Permanova levererar laseranläggning till Swenox

Pressmeddelande -

Permanova levererar laseranläggning till Swenox

Denna order avser en utrustning till Swenox för både skärning och svetsning med laser. 
Leveransen blir ett led i den satsning som Swenox gör för att bygga upp en ny tillverkningsenhet i Nyköping för ljuddämpare till lastbilar.


Rostfritt stål i ljuddämpare
Lasersvetsning och laserskärning är processer som passar utmärkt för rostfritt stål. Flexibiliteten med fiberöverförd laserstråle gör det dessutom enkelt att växla laserstrålen mellan arbetsstationer för skärning respektive svetsning. I detta fall används en s k disklaser med hög verkningsgrad och låga driftkostnader.

Robotarna, som bär laserprocessverktygen, har valts för att kombinera både precision och räckvidd för skärning, och räckvidd och lastförmåga för svetsning. Normala variationer i foggeometrier tas om hand av fogföljningen i Permanovas lasersvetsverktyg.

Flexibilitet för framtiden

”Swenox skaffar sig på detta sätt även en flexibilitet för att klara framtida omställningar till nya produkter på ett smidigt sätt”, säger Erik Vännman, ansvarig säljare hos Permanova. ”Med en laser i huset kommer man också att upptäcka nya design- och applikationsmöjligheter för kommande kundprodukter”.


Permanova Lasersystem AB är en svensk integratör av robotiserade lasersystem
för metallbearbetning, framför allt för svetsning, 3D skärning, hårdlödning, påsvetsning och märkning med laser. Vi höjer våra kunders produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet.

För ytterligare information, se vår hemsida: www.permanova.se
Kontaktperson: Erik Vännman, tel 031-7061987. 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Taggar

  • lasersystem
  • laserskärning
  • fogföljning
  • lasersvetsning
  • abb

Vi levererar produktionsutrustning för materialbearbetning med laser till industriella tillverkare av produkter med plåtinnehåll. Vår verksamhet bygger på djup kunskap om tekniken, och på god förståelse för våra kunders behov. Våra anställda på Permanova är hängivna uppgiften att förse våra kunder med bästa tänkbara utrustning och service. Flertalet av våra anställda är mycket erfarna efter många år i branschen, och med mer än 150 projekt levererade till våra kunder för deras produktion. Vi vidareutbildar vår personal fortlöpande med målet att kunna leverera bästa tänkbara produktionsutrustning.

Presskontakt

Erik Vännman

Erik Vännman

Presskontakt Sales +46 31 706 1987