Gå direkt till innehåll
Glädje och gemenskap genom delade kulturupplevelser är viktigt för hälsan. Foto: Getty Images
Glädje och gemenskap genom delade kulturupplevelser är viktigt för hälsan. Foto: Getty Images

Pressmeddelande -

Livskvalitet hela livet: Digital kultursatsning för äldre under 400-årsfirandet

Socialtjänsten och Kultur, park och fritid satsar på kulturupplevelser riktat till äldre som bor på särskilt boende. Genom samverkansprojektet Livskvalitet hela livet sätts fokus på att öka äldre personers gemenskap med hjälp av digital teknik. Tillsammans med Studio Acusticum har 6 filmer producerats för att berätta delar av Piteås historia kopplat till 400-årsjubileet. Filmerna kommer visas på kommunens äldreboenden som en del av firandet av Piteås födelsedag 12 maj.

-För oss handlar det om jämlikhet; våra äldre som bor hos oss är en del av samhället och har rätt att känna sig delaktiga i den större gemenskapen men också vara del i ett socialt sammanhang på våra boenden, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

-Genom pandemin har vi tagit ett språng i vår tekniska utveckling och sett till att utrusta alla våra äldreboenden med bland annat Smart TV:s vilket är en förutsättning för att kunna ta del av ett digitalt utbud.

Motverka isolering och främja gemenskap
Projektet Livskvalitet hela livet startades upp under hösten 2020. Syftet är att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet genom att skapa kontaktytor som kan bidra till gemenskap och stimulans bland äldre med stöd av digital teknik. Projektet finansieras av statliga stimulansmedel med syfte att minska konsekvenserna av äldres isolering under pandemin.

-Ensamhet i form av social isolering stiger med åldern och utgör ett ökande folkhälsoproblem. Ofrivillig ensamhet är kopplat till nedsatt psykiskt välbefinnande. Skyddsfaktorer för psykisk hälsa är att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans, säger Magdalena.

-Delade upplevelser skapar gemenskap. Att vi kan nå ut digitalt med berättelser som triggar minnet och bidra till nya samtal är viktigt för oss. Genom det här projektet hittar vi vägar att nå in med kulturupplevelser till de äldre som bor på särskilt boende, säger Annika Nordstrand, förvaltningschef Kultur, park och fritid, Piteå kommun.

Filmer med kulturhistoriskt tema för att fira Piteå 400 år
I samverkan med Studio Acusticum växte idén fram att skapa filmer med kulturhistoriskt tema riktat till den äldre målgruppen. Resultatet blev sex kortare filmer om Öjebyn, Stadskyrkan, Solander, Häggholmen, Musikhögskolan och Piteå stadshotell. Morgan Stenberg och Sture Berglund guidar tittarna genom historien.

-Vi har länge jobbat med att nå ut med kulturproduktioner till de som inte själva kan ta sig till konserthuset, exempelvis genom Kulturarenan, så när vi fick frågan att ingå i det här samarbetet kändes det helt rätt och fantastiskt roligt. Tillgång till kultur är en mänsklig rättighet och med den digitala tekniken kan vi uppfylla det, säger Roger Norén, konserthuschef, Studio Acusticum.

Teman till filmerna valdes ut för att knyta an till minnen från förr.

-När man har kognitiv svikt är det lättare att minnas det som hände längre tillbaka i tiden. Vi vill att filmerna ska väcka minnen och bidra till gemenskap på våra boenden. Vi är jätteglada över kreativiteten från Studio Acusticum som producerat filmerna, säger Magdalena.

Tanken är att premiärvisningarna sker på kommunernas särskilda boenden för äldre den 12 maj när Piteås födelsedag firas. Allmänheten kommer också ha möjlighet att ta del av filmerna genom att klicka på QR-koder efter Piteå 400-leden som också invigs samma dag.

Projektsamverkan året ut
Projekt Livskvalitet hela livet fortsätter året ut och Magdalena och Annika ser många utvecklingsmöjligheter och vägar till samverkan:

-Vi har tankar på att exempelvis bibliotekets personal kan bidra med högläsning och berättande på våra boenden. Kanske knyter vi också an till ”slow TV” konceptet och erbjuder digitala vandringar i våra parker framöver. Möjligheterna är oändliga.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Annika Nordstrand

Annika Nordstrand

Förvaltningschef Kultur, park och fritid Kultur, park och fritid +46911-69 76 79 pitea.se Kultur och fritid Barn och unga
Magdalena Jonsson

Magdalena Jonsson

Avdelningschef särskilt boende för äldre, Socialtjänsten SÄBO, Piteå kommun 0911 - 69 71 35 pitea.se omsorg och stöd

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå