Gå direkt till innehåll
Piteå kommun får närmare 14 miljoner kronor för arbetet med likvärdig skola. Foro: pixabay.com
Piteå kommun får närmare 14 miljoner kronor för arbetet med likvärdig skola. Foro: pixabay.com

Pressmeddelande -

Statsbidrag till Piteå kommun för arbetet med likvärdig skola

Skillnader mellan elevers förutsättningar till lärande ökar – både i Piteå och i landet i stort. Såväl hälsa som sociala och ekonomiska förhållanden påverkar skolarbetet. Nu satsar staten på att jämna ut dessa skillnader, vilket innebär extrapengar även till Piteå - 2,7 miljoner under hösten 2018 och 11,2 miljoner under 2019.

Flickors ohälsa är högre än pojkars, samtidigt är det fler pojkar än flickor som inte klarar betygskraven. Skillnader i sociala och ekonomiska förhållanden påverkar skolarbetet och här har skolan ett uppdrag att jämna ut dessa skillnader. Därför satsar staten extra medel för att förstärka arbetet för en likvärdig skola.

Under hösten 2018 har Piteå kommun tilldelats 2,7 miljoner kronor och för 2019 är statsbidraget till kommunen 11,2 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. Det kan gå till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser.

Det är varje huvudmannen som ansvarar för att analysera resultaten, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen.

- Vi har tagit fram en åtgärdsplan där det framgår vilka insatser som vi planerar, både för hösten 2018 och för 2019. Det var ett villkor för att få bidraget, säger Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef.

Möjlighet nyttja bidraget på många sätt

Pengarna kan användas för insatserna på flera nivåer - huvudmannanivå, på skolnivå samt till insatser i klassrummet. Några exempel:

Huvudman

 • att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet
 • att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet
 • att ge stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever

Skola

 • att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet
 • att stärka det pedagogiska ledarskapet och driva kollegialt förbättringsarbete
 • att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer samt mellan skola och arbetsliv eller vidare studierspråk- och kunskapsutvecklande
 • arbetssättinsatser som främjar modersmål och studiehandledning

Klassrummet

 • att lärare kan få handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling av undervisningen, anpassning och inkludering
 • att lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning
 • insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan
 • att lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och bemötande
 • insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet
 • kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen och utveckla elevhälsan
 • Insatser som skapar bättre förutsättningar för elever att göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv.

- Det går även att rikta en del medel för kompetensutveckling till lärare, säger Elisabeth Fjällström.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Elisabeth Fjällström

Avdelningschef Förskola Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 30 pitea.se Förskola

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå