Pressmeddelande -

Pharma Way genomför en nyemission som skall accelerera bolagets expansion i Sverige och utomlands (Europa och USA).

Styrelsen i Pharma Way AB har tagit beslut om en nyemission av 250 stycken aktier á 60 000 per aktie för att expandera på den europeiska och amerikanska marknaden. Värderingen innan emissionen (s.k. pre-money) i Pharma Way AB uppgår till 30 MSEK. Post money-värdering vid fulltecknad emission är således 45 MSEK. Bolaget har idag tre ägare tillika grundare av bolaget.

Pharma Way äger rätten att sälja och marknadsföra världens första flytande Gurkmeja (curcumin) dryck, Dot Shot, både i Europa och USA.

Genom nyemission förväntas bolaget öka sin kassa med 15 miljoner kronor och därmed säkra fortsatt expansion.

Dot Shot har enorm potential på de marknader vi riktar in oss på, bara USA marknaden omsätter idag ca, 20 miljarder dollar varav curcumin produkter legat som nummer ett på listan av kosttillskott sedan 2013.

Dot Shot har ett upptag i kroppen upp till 39 gånger högre än övriga gurkmeja produkter på marknaden vilket innebär en stor potential för Dot Shot, då denna produkt är marknadens första flytande gurkmejadryck.

Bolaget kommer att använda likviden från Nyemissionen för att:

Accelerera lanseringen i Sverige och på övriga marknader genom marknadsföring och försäljning

Säkerställa bolagets fortsatta mål att bli nummer ett inom segmentet curcumin produkter.

Utvidga antalet anställda med specialkompetens för att möta de utmaningar bolaget står inför.

Fortsatt produktutveckling vilket kommer addera nya produkter till portföljen

”Nyemission kommer att säkerställa försäljningstillväxten av bolagets produkter, vilket kommer att skapa värden som kommer samtliga aktieägare till godo. Vi ser fram emot att välkomna ett antal nya aktieägare som vill vara med och bygga ett starkt varumärke på den internationella marknaden. Företaget har som mål att göra en börsintroduktion inom 3-5 år, säger Mårten Österlund, VD för bolaget Pharma Way AB”

Teckningstiden är 24 februari till den 27 mars. Styrelsen kan förlänga teckningstiden vid behov samt avbryta i förtid om den fulltecknas.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • dot shot
  • pharmaway

Pharma Way har ett internationellt team med många års erfarenhet inom läkemedelsprodukter, utveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans med våra partners i övriga Skandinavien marknadsför och distribuerar vi Lifestyle samt egenvårdsprodukter så som Dot Shot och Go´KiD serien, se även www.dotshot.se samt www.gokid.nu initialt på den skandinaviska marknaden.

VISION:
Pharma Way har som mål att marknadsföra och sälja innovativa, effektiva och säkra produkter på den Skandinaviska samt Europeiska marknaden. Företagets produkter är både egenutvecklade samt framtagna och utvecklade i nära samarbete med globala producenter, allt för att möta behovet inom områden där det idag saknas bra behandlingar. Bolaget fokuserar framför allt på egenvårdsprodukter samt Lifestyle produkter.

Kontakter

Mårten Österlund

Presskontakt PhD CEO & Founder +46706916767

Joacim Folkesson

Presskontakt EVP Marketing & Sales +46 767611105

Relaterat innehåll