jansson@pedab.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • grön it
  • energiförbrukning

Pedab är en nischad distributör inom IT-branschen med marknadsledande specialistkompetens på utvalda hård- och mjukvaruleverantörer såsom IBM, Lenovo, Novell, OKI, Centrify, GWAVA, NETASQ, NetIQ, Suse och Symantec.
Pedab har drygt 100 medarbetare med kontor i Borås, Jönköping, Kristianstad, Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Genom att addera mervärden åt våra kunder och leverantörer lever vi upp till löftet om att hitta deras nästa affär.

Pedab på Facebook

Kontakter

Sara Alvin-Hansson

Presskontakt Marketing Manager Communications +46 8 5872 3721