Pressmeddelande -

Stabilotherm AB byter namn till Pergite Outdoor AB och växlar upp den digitala närvaron

Pressmeddelande från PERGITE OUTDOOR AB 2019-01-14


Stabilotherm AB byter namn till PERGITE OUTDOOR AB och växlar upp den digitala närvaron

Stabilotherm AB har sedan 1984 utvecklat och levererat tillbehör för jakt – och fritidshandeln. Företaget har känt behovet av att förtydliga sitt kunderbjudande och har senaste året arbetat med att ta fram en ny affärsmodell. Arbetet har mynnat ut i att företaget byter namn till PERGITE OUTDOOR AB och att Stabilotherm kvarstår som ett av varumärkena inom företaget.

  • -Vi har i ett års tid arbetat med att ta fram en ny affärsmodell som ska stärka vår kommunikation och vårt kunderbjudande. En del i detta är att byta företagsnamn och samtidigt påbörja arbetet med en varumärkesuppdelad produktportfölj, något vi räknar med kommer pågå under hela 2019, säger Fredrik Byström, VD PERGITE OUTDOOR AB.

Företaget satsar också på en ny digital plattform med ny hemsida och tydligare närvaro i de sociala medierna.

  • -Vi ser att de digitala medierna är viktiga för företag. Att på ett konstruktivt sätt kunna kommunicera direkt med brukarna av våra produkter ser jag som oerhört viktigt för att fortsätta utveckla bra produkter. Samtidigt har vi möjlighet att stärka våra återförsäljare med en mer effektiv och tydlig marknadsföring, säger Fredrik Byström.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Byström, VD PERGITE OUTDOOR AB

Tel. +46 321 77 58 50

Ämnen

  • Fritid

Kategorier

  • jakt
  • outdoor

Pergite Outdoor ska ge alla människor aktiva naturupplevelser så de kan utveckla en egen personlig livsstil