Gå direkt till innehåll
Övergivna cyklar. Bild: GettyImages
Övergivna cyklar. Bild: GettyImages

Pressmeddelande -

Piteå Kommun flyttar felparkerade och övergivna cyklar från stadskärnan.

Vintern knackar på dörren och felparkerade cyklar kan ställa till problem, både för fotgängare och för de som ska hålla stadskärnan ren, snöfri och framkomlig. Därför startar nu Piteå kommun höstens utsortering av cyklar som står felparkerade eller är övergivna i centrum.

Om en vecka kommer Piteås stadskärna att tömmas på felparkerade och övergivna cyklar. Orsaken är att dessa cyklar kan försvåra för oskyddade trafikanter att ta sig fram på ett säkert sätt.

Speciellt svårt är det för personer med funktionsnedsättning om cyklar blockerar gångstråk och allmänna ytor. Det innebär också svårigheter för snöröjningen, som är viktig för att hålla stadsmiljön säker och framkomlig under vintern.

Idag kommer därför cyklar som inte står på anvisade cykelparkeringar att märkas med en röd lapp. Den informerar ägaren om att cykeln måste flyttas innan den 17 oktober. Om det gäller dig och din cykel, flytta din cykel till på anvisad cykelparkering som finns vid Stadsberget, Uddmansgatan och busstationen.

De cyklar som fortfarande är felparkerade eller övergivna den 17 oktober 2019 kommer att omhändertas och flyttas med stöd av lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till en uppställningsplats. Där kommer den att finnas i tre månader. Det finns en chans att återfå sin cykel fram till den 17 januari 2020 mot beskrivning, därefter tillfaller äganderätten kommunen.

Ämnen

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se