Gå direkt till innehåll
Det finns cirka 80 enskilda vägar idag i Piteå kommun som endast har kommunalt bidrag. Foto: Marie Öqvist
Det finns cirka 80 enskilda vägar idag i Piteå kommun som endast har kommunalt bidrag. Foto: Marie Öqvist

Pressmeddelande -

Nya bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar

Från och med 1 januari i år gäller nya bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar. På grund av de nya bestämmelserna, som är antagna i kommunfullmäktige, behöver de som är väghållare för en enskild väg och som inte omfattas av statligt bidrag inkomma med en ny ansökan om kommunalt bidrag. Ansökningsperioden är öppen mellan 1 januari och 31 mars. Beviljat bidrag betalas ut senast 30 april.

-Vi genomför den här förändringen dels för att möjliggöra för fler väghållare att erhålla kommunalt bidrag och dels för att uppdatera kontaktuppgifterna till de olika väghållarna så att bidragen kan hanteras och betalas ut på ett rättvist och korrekt sätt, säger Martin Lindberg, enhetschef, Trafik och Projekt.

Om en ansökan inkommer efter den 31 mars kommer den att tas upp till prövning nästkommande år. Ett beviljat bidrag behöver inte ansökas årligen. Samhällsbyggnad kontrollerar förutsättningar och efterlevnad för bidrag.

Information om förändringen kommer att skickas ut med vanlig post till de kontakter som finns hos Piteå kommun. Idag är cirka 80 enskilda vägar utan statsbidrag beviljade kommunalt bidrag och nya ansökningar för dessa måste lämnas in före 31 mars.

För att få kommunalt vägbidrag utan statligt bidrag krävs att:

  • vägen främjar fast boende om minst en eller flera permanentbostäder där aktuell väg nyttjas året runt
  • vägen är öppen för boende längs vägen samt för allmän trafik som gynnar det rörliga friluftslivet
  • vägen är minst 100 meter och maximalt 1 000 meter lång och ansluter till allmän väg eller annan bidragsberättigade enskild väg
  • aktuell vägsträcka ligger inom Piteå kommun

Bidraget får inte överstiga Trafikverkets beräknade schablonkostnad för drift och underhåll.

Enskilda vägar som är längre än 1 km och får statliga bidrag genom Trafikverket berörs inte - kommunala bidrag utbetalas per automatik till dessa väghållare. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå