Gå direkt till innehåll
Vem tar ansvar för att informationen om olycksfall kommer till nytta? frågar sig Tomas Winter. Illustration: Jens Klevje
Vem tar ansvar för att informationen om olycksfall kommer till nytta? frågar sig Tomas Winter. Illustration: Jens Klevje

Blogginlägg -

Tomas Winter: Släpp fram informationen om arbetsplatsolyckor!

Under det senaste året har vi sett hur alarmerande utvecklingskurvor för arbetsplatsolyckor skapat rubriker. Regeringen formulerade en nollvision och inledde samtal med branschföreträdare. Självklart slöt alla berörda parter upp bakom de goda intentionerna. Bra, men vad händer nu då? 

Efter att själv ha sökt konkret information om några av olycksfallen i energibranschen, kan jag konstatera att det finns alldeles för många hinder på vägen.

Sekretess gynnar de som vill mörka

Efter varje svår olycka följer en rättsprocess. Förundersökningen ger mängder av viktig information kring vad som hänt, men den skyddas av sekretess fram till dess att åtal väcks. Målsättningen hos polis och åklagare är att åtal ska väckas inom 18 månader, men ofta tar det betydligt längre tid än så. Vägen fram till domslut kan ta flera år.

Under tiden som rättsmaskineriet maler på, hinner enskilda händelser falla i glömska. För att man som utomstående ska kunna hålla koll på rättsprocessen av enskilda fall och i rätt läge begära ut den information som finns, krävs mycket stor motivation.

Företagen håller tyst

När väl en utredning eller ett domslut finns att tillgå, är det drabbade företaget vanligtvis inte motiverade att skicka ut ett pressmeddelande där de redogör för sina tillkortakommanden. Fullt förståeligt, men det tycks i många fall inte heller finnas en vilja att sprida informationen internt.

Som konsult i elsäkerhetsfrågor har jag själv föreläst om specifika dödsolyckor för säkerhetsexperter på energiföretag. Trots att olyckan inträffat på det aktuella företaget, visade det sig att experterna överhuvudtaget inte kände till fallet!

Myndigheterna är passiva

Årliga rapporter ger den nödvändiga statistiken om antalet olyckor och vilka som drabbats, men det räcker inte. Vi kan här se att exempelvis gruppen unga män är särskilt drabbade, men får inte svar på varför de är det. Vad som saknas är en djupare analys och slutsatser. Det finns heller inga spår av handlingsplaner, konkreta initiativ eller säkerhetshöjande åtgärder.

Det ligger nu i allas intresse att alla berörda parter – branschen, facket och myndigheterna – på allvar lyfter upp den information som finns, bearbeta den och gör den lättillgänglig. Hur ska vi annars kunna lära av erfarenheterna?

Tomas Winter

Tomas Winter är expert på elsäkerhet. Han är civilingenjör i elektroteknik och var under sju år ansvarig för elsäkerhetsarbetet på Ringhals. Tomas har även haft en central roll som koordinator för Vattenfalls elsäkerhetsarbete i Sverige.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tomas Winter

Tomas Winter

Presskontakt Ansvarig Säker Energimiljö 010 333 38 21

Relaterat innehåll

Skapar handlingskraft och trygghet

Peritum SÄKER arbetar för säkrare arbetsplatser. Vi samlar kunskap och erfarenheter från marknadens aktörer och utvecklar tjänster som skapar handlingskraft och trygghet. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och gör skillnad.

Peritum SÄKER
Axel Danielssons väg 267
211 38 Malmö
Sverige