Pressmeddelande -

Phonera inleder återköp av egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 30 oktober 2008 har styrelsen i Phonera AB fattat beslut om återköp av egna aktier i bolaget.

Styrelsen för Phonera AB har den 7 november 2008 beslutat att inom ramen för bemyndigandet från den extra bolagsstämman 30 oktober 2008 ge verkställande ledning i uppdrag att återköpa aktier i bolaget. Återköpet av aktier ska högst uppgå till 10% av det totala antalet aktier i bolaget. Syftet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Phoneras kapitalstruktur efter bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Förvärv kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm AB och för förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv kan ske från den 10 november 2008 fram till och med nästa årsstämma.
Phonera AB äger för närvarande inga egna aktier. Det högsta antalet aktier som avses återköpas uppgår till 15 977 966 stycken till ett högsta pris om 28 760 339 kronor. Det totala antalet aktier utgivna är för närvarande 159 779 664 stycken.

För mer information kontakta
Henric Wiklund
Vd Phonera AB
Mobil 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

PHONERA AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och medelstora företag enkla, prisvärda och säkra kommunikationslösningar. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer information på www.phonera.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Göteborg

Phonera Företag AB erbjuder svenska företag moderna och prisvärda kommunikationstjänster och produkter inom telefoni, bredband och växellösningar. Phonera grundades år 2000 och är en del av Com Hem-koncernen som är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.phonera.se

Kontakter

Lars Bondebjer

Presskontakt Marknadsdirektör Phonera Marknad, PR +46 700 80 90 20

Fredrik Hallstan

Presskontakt Presschef Com Hem Group PR, presskontakter +46 761 15 38 30