Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FORTSATT LOVANDE RESULTAT FÖR NYTT LÄKEMEDEL VID SPRIDD TARMCANCER

Uppdaterade resultat av den sk. BEACON-studien påvisade statistiskt signifikanta förbättringar i överlevnad (OS) och objektiv svarsfrekvens (ORR) för encorafenib + binimetinib + cetuximab och encorafenib + cetuximab jämfört med kontrollgruppen.

Studien presenterades som ett late breaking abstract vid en cancerkongress i Barcelona, European Society for Medical Oncology (ESMO). Samtidigt publicerades studien online i New England Journal of Medicine (NEJM). Kombinationen med encorafenib, binimetinib och cetuximab för behandling av patienter med metastatisk kolonrektal cancer med en BRAFV600E-mutation kommer snart att lämnas in till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för utvärdering och eventuellt godkännande.

Fortsatt lovande resultat

Den kemoterapifria kombinationen har prövats i en stor fas 3 studie (Beacon-studien) där patienterna delades in i tre olika behandlingsgrupper med vardera drygt 200 deltagare. De patienter som var aktuella för deltagande skulle ha sviktat på tidigare behandling mot spridd sjukdom. I norden har klinker från både Danmark och Norge deltagit i studien.

Den ena gruppen av patienter fick trippelkombinationen, Braftovi + Mektovi + Erbitux, den andra gruppen patienter dubbelkombinationen Braftovi+Erbitux och den tredje gruppen patienter (kontrollgruppen) fick Irinotecan eller FOLFIRI (cytostatika) + Erbitux.

Den primära målsättningen med studien var att försöka öka överlevnaden (OS) och de sekundära målsättningarna var att förlänga tiden till progression (PFS) samt hur tumören svarar på kombinationsbehandlingen med antingen dublett- eller triplettbehandling (ORR).

Trippelkombinationen (Braftovi+Mektovi+Cetuximab) visade fortsatt på en statistisk signifikant överlevnadseffekt på 9.0 månader jämfört mot 5.4 månader i kontrollgruppen, PFS på 4,3 månader jämfört mot 1,5 månader i kontrollgruppen och ORR 26 % jämfört med 2% i kontrollgruppen.

Dubbelkombinationen (Braftovi+Cetuximab) visade fortsatt på en statistisk signifikant överlevnadseffekt på 8.4 månader jämfört mot 5.4 månader i kontrollgruppn, PFS på 4,2 månader jämfört mot 1,5 månader i kontrollgruppen, och ORR 20 % jämfört mot 2% i kontrollguppen.

Kontroll armen (Irinotecan eller FOLFIRI+ Cetuximab) i studien uppvisade konsistenta effektresultat i linje med tidigare studier.

Inga nytillkomna toxiciteter

Både triplett och dublett kombinationen var generellt vältolererade utan överaskande toxiciteter. Säkerhetsprofilen för BRAFTOVI, MEKTOVI och Cetuximab var konsekvent med tidigare rapporterade bieffekter för vart och ett av läkemedlen.

Grad 3 biverkningar eller högre sågs i 58%, 50% och 61 % av patienterna i trippel-, dubbel- och kontrollarmen. 7%, 8% och 11% av patienterna avbröt behandlingen i trippel-, dubbel- och kontrollarmen. De vanligaste grad 3 biverkningarna var diarré, magont och trötthet.

"Dessa interimsdata från BEACON-studien är fortsatt mycket uppmuntrande, eftersom de illustrerar effekterna av encorafenib och binimetinib i kombination med cetuximab som kemoterapifribehandling för patietner med metastaserad kolonrektalcancer med en BRAFV600E-mutation säger Carina Eklöw, Nordic medical affairs manager på Pierre-Fabre i Norden.”

BRAF V600E-mutation

En så kallad BRAF V600E-mutation förekommer hos upp till 10 procent av alla patienter med spridd kolorektalcancer och innebär en sämre prognos och där dagens standardterapi har dålig effekt. (1)

Kombinationen

De tre läkemedlen i studien är så kallade ”målsökande läkemedel”. BRAFTOVI (enkorafenib) riktar in sig på det sk. BRAF proteinet och som har en mutation som får tumören att växa. MEKTOVI (binimetinib) riktar in sig på ett annat protein (MEK) i samma signalkedja inuti cellen och därmed får man en dubbelblockad av det system som ligger bakom cancertillväxt. Erbitux (cetuximab) är en antikropp som binder till en receptor (EGFR) på cellytan, vilket då bidrar till minskad cancertillväxt. Kombinationen av läkemedlen bygger på ökad förståelse för aktiveringen av cancergener som bl.a BRAF. Med tredimensionell och tvådimensionell terapi används en vetenskapligt logisk kombination för att hindra tumörtillväxt. Behandlingarna är cytostatikafria och därmed undviker man de biverkningar som typiskt är förknippade med kemoterapi.

Kolorektalcancer

Kolorektalcancer är en samlad beteckning för tjocktarmscancer (koloncancer) och ändtarmscancer (rektalcancer). Med omkring 6 000 nya fall om året är det den tredje vanligaste cancerformen i Sverige bland såväl kvinnor som män. Tjocktarmscancer drabbar varje år omkring 4 500 personer, medan 2 100 får ändtarmscancer. Omkring 2 700 personer dör varje år i sin sjukdom. Den vanligaste behandlingen är operation och om kolorektalcancer upptäcks på ett tidigt stadium är möjligheterna till bot stora. Davies H Bignell et al: Mutations of the BRAF gene in human cancer. Nature 417: 949-954, 2002.

  • (1) Eric Van Cutsem et al. Binimetinib, Encorafenib and Cetumoxab Triplet Therapy for Patients With BRAFV600E-mutant Metastatic Colorectal Cancer: Safety Lead-In Results From the Phase III BEACON Colorectal Cancer Study. J Clin Oncol 37, 2019.
  • (2) https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/ESMO-World-Congress-Gastrointestinal-Cancer-Encorafenib-Binimetinib-Cetuximab-Colorectal-BRAFV600E-Beacon-Kopetz

För mer information kontakta Aki Liikola, aki.liikola@pierre-fabre.com

Ämnen

Regioner


Med en portfölj som omfattar ett flöde av aktiviteter och spänner över allt från receptbelagda läkemedel till hälso- och hudvårdsprodukter är Pierre Fabre det näst största hudkosmetiska laboratoriet i världen, den näst största privata apoteksgruppen i Frankrike och marknadsledande i landet för produkter sålda över disk på apoteken. Portföljen omfattar flera globala varumärken och franchises som Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Naturactive, Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care och Pierre Fabre Oncologie. 

För att få veta mer om Pierre Fabre besök www.pierre-fabre.com.

Presskontakt

Patrik Friberg

Presskontakt Nordic Marketing Lead