Pressmeddelande -

Phoneras kunder nöjdast enligt SKI

Phonera har de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning av den svenska tele- och datamarknaden.

På Phonera har arbetet med att förbättra och effektivisera kundservicen prioriterats under 2008. Arbetet har resulterat i en högre svarsfrekvens på inkommande samtal, snabbare service samt en genomsnittligt kortare väntetid i kundtjänst. Enligt SKI:s undersökning har Phoneras betyg ökat kraftigt inom alla delaspekter, från image till lojalitet.

"För oss har det alltid varit viktigt att i allt det vi gör ha kunden och dennes behov i fokus. Arbetet med att förbättra och bibehålla en hög servicenivå har hög prioritet i organisationen. Det är glädjande att se att våra kunder uppskattar vårt arbete och att vi är på rätt spår", säger Robert Öjfelth vice vd och affärsområdesansvarig Telefoni på Phonera.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989.

Robert Öjfelth
Vice vd och affärsområdesansvarig Telefoni Phonera
Mobil 0701-82 00 07
E-post: robert.ojfelth@phonera.se

Phonera AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och medelstora företag enkla, prisvärda och säkra kommunikationslösningar. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer information på www.phonera.com.

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Göteborg

Phonera Företag AB erbjuder svenska företag moderna och prisvärda kommunikationstjänster och produkter inom telefoni, bredband och växellösningar. Phonera grundades år 2000 och är en del av Com Hem-koncernen som är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.phonera.se

Kontakter

Lars Bondebjer

Presskontakt Marknadsdirektör Phonera Marknad, PR +46 700 80 90 20

Fredrik Hallstan

Presskontakt Presschef Com Hem Group PR, presskontakter +46 761 15 38 30