Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unik satsning på praktiknära forskning i Piteå kommuns skolor

Piteå kommun fortsätter att satsa på skolforskning baserad på lärarnas frågor och erfarenheter. Under onsdagen fick Barn- och utbildningsnämndens ledamöter veta mer om magisterutbildningen för lärare, Piteå utbildningsvetenskapliga råd, uppstarten av två stora forskningssamarbeten med lärarutbildningarna vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och den statliga satsningen på praktiknära forskning.

-Att Piteå kommun nu samverkar med två lärosäten, sjösätter två stora forsknings- och utvecklingsprojekt i höst samtidigt som vi har två lärargrupper i magisterutbildning är unikt i Sverige, säger Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Magisterutbildning för verksamma lärare
Magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan (60 hp), drivs av Piteå kommun tillsammans med lärarutbildningen vid Umeå universitet. Under onsdagseftermiddagens nämndssammanträde presenterade tre av studenterna sina praktiknära studier:

  • Kvalitetstexter. Hjälp eller stjälp för förskola på vetenskaplig grund?
    Bodil Johansson, förskollärare Trädgårdens förskola
  • Övergången mellan förskola och förskoleklass ur ett barnperspektiv.
    Ann-Charlotte Dahlbäck, specialpedagog, Svensbyns skola
  • Intryck och avtryck – magisterutbildningen i praktiken
    Sara Viklund, gymnasielärare och förstelärare, Strömbackaskolan

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2017-2020
- Forskningen ska uppstå ur läraryrkets frågor. När vi nu samarbetar med två lärosäten för att utveckla undervisningen i skolan och lärarutbildningarna så arbetar vi tillsammans – akademi och huvudman, säger Kristina Hansson.

FoU-projekt 1 - Kampen om läraryrkets kunskap
Lärarhögskolan vid Umeå universitet har avsatt 3 miljoner vardera till tre forsknings- och utvecklingsprojekt – FoU-projekt. Syftet är att vidareutveckla skolverksamheten och forskningen. Piteå kommun är en tre huvudmän som sökt och fått medel beviljade.

Inger Erixon Arreman, docent vid Institutionen för tillämpad vetenskap, Umeå universitet, presenterade FoU-projektet Kampen för läraryrkets kunskap för nämndens ledamöter. Inger leder en forskargrupp som under tre års tid ska driva projektet i samverkan med förskolor och skolor i Piteå kommun.

FoU-projekt 2 – PiteåSkolforsk – Integration av forskning i skolan
Ulrica Bergmark, skolforskare och projektledare, presenterade det andra FoU-projektet i Piteå kommun PiteåSkolforsk – Integration av forskning i skolan. Hennes tjänst är en flexitforskaranställning och finansieras av Riksbankens jubileumsfond med stöd av Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet. Flexitforskaranställningen syftar till att bygga broar mellan akademi och organisation och omfattar både forskning och utvecklingsarbete.

Deltagarna i FoU-projektet är lärare, skolledare (rektor och förskolechef), områdes- och förvaltningschefer, vetenskaplig ledare i Piteå kommun, elever i grund- och gymnasieskolan, samt forskare/lärarutbildare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

PUR - Piteå utbildningsvetenskapliga råd
Utbildningsförvaltningen inrättade tidigare i år PUR - Piteå utbildningsvetenskapliga råd. Syftet med PUR är att främja vetenskaplig verksamhet och bildande av vetenskapliga strukturer för utveckling av skola, utbildning och en lärarprofession på vetenskaplig grund i Piteå. Rådets primära uppgift är att bedriva skolnära forskning med utgångspunkt i lärares frågor.

PUR leds av Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommun och Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. I rådet ingår lärare, skolledare och forskare inom utbildningsvetenskap. Piteå utbildningsvetenskapliga råd kommer att fungera som styrgrupp för de båda FoU projekten.

Statlig satsning på praktiknära forskning
Regeringen har gett universiteten i Uppsala, Göteborg, Umeå och Karlstad i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera forskningssamarbeten som kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Universiteten ska tillsammans med övriga medverkande sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller som används.

Kristina Hansson, vetenskaplig ledare i Piteå kommun arbetar från 1 november 2017 50 % med uppdraget för Umeå universitets räkning. Hennes roll är att bli ett mellanled i kopplingen mot andra huvudmän i regionen samt en nod för att koppla ihop universitet och lärosäten. Piteås arbete med att främja vetenskaplig verksamhet får nationell betydelse.

-Det känns fantastiskt roligt att få vara med att bidra till utvecklingen av skolan och lärarutbildningarna. Jag är stolt över att få möjlighet att arbeta nationellt genom uppdraget vid Umeå universitet och över att fortsätta mitt arbete som vetenskaplig ledare vid Piteå kommun, säger Kristina Hansson.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark

Vetenskaplig ledare och lektor i pedagogiskt arbete, Utbildningsförvaltningen Piteå kommun 0911- 69 72 98 pitea.se Forskning och utveckling

Relaterat innehåll

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå