Gå direkt till innehåll
Piteå kommun har nu beviljats utbildningen Integrationspedagog med ny inriktning
Piteå kommun har nu beviljats utbildningen Integrationspedagog med ny inriktning

Pressmeddelande -

Piteå beviljas YH utbildningen Integrationspedagog i ny tappning

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag meddelat vilka utbildningar som har beviljats och det är nu klart att Piteå kommun får möjlighet att utbilda en ny form av Integrationspedagoger inom Yrkeshögskolan.

- Utbildningen har genomgått stora förändringar för att passa in med de nya behoven på arbetsmarknaden så det känns helt fantastiskt att vi får möjlighet att bedriva den, säger Sandra Hedenström, Utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningar vid Piteå kommun.

Under de senaste åren vittnar arbetsgivare om att det blir svårare och svårare att hitta individer med rätt kompetens på arbetsmarknaden. Samtidigt som det finns ett stort underlag med individer som av olika anledningar har utmaningar att komma ut på arbetsmarknaden i landet.

Utbildningen har därför fått en helt ny kostym och som Integrationspedagog stödjer du främst arbetsgivaren men också den enskilda individen. Det kan handla om att hitta nya arbetssätt och metoder för att ta tillvara på den kompetens som finns i samhället.

Den nya 1,5 åriga utbildningen kommer att starta i Piteå till hösten, och vara lokaliserad vid Studicum på Berget. I samverkan med lärcentrum campus Skellefteå kan studerande också ta del utav utbildningen från Skellefteå. Utbildningen kommer att generera totalt 40 studerande under två utbildningsomgångar.

Sedan tidigare bedriver Piteå kommun yrkeshögskoleutbildningen Digital Strateg där hittills tre utbildningsomgångar genomförts. En fjärde omgång av utbildningen pågår.

OM YRKESHÖGSKOLAN

Utbildningar inom yrkeshögskolan (YH) syftar till att försörja arbetslivet med relevant kompetens som svarar mot det aktuella behovet på arbetsmarknaden. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. MYH granskar även utbildningarnas kvalitet genom tillsyn, följer upp utbildningarnas resultat och framställer statistik.

Varje utbildning har en ledningsgrupp som har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls, och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt efterfrågar.

Ämnen

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se