Gå direkt till innehåll
I den nya lokalen ska samhällsbyggnad visa upp framtidens Piteå för medborgarna    Illustration: White arkitekter
I den nya lokalen ska samhällsbyggnad visa upp framtidens Piteå för medborgarna Illustration: White arkitekter

Pressmeddelande -

Samhällsbyggnad vill flytta till Åhlénshuset

Förvaltningen samhällsbyggnad siktar på att flytta till fastigheten Siken, gamla Åhlénshuset, under andra halvan av 2019. Målet är att samla och skapa en enkel ingång för de av förvaltningens verksamheter som företag och medborgare har mycket kontakt med.

Idag är Samhällsbyggnads verksamheter utspridda på ett flertal platser, i stadshuset och utanför. Det innebär att när ett företag exempelvis vill ansöka om tillstånd och bygglov samtidigt som de vill prata kompetensförsörjning, så måste de uppsöka förvaltningens personal i flera olika lokaler på olika platser.

Den nya lokalen innebär en tydligare och gemensam ingång för medborgare och näringsidkare vid ansökan av lov eller tillstånd. De som ska in i den gemensamma lokalen är verksamheter som är sammankopplade och viktiga i samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar bland annat om plan-, bygg- och markfrågor, miljö- och hälsoskydd, trafik, serveringstillstånd, livsmedelstillstånd samt studie- och yrkesvägledning.

Den nya lokalen blir arbetsplats för ungefär hälften av Samhällsbyggnads cirka 240 medarbetare. Den ska också innehålla ytor för medborgardialog vid exempelvis planläggning och arbete med exploateringar.

- Vi tänker oss en ny mötesplats, ett ”showroom” där man kan titta på utställningar av utvecklingsprojekt och ta del av pågående detaljplaner. Det ger medborgarna ökad insyn och delaktighet i det som är på gång i Piteå, konstaterar Jan Johansson, förvaltningschef.

Samverkan – nyckel till framgång

Att flytta till de nya lokalerna är en del i ett större förändringsarbete som fokuserar på förändrade arbetssätt. Den fysiska närheten underlättar samverkan mellan verksamheterna, vilket ses som en framgångsfaktor. Målbilden är att Samhällsbyggnad ska vara en effektiv, flexibel och modern förvaltning, där kärnan är samarbete.

- Medarbetarna blir mer delaktiga i varandras verksamheter, även lokalerna ska utformas på ett sätt som underlättar samarbete mellan våra olika kompetenser. Det gagnar i slutänden de medborgarna och företag som vi möter, säger han.

Ämnen

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Jan Johansson

Jan Johansson

förvaltningschef Samhällsbyggnad 0911-69 62 36 pitea.se trafik och gator boende och miljö

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå