Pressmeddelande -

Bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2005

Perioden januari – december 2005 · Distributionsavtal med Huawei avseende 3G modem för marknaderna i Norden och Baltikum. · Huaweis produkter svarar för mer än hälften av årets försäljning. · Nedskrivningar belastar resultatet med drygt 20 Mkr pga ändrade marknadsförutsättningar. · Engångsförsäljning av programvarulicens till Tele2 för 6 Mkr. Perioden oktober - december 2005 · Utveckling och tillverkning av routerprodukter upphör vilket innebär en personalneddragning om 13 personer. · Förhandlingarna kring förvärvet av Comhat AB har uppskjutits. Händelser efter periodens utgång · Ytterligare order på 3G-modem om drygt 7 Mkr. Perioden januari-december 2005 · Nettoomsättningen uppgick till 30,8 (25,6) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till –37,2 (–32,3) Mkr, varav 20,2 (11,2) Mkr avser nedskrivningar och 2,7 (0,0) Mkr avser andra avvecklingskostnader · Resultat efter skatt uppgick till –33,4 (–31,4) Mkr · Kassaflödet efter investeringar uppgick till –15,5 (-5,7) Mkr · Resultat per aktie uppgick till –1,39 (-1,41) kronor Perioden oktober-december 2005 · Nettoomsättningen uppgick till 13,2 (3,4) Mkr, varav största delen för 2005 avser 3G-modem · Rörelseresultatet uppgick till –8,3 (-14,7) Mkr, varav 0,2 (7,3) Mkr avser nedskrivningar och 2,7 (0,0) Mkr avser andra avvecklingskostnader · Resultat efter skatt uppgick till –8,3 (-14,1) Mkr · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,7 (-0,5) Mkr · Resultat per aktie uppgick till –0,34 (-0,59) kronor Fjärde kvartalet 2005 Försäljningen under fjärde kvartalet 2005 förbättrades väsentligt jämfört med tidigare kvartal under året. Det är framförallt försäljningen av 3G-modem som står för den stora förbättringen. Det är en viktig indikation på att marknaden för 3G utvecklas i gynnsam riktning. Betydande omstruktureringskostnader belastar resultatet under kvartalet främst beroende på en reducering av personal med 13 personer. Utvecklingen under året Sammantaget har resultatet under året utvecklats sämre än förväntat. I juli månad drabbades bolaget hårt av en oväntad förändring av Tele2s strategi inom fastnätstelefonin. Förändringen innebar att Tele2 dirigerade om satsningar från marknader där de regulatoriska myndigheterna är besvärliga till marknader där bredbandstillväxten bedöms vara intressant. Detta innebar att det routerprojekt som Viking drev i Turkiet tillsammans med Tele2 fick läggas ned. Marknaden för Vikings routerprodukter bedöms nu vara för liten för att motivera fortsatt underhåll av den installerade basen. Av den anledningen såldes en licens av routerserverprogramvaran till Tele2 under tredje kvartalet. Som en följd av detta beslöt styrelsen att ta fram ett handlingsprogram för bolagets framtid. Programmet innebar i korthet att tillverkning och underhåll av SMS-terminaler och routerprodukter upphör samt att vidareutveckling av SMS serverprogramvaran och AMR-teknologin minimeras. Detta innebar att berörd personal (13 personer) sades upp under fjärde kvartalet. Detta är en sammanfattning. Hela rapporten kan laddas ned som PDF. För ytterligare information vänligen kontakta: Rickard von Horn VD Viking Telecom AB Mobil: 0707-20 46 60 E-post: rvh@viking-telecom.com Information finns även på: www.viking-telecom.com Viking Telecom utvecklar och säljer system för överföring och behandling av automatiska meddelanden med tillhörande tjänsteutbud. Bolaget har sitt säte i Göteborg med dotterbolag i Sverige och Hong Kong. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Lars Bondebjer

Presskontakt Marknadsdirektör Phonera Marknad, PR +46 700 80 90 20

Fredrik Hallstan

Presskontakt Presschef Com Hem Group PR, presskontakter +46 761 15 38 30