Pressmeddelande -

Phonera fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Vid en extra bolagsstämma i Phonera den 30 oktober 2008 beslutades att genomföra en sammanläggning av aktierna i bolaget. Sammanläggningen innebär att 20 gamla aktier läggs samman till en ny aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att verkställa sammanläggningen och besluta om avstämningsdag. Avstämningsdagen har fastställts till den 10 december 2008.

Sista dag för handel före sammanläggningen kommer att vara den 5 december 2008 och första dagen för handel efter sammanläggningen kommer att vara den 8 december 2008.

För de aktieägare som på avstämningsdagen innehar ett antal aktier som inte är jämnt delbart med 20, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att utbetalas till dessa aktieägare omkring den 19 december 2008.

Antalet aktier i Phonera kommer efter sammanläggningen att uppgå till 7 988 983 stycken.

För ytterligare information kontakta:
Per Jansson
Chief Financial Officer Phonera AB
Mobil: 0701-90 02 40
E-post: per.jansson@phonera.se

Phonera AB (publ) är en utmanare på den svenska marknaden för kommunikationstjänster till företag. Vi skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kunden kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har närmare 60 000 företagskunder och omsatte 2007 ca 297 mkr med ett rörelseresultat om 25 mkr. Vår aktie handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm. Mer information finns på www.phonera.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Göteborg

Phonera Företag AB erbjuder svenska företag moderna och prisvärda kommunikationstjänster och produkter inom telefoni, bredband och växellösningar. Phonera grundades år 2000 och är en del av Com Hem-koncernen som är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.phonera.se

Kontakter

Lars Bondebjer

Presskontakt Marknadsdirektör Phonera Marknad, PR +46 700 80 90 20

Fredrik Hallstan

Presskontakt Presschef Com Hem Group PR, presskontakter +46 761 15 38 30