Pressmeddelande -

Svenska företag missar enorm medarbetarpotential

En ny studie om styrkor på arbetsplatsen som genomförts av ledarskapskonsulterna Pia Lanneberg och Pernilla Aspe visar att företagen går miste om enorma resurser hos sina medarbetare. Nio av tio är övertygade om att de kan använda sina styrkor bättre för att utveckla företagets resultat - fler än hälften säger att de sällan eller aldrig pratar med sin chef om hur deras styrkor kan bidra till företagets utveckling. 

- Vi ville veta i vilken omfattning företagen använder sig av medarbetarnas verkliga styrkor. Studien visar det vi redan misstänkt – svenska företag nyttjar inte medarbetarnas potential fullt ut. Detta trots att man säger att medarbetarna är företagens absolut viktigaste resurs, säger Pernilla Aspe.

Studien visar att man pratar alldeles för lite om medarbetarnas styrkor och drivkrafter ute på företagen. Visserligen angav 58 procent av respondenterna att de pratade om sina styrkor på utvecklingssamtalen, men utan att definiera vad man menar med en styrka och nästan aldrig hur de skulle kunna utnyttja sina styrkor mer effektivt för att bidra till teamets eller företagets framgång. Hela 87 procent av de tillfrågade menade att de skulle kunna använda sina styrkor i högre utsträckning än vad de gör idag.

- En styrka är en aktivitet som man har fallenhet för, är riktigt bra på och älskar att göra. Just ”kulfaktorn” är ofta förbisedd när man talar om styrkor, menar Pia Lanneberg. När vi gör det vi tycker är kul blir vi ännu bättre och vi är beredda att lägga ner mer tid, energi och kraft på aktiviteter som vi tycker är roliga. Något som förstås alltid gynnar företaget.

Studien visar också tydligt att lönen inte är det viktigaste när människor byter jobb. Det var bara fyra procent av de tillfrågade som angav högre lön som ett avgörande skäl – istället är det framför allt roligare arbetsuppgifter som får oss att gå vidare.

Att större fokus på medarbetarnas styrkor skulle gynnar både medarbetare och företag var alla tillfrågade överens om. Något som stärks av en amerikansk Gallup-undersökning som visar att medarbetarna blir sex gånger mer engagerade och mår tre gånger så bra när deras styrkor används fullt ut. Dessutom ökade produktiviteten men tolv procent.

- Men frågan är komplex och kräver insatser av ledningen. Först måste man definiera vad man menar med styrkor och så måste man ha modet att tänka utanför gängse roller och arbetsbeskrivningar, säger Pia Lanneberg.

För ytterligare information kontakta:

Pia Lanneberg, LannebergBexelius Relations
E-post: pia@lannebergbexelius.se Mobil: 0708-995508

Pernilla Aspe, Pernilla Aspe & Co
E-post: pernilla@pernillaaspe.seMobil: 070-421 64 42

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsutbildning

Kategorier

  • styrkor
  • studie
  • styrkor på arbetsplatsen
  • talang
  • personal branding

Personal Branding Academy är ett utbildningsföretag och en del av konsultföretaget LannebergBexelius. Bolaget hjälper företag och individer att bli framgångsrika genom att stärka och lyfta fram chefer och medarbetare. En av grundarna är Pia Lanneberg, rutinerad utbildare, coach, konsult och föreläsare, med över 20 års erfarenhet av ledarskap, kommunikation och varumärkesarbete. 

Presskontakt

Pia Lanneberg

Presskontakt Ägare 0708-995508